Zasady dotyczące treści

Wymagamy, aby polityka treści na tej stronie miała zastosowanie do wszystkich materiałów prezentowanych w tych formatach:

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub treści z podtekstem seksualnym

Zabraniamy publikowania treści zawierających jednoznaczne opisy seksualne, których głównym celem jest wywołanie pobudzenia seksualnego. Nie zezwalamy też na publikowanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, takich jak opisy aktów seksualnych, akcesoriów erotycznych i części ciała w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym ani naukowym.

Treści drastyczne i zawierające przemoc

Zabraniamy publikowania treści, które podżegają do przemocy lub ją gloryfikują. Nie zezwalamy też na publikowanie treści drastycznych ani przedstawiających przemoc, których celem jest obrażanie innych osób.

Treści szerzące nienawiść

Nie zezwalamy na publikowanie treści promujących przemoc lub nękanie ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Działania niebezpieczne lub nielegalne

Nie zezwalamy na publikowanie treści, które promują lub ułatwiają niebezpieczne zachowania i działania niezgodne z prawem. Obejmuje to samookaleczanie, np. samookaleczanie, zaburzenia odżywiania lub zażywanie narkotyków. Nie zezwalamy też na publikowanie treści, które zawierają groźby, organizują przemoc lub wspierają organizacje stosujące przemoc.

Wulgaryzmy

Zdarzają się sytuacje, w których wulgaryzmy mają wartość dziennikarską i nie powinny być ocenzurowane. Dotyczy to na przykład wypowiedzi urzędników publicznych i innych osób godnych uwagi. Jednak przypadki przypadkowego użycia wulgaryzmów w wiadomościach powinny być wyciszone.

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które wprowadzają w błąd i ukrywają treści sponsorowane, sugerując, że są to treści niezależne i oryginalne. Sponsorowanie, w tym między innymi prawa własności, powiązania z podmiotem stowarzyszonym, płatności lub pomoc materialną, musi być wyraźnie ujawnione czytelnikom. Temat treści sponsorowanych nie może koncentrować się na sponsorach bez ich jednoznacznego ujawnienia.

Nieuczciwe praktyki

Zabraniamy publikowania źródeł, których celem jest podszywanie się pod inną osobę lub organizację, ani na treści, które ukrywają tożsamość właściciela treści lub ich główny cel albo wprowadzają użytkowników w błąd co do ich głównego celu. Zabronione jest publikowanie źródeł, które angażują się w nieautentyczne lub skoordynowane działania mające na celu wprowadzenie użytkowników w błąd. Dotyczy to m.in. źródeł ukrywających lub fałszywie identyfikujących kraj, z którego pochodzą. Dotyczy to też źródeł współpracujących ze sobą w celu ukrycia lub przedstawienia nieprawdziwych informacji na temat ich relacji lub niezależności redakcyjnej.