Kompleksowe zasady

Przed rozpoczęciem integracji zapoznaj się z poniższymi kryteriami kwalifikacji. Aby skorzystać z pełnej integracji z funkcją Zarezerwuj z Google, partnerzy muszą spełnić te wymagania i zasady: całkowitej integracji.

Jeśli przeprowadzasz obecnie integrację za pomocą naszej integracji z początkiem, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi działań związanych z miejscem i zadbaj o ich zgodność.

Chociaż spełnienie tych wymagań jest konieczne do włączenia funkcji Zarezerwuj z Google, nie gwarantuje to, że partner będzie mógł korzystać z Zarezerwuj z Google.

Niespełnienie wymagań i zasad może spowodować integrację, usunięcie sprzedawców lub usług z platformy.

Ogólne wymagania dotyczące platformy

 1. Partnerzy muszą zbierać i przetwarzać wszystkie dane sprzedawców oraz użytkowników, w tym wszelkie informacje umożliwiające identyfikację, w sposób zgodny z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.
 2. Partnerzy muszą mieć upoważnienie do dokonywania rezerwacji w imieniu sprzedawców.
 3. Partnerzy muszą mieć bezpośrednią i aktywną relację biznesową ze wszystkimi sprzedawcami włączonymi w ramach usługi Zarezerwuj z Google.

  • Sprzedawcy muszą wyrazić zgodę na wykonywanie wszystkich usług zarezerwowanych przez funkcję Zarezerwuj z Google.
 4. Partnerzy muszą mieć bezpośredni dostęp do informacji o dostępności i dostępności w czasie rzeczywistym (np. partnerzy muszą odpowiadać na prośby o dostępność w Google w ciągu 1 sekundy).

  • Wyjątek: obsługujemy rezerwacje wymagające asynchronicznego potwierdzenia od sprzedawcy, ale proces rezerwacji musi być oparty na dostępnym przedziale czasu. Partnerzy muszą mieć dostęp w czasie rzeczywistym, tj. przez systemy online sprzedawcy, nawet jeśli wymaga on potwierdzenia od sprzedawcy, aby można było dokonać rezerwacji.
 5. Partnerzy muszą mieć kompleksowy asortyment dla swoich sprzedawców. Sprzedawcy, którzy mają częściowy lub zagrożony asortyment, mogą nie kwalifikować się do skorzystania z oferty.

 6. Dostępność dla sprzedawców musi wynosić co najmniej 30 dni.

 7. Partnerzy muszą obsługiwać anulowanie rezerwacji online.

 8. Partnerzy, którzy wymagają przedpłaty, muszą przestrzegać zasad płatności Zarezerwuj z Google, a firmy obsługujące płatności muszą być na liście obsługiwanych i akceptować płatności tokenizowane.

 9. Partnerzy muszą udostępniać dokładne informacje o kosztach swoich usług, a także przestrzegać zasad ustalania cen w usłudze Zarezerwuj z Google.

 10. Partnerzy muszą spełniać wymagania techniczne pełnej integracji z usługą Zarezerwuj z Google.

 11. Partnerzy muszą przestrzegać wymagań dotyczących usługi Zarezerwuj z Google.

 12. Partnerzy muszą przestrzegać wytycznych Google dotyczących pomocy i utrzymywania.

 13. Partnerzy muszą utrzymać dopuszczalne współczynniki błędów określone w wytycznych dotyczących publikowania i monitorowania.

 14. Wszystkie rezerwacje muszą być potwierdzone automatycznie w czasie rzeczywistym. Wyjątkiem są rezerwacje dokonane przy użyciu asynchronicznej integracji. Rezerwacje dokonane przez integrację asynchronicznym muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi synchronizacji.

 15. Partnerzy muszą przestrzegać zasad Google dotyczących rezerwacji lub określonych funkcji (Oferty, Płatności, Usługi online i Restauracje).

 16. Partner musi utrzymywać standardową jakość treści dla nazwy, adresu, nazwy usług i opisu zgodnie z wytycznymi.