Sample

W tej sekcji znajdziesz przykłady funkcjonalnych rozmów z Google Meet.

Google hostuje poniższe przykłady w GitHubie. Możesz utworzyć rozwidlenie tych repozytoriów i używać ich jako materiałów referencyjnych we własnych projektach.

Przykład Androida dla pakietu SDK do udostępniania na żywo w Google Meet

Ta przykładowa aplikacja pokazuje, jak korzystać z pakietu SDK do udostępniania na żywo w Google Meet. Docelowi odbiorcy to deweloperzy, którzy próbują użyć tego pakietu SDK we własnej aplikacji.

Ten projekt korzysta z narzędzia do kompilacji Gradle. Aby utworzyć ten projekt, użyj polecenia kompilacji gradlew lub zaimportuj projekt do Android Studio.

Aby wyświetlić lub skopiować kod źródłowy, otwórz repozytorium na GitHubie dotyczące udostępniania na żywo w Google Meet.