Bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng Android của bạn

Trước khi bắt đầu tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng, hãy bật SDK Dịch vụ Play trong dự án Android Studio. Các bước tiếp theo mô tả cách tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu vào ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Smart Lock cho Mật khẩu trên Android yêu cầu:

  • Một thiết bị Android tương thích chạy Android 5.0 trở lên và bao gồm Cửa hàng Google Play hoặc một trình mô phỏng có AVD chạy nền tảng API Google dựa trên Android 4.2.2 trở lên và có Dịch vụ Google Play phiên bản 15.0.0 trở lên.
  • Phiên bản mới nhất của SDK Android, bao gồm cả thành phần Bộ công cụ SDK. SDK này có sẵn trong Trình quản lý SDK Android trong Android Studio.
  • Một dự án được định cấu hình để biên dịch theo Android 5.0 (Lollipop) trở lên.

Hướng dẫn này dành cho người dùng Android Studio. Đây là môi trường phát triển được đề xuất.

Định cấu hình dự án Android Studio

Việc tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu trong ứng dụng Android sẽ yêu cầu bạn nhập và tham chiếu đến thư viện Dịch vụ Google Play trong dự án Android Studio. Thêm dòng sau vào phần dependencies của tệp build.gradle trong mô-đun ứng dụng:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0'

Các bước tiếp theo

Bây giờ, khi đã định cấu hình dự án, bạn có thể truy xuất thông tin đăng nhập của người dùng và sử dụng thông tin đó để đăng nhập người dùng trong ứng dụng của mình.