Bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng Android của bạn

Trước khi bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng, hãy bật SDK Dịch vụ Play trong dự án Android Studio. Các bước tiếp theo mô tả cách tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Smart Lock cho Mật khẩu trên Android yêu cầu những thông tin sau:

  • Một thiết bị Android tương thích chạy Android 5.0 trở lên và bao gồm Cửa hàng Google Play hoặc trình mô phỏng có AVD chạy nền tảng API Google dựa trên Android 4.2.2 trở lên và có Dịch vụ Google Play phiên bản 15.0.0 trở lên.
  • Phiên bản mới nhất của SDK Android, bao gồm cả thành phần Bộ công cụ SDK. SDK này có sẵn trong Trình quản lý SDK Android trong Android Studio.
  • Một dự án được định cấu hình để biên dịch theo Android 5.0 (Lollipop) trở lên.

Hướng dẫn này được viết cho người dùng Android Studio, là môi trường phát triển được đề xuất.

Định cấu hình dự án Android Studio

Để tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu trong ứng dụng Android, bạn cần nhập và tham chiếu thư viện Dịch vụ Google Play trong dự án Android Studio của mình. Thêm dòng sau vào phần dependencies của tệp build.gradle trong mô-đun ứng dụng của bạn:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0'

Các bước tiếp theo

Bây giờ, khi đã định cấu hình dự án, bạn có thể truy xuất thông tin đăng nhập của người dùng và sử dụng các thông tin đó để ký người dùng trong ứng dụng.