API Định tuyến ưu tiên

Đối với các giải pháp đi chung xe và phân phối, định tuyến bao gồm quy trình tính toán một con đường dọc theo mạng lưới đường bộ, có đầy đủ Thời gian đến ước tính (ETA). Chất lượng của thông tin này và việc cung cấp thông tin kịp thời là vô cùng quan trọng nhằm cải thiện năng suất của người lái xe và cung cấp trải nghiệm chất lượng cho người tiêu dùng.

Để đáp ứng yêu cầu này và hỗ trợ đi chung xe thiết yếu và các trường hợp sử dụng phân phối, Routes Preferred API cung cấp một tập hợp các phiên bản tối ưu hoá hiệu suất của API Chỉ dẫn. Các phương pháp tối ưu hoá hiệu suất bao gồm:

  • Cải thiện độ chính xác của ETA.

  • Giảm độ trễ phản hồi.

  • Có thể tuỳ chỉnh thông tin chi tiết trong câu trả lời.

  • Những yêu cầu API nhận được mức độ ưu tiên cao hơn trong hàng đợi phân phát của Google.