Zasady dotyczące ofert

Aby oferty były częścią integracji, muszą spełniać kryteria kwalifikacji i wymagania techniczne.

Kryteria kwalifikacji ofert

  • Oferta musi być ogólnie dostępna dla wszystkich klientów.
  • Aby skorzystać z oferty, klient nie musi rejestrować się w programie członkostwa, listy e-mailowej, używać określonej karty kredytowej ani nie wysyłać żadnych innych ograniczeń.
  • Oferta nie może być ograniczona do określonych grup wiekowych (zniżki dla studentów lub seniorów).
  • Oferta musi być przewidywalna. Na przykład oferta może być ważna od 15:00 do 16:00, ale wymaga, aby jeden z pierwszych 10 klientów był niedozwolony.
  • Oferta musi być podana przez sprzedawcę.

Oferty, które nie spełniają wymagań technicznych lub niespełniających wymagań

Jeśli oferta nie spełnia naszych wymagań, nie powinna być uwzględniana w integracji.

Oferta, która nie spełnia wymagań technicznych lub nie jest zgodna z naszą specyfikacją danych, powinna zostać na razie odrzucona w ramach integracji. Skontaktuj się z swoją osobą kontaktową w Google, aby poinformować nas o tym, jakie funkcje lub zmiany chcesz wdrożyć. Pamiętaj, aby podać liczbę ofert i sprzedawców, których to dotyczy, a także przykładowe oferty.