Krótkie wprowadzenie do Indexing API

Interfejs Indexing API umożliwia właścicielowi witryny powiadomienie Google o dodaniu lub usunięciu strony. Dzięki temu Google może zaplanować nowe indeksowanie stron i w rezultacie zapewnić wyższą jakość ruchu użytkowników. Obecnie interfejsu Indexing API można używać tylko do indeksowania stron z danymi JobPosting lub BroadcastEvent umieszczonymi w obiekcie VideoObject. W przypadku witryn z wieloma istniejącymi przez krótki czas stronami, takimi jak ogłoszenia o pracy lub transmisje filmów na żywo, interfejs Indexing API zapewnia aktualność zawartości w wynikach wyszukiwania, ponieważ umożliwia przekazywanie pojedynczych aktualizacji.

Oto co możesz zrobić za pomocą interfejsu Indexing API:

  • Zaktualizować URL: powiadom Google o nowym adresie URL do zindeksowania lub o zaktualizowaniu treści zamieszczonych pod przesłanym wcześniej adresem URL.
  • Usunąć URL: gdy powiadomisz Google o usunięciu strony ze swoich serwerów, usuwamy ją z naszego indeksu i nie próbujemy ponownie indeksować tego adresu URL.
  • Uzyskać stan żądania: sprawdź, kiedy ostatnio odebraliśmy różnego rodzaju powiadomienia dotyczące danego adresu URL.
  • Wysyłać zbiorcze prośby o indeksowanie: zmniejsz liczbę połączeń HTTP, które musi nawiązać klient – wyślij do stu wywołań w jednym żądaniu HTTP.

Indexing API a mapy witryn

Zalecamy używanie interfejsu Indexing API zamiast map witryny, ponieważ zapewnia to szybsze indeksowanie stron przez Googlebota niż w przypadku zaktualizowania mapy witryny i zasygnalizowania tego faktu systemom Google. Nadal zalecamy jednak przesyłanie mapy witryny na potrzeby informowania o zawartości jej wszystkich stron.

Wypróbuj

Aby skorzystać z interfejsu Indexing API, wykonaj te czynności:

  1. Spełnij wymagania wstępne: włącz interfejs Indexing API, utwórz nowe konto usługi, potwierdź własność w Search Console i uzyskaj token dostępu, by uwierzytelnić wywołanie interfejsu API.
  2. Wysyłaj prośby, by informować Google o nowych, zaktualizowanych lub usuniętych stronach.
  3. Możesz potrzebować większego limitu niż domyślny. Aby wyświetlić bieżący limit i poprosić o dodatkowy, przejdź do sekcji Limit.