Hizmet varlığı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Service varlığı, bir restoranda sunulan paket servis veya paket servis gibi yemek siparişi hizmetlerini tanımlar. Bir Service varlığı tanımlarken Hizmet türünü kullanın. Her restoranın paket servisi veya paket servisi türünde en az bir hizmete ve biri paket servisi ve diğeri de olmak üzere en fazla iki hizmet birimine bağlı olması gerekir.

Hizmet varlık ilişkisi şeması
Şekil 1: ServiceArea, Hizmet Saatleri, Çalışma Saatleri ve Ücret varlıklarıyla ilişkisini gösteren hizmet varlığı.

Hizmet varlığı; hizmet türü, kullanılabilir saatler ve hizmet verilen alan gibi özellikleri tanımlar. Hizmet varlığının değişmesi ve her veri feed'i yüklemesinde yenileme yapılması beklenir.

Hizmet varlığı örneği

Aşağıdaki örnekte her gün sipariş kabul eden temel bir Service varlığı tanımlanmaktadır.

{
 "@type":"Service",
 "@id":"takeout_1",
 "serviceType":"TAKEOUT",
 "menuId":"menu_1",
 "restaurantId":"restaraunt_1"
}
{
 "@type":"OperationHours",
 "@id":"takeout_1_op_hours",
 "serviceId":"takeout_1",
 "opens":"00:00",
 "closes":"23:59"
}
{
 "@type":"ServiceHours",
 "@id":"takeout_1_service_hours",
 "orderType":"ASAP",
 "serviceId":"takeout_1",
 "operationHoursId":"takeout_1_op_hours",
 "opens":"11:00",
 "closes":"21:00",
 "dayOfWeek":["MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY", "FRIDAY", "SATURDAY"],
 "leadTimeMin":"20",
 "leadTimeMax":"20",
 "isSpecialHour":false
}
{
 "@type":"ServiceHours",
 "@id":"takeout_1_service_hours_sun",
 "orderType":"ASAP",
 "serviceId":"takeout_1",
 "operationHoursId":"takeout_1_op_hours",
 "opens":"16:00",
 "closes":"21:00",
 "dayOfWeek":["SUNDAY"],
 "leadTimeMin":"20",
 "leadTimeMax":"20",
 "isSpecialHour":false
}
{
 "@type":"Service",
 "@id":"delivery_1",
 "serviceType":"DELIVERY",
 "menuId":"10824",
 "restaurantId":"10824"
}
{
 "@type":"OperationHours",
 "@id":"delivery_1_op_hours",
 "serviceId":"delivery_1",
 "opens":"00:00",
 "closes":"23:59"
}
{
 "@type":"ServiceHours",
 "@id":"delivery_1_service_hours",
 "orderType":"ASAP",
 "serviceId":"delivery_1",
 "operationHoursId":"delivery_1_op_hours",
 "opens":"11:00",
 "closes":"21:00",
 "dayOfWeek":["MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY", "FRIDAY", "SATURDAY",
 "SUNDAY"],
 "leadTimeMin":"50",
 "leadTimeMax":"50",
 "isSpecialHour":false
}
{
 "@type":"ServiceArea",
 "@id":"delivery_1_service_area",
 "serviceId":"delivery_1",
 "polygon":["37.4818562 -122.25801303 37.48247836 -122.25801303 37.48434484
 -122.25621319 37.48621133 -122.25424681 37.49181077 -122.24704744 37.49305509
 -122.24541414 37.49429942 -122.2436143 37.49803238 -122.23821477 37.49803238
 -122.21285044 37.49367726 -122.15885517 37.49056645 -122.15722187 37.48621133
 -122.15542202 37.48558917 -122.15525548 37.4818562 -122.15525548 37.43191387
 -122.17865343 37.43191387 -122.23444854"]
}
{
 "@type":"Fee",
 "@id":"delivery_1_fee",
 "serviceId":"delivery_1",
 "feeType":"DELIVERY",
 "priceCurrency":"USD",
 "eligibleRegion":"delivery_1_service_area",
 "eligibleTransactionVolumeMin":20,
 "percentageOfCart": 7
}

En Kısa Sürede ve Gelişmiş Saatler

Kullanıcılar, restoranın En Kısa Sürede Hizmet Saatleri süresince En Kısa Sürede veya en erken Hizmet Saatleri sırasında yerine getirilebilmesi için restoranın Çalışma Saatleri dahilinde en kısa sürede sipariş verebilir. Gelişmiş hizmet saatlerini tanımlamak için orderType özelliği ADVANCE olarak ayarlanmış bir ServiceHours varlığı oluşturun. Daha fazla bilgi ve örnekler için Teslimat ve Teslim Saatleri bölümüne bakın.

Bir Service öğesini geçici olarak devre dışı bırakın

Tatil günlerindeki özel çalışma saatlerini ayarlayarak, önceden bilinen belirli bir dönem için ServiceHours özelliğini geçici olarak askıya alabilir veya üzerine yazabilirsiniz. Öngörülemeyen bir nedenle Hizmet varlığını devre dışı bırakmak için Hizmet varlığı isDisabled özelliği true olarak ayarlanmış bir gerçek zamanlı güncelleme isteği gönderin.

Daha fazla bilgi ve örnekler için Varlıkları silme ve devre dışı bırakma bölümüne bakın.