Bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trước khi bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng, hãy bật SDK Dịch vụ Play trong dự án Android Studio. Các bước tiếp theo mô tả cách tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Smart Lock cho Mật khẩu trên Android yêu cầu:

  • Một thiết bị Android tương thích chạy Android 4.4 trở lên và bao gồm Cửa hàng Google Play hoặc trình mô phỏng có AVD chạy nền tảng API Google dựa trên Android 4.2.2 trở lên và có Dịch vụ Google Play phiên bản 15.0.0 trở lên.
  • Phiên bản mới nhất của SDK Android, bao gồm thành phần Bộ công cụ SDK. SDK này có sẵn trong Trình quản lý SDK Android trong Android Studio.
  • Một dự án được định cấu hình để biên dịch dựa trên Android 4.4 (KitKat) trở lên.

Hướng dẫn này dành cho người dùng Android Studio. Đây là môi trường phát triển được đề xuất.

Định cấu hình dự án Android Studio

Để tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu trong ứng dụng Android, bạn cần nhập và tham chiếu thư viện dịch vụ Google Play trong dự án Android Studio của mình. Thêm dòng sau vào phần dependencies của tệp build.gradle trong mô-đun ứng dụng của bạn:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1'

Các bước tiếp theo

Sau khi định cấu hình dự án, bạn có thể truy xuất thông tin đăng nhập của người dùng và sử dụng thông tin đó để ký người dùng trong ứng dụng của mình.