TaxRate

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Kullanıcıdan hizmet için ücret alırken uygulanan ve satıcı başına veya hizmet bazında ayarlanabilen vergi oranı.

JSON gösterimi
{
  "microPercent": integer
}
Alanlar
microPercent

integer

Yüzde 1000'de 10 ondalık basamak içeren etkin vergi oranı. Örneğin, vergi oranı %7,253 ise bu alan 7253000 olarak ayarlanmalıdır.

Bu alan ayarlanmadan bırakılırsa veya 0 olarak ayarlanırsa bu satıcı tarafından sağlanan herhangi bir hizmet için kullanıcıdan alınan toplam fiyat, Service.price tarafından belirtilen tam fiyat olur. Hizmet fiyatının geçerli vergilerden muaf veya zaten dahil olduğu varsayılır. Vergiler, kullanıcıya ayrı bir satır öğesi olarak gösterilmez.

Bu alan sıfır dışında bir değere ayarlanırsa bu satıcı tarafından sağlanan herhangi bir hizmet için kullanıcıdan alınan toplam fiyat, hizmet fiyatını ve burada sağlanan vergi oranı üzerinden değerlendirilen vergiyi içerir. En küçük para biriminin birimleri (örneğin, bir sent) kesirleri, en yakın eşit yuvarlama kullanılarak yuvarlanır. Vergiler kullanıcıya ayrı bir satır öğesi olarak gösterilir.