Price

Bir hizmetin veya ücretin fiyatı.

JSON gösterimi
{
  "priceMicros": string,
  "currencyCode": string,
  "pricingOptionTag": string
}
Alanlar
priceMicros

string (int64 format)

Para biriminin mikro birimleri cinsinden fiyat. En küçük para biriminin bölümleri, en yakın eşit yuvarlama kullanılarak yuvarlanır. (ör. 2 sente yuvarlanan 2,5 kuruş, 4 sente 3,5 kuruş, 0 kuruşa yuvarlanmış 0,5 kuruş, 3 kuruşa yuvarlanmış 2,51 kuruş).

currencyCode

string

ISO 4217'de tanımlanan fiyatın para birimi.

pricingOptionTag

string

Genişletilmiş fiyatla ilişkilendirilmiş fiyatlandırma seçeneğini tanımlayan isteğe bağlı ve opak bir dize.