Opracowywanie rozwiązań w Google Meet.

Użyj poniższych pakietów SDK i interfejsu API do automatycznej interakcji z Google Meet.
Umieść swoją aplikację jako dodatek w Google Meet.
tworzyć spotkania i zarządzać nimi w Google Meet;
Synchronizacja wideo, muzyki i innych funkcji dla uczestników spotkania w Google Meet.