Method: presentations.get

Belirtilen sununun en son sürümünü alır.

HTTP isteği

GET https://slides.googleapis.com/v1/presentations/{presentationId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
presentationId

string

Alınacak sununun kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Presentation öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.