Menü varlığı

Menu varlığı menü öğeleri, teklifler ve menü bölümleri gibi özellikleri tanımlar.

Menu varlığını tanımlarken Menu türünü kullanın.

Menü öğe ilişkisi diyagramı
Şekil 1: MenuSection, availability, MenuItem, MenuItemOption ve MenuItemOffer ile ilişkisini gösteren menü varlığı.

MenuItem nesneyi mantıksal kategoriler halinde düzenlemek için MenuSection aracını kullanın. Bu yaklaşım, birden fazla menüsü olan restoranlar için yararlıdır. Örneğin bir restoranda kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için farklı menüler bulunabilir. Her menü ayrı bir MenuSection olarak eklenebilir.

Her menü öğesinde bir açıklama, resim, eklentiler ve beslenme bilgileri bulunabilir. Teklifler menü öğesini fiyatlandırmak, öğenin ne zaman kullanılabileceğini ve özel fiyatların etkin olduğu zamanları tanımlamak için kullanılır. Menu varlığındaki verilerin değişmesi ve her veri feed'i yüklemesiyle yenilenir.

Aşağıdaki örnekte iki farklı menü bölümü olan temel bir Menu varlığı tanımlanmaktadır.

{
 "@type":"Menu",
 "@id":"menu_1"
}
{
 "@type":"MenuSection",
 "@id":"menu_1_pizza",
 "menuId":{
  "@id":"menu_1",
  "displayOrder":1
 },
 "name":"Pizza"
}
{
 "@type":"MenuItem",
 "@id":"menu_1_pizza_cheese",
 "name":"Cheese Pizza - Large",
 "description":"Four cheese pizza with marinara sauce.",
 "parentMenuSectionId":{
  "@id":"menu_1_pizza",
  "displayOrder":1
 }
}
{
 "@type":"MenuItemOffer",
 "@id":"menu_1_pizza_cheese_offer",
 "sku":"6680306",
 "menuItemId":"menu_1_pizza_cheese",
 "price":20.5,
 "priceCurrency":"USD"
}
{
 "@type":"MenuItem",
 "@id":"menu_1_pizza_pesto",
 "name":"Pesto Primavera Pizza - Large",
 "description":"Pesto with pancetta and freshly sliced tomatoes.",
 "parentMenuSectionId":{
  "@id":"menu_1_pizza",
  "displayOrder":2
 }
}
{
 "@type":"MenuItemOffer",
 "@id":"menu_1_pizza_pesto_offer",
 "sku":"9825028",
 "menuItemId":"menu_1_pizza_pesto",
 "price":23.5,
 "priceCurrency":"USD"
}
{
 "@type":"MenuSection",
 "@id":"menu_1_pasta",
 "menuId":{
  "@id":"menu_1",
  "displayOrder":2
 },
 "name":"Pasta"
}
{
 "@type":"MenuItem",
 "@id":"menu_1_pasta_spag",
 "name":"Spaghetti",
 "description":"With meat sauce and meatballs.",
 "parentMenuSectionId":{
  "@id":"menu_1_pasta",
  "displayOrder":1
 }
}
{
 "@type":"MenuItemOffer",
 "@id":"menu_1_pasta_spag_offer",
 "sku":"6680300",
 "menuItemId":"menu_1_pasta_spag",
 "price":15.75,
 "priceCurrency":"USD"
}
{
 "@type":"MenuItem",
 "@id":"menu_1_pasta_spin_ling",
 "name":"Spinach Linguini",
 "description":"Grilled chicken breast, shiitake mushrooms, fresh Roma tomato,
  garlic, and fresh herbs.",
 "parentMenuSectionId":{
  "@id":"menu_1_pasta",
  "displayOrder":2
 }
}
{
 "@type":"MenuItemOffer",
 "@id":"menu_1_pasta_spin_ling_offer",
 "sku":"6680312",
 "menuItemId":"menu_1_pasta_spin_ling",
 "price":15.75,
 "priceCurrency":"USD"
}