Ostrzeżenie: te dane są dostępne zgodnie z Zasadami Google dotyczącymi danych użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie. Niezastosowanie się do nich może spowodować zawieszenie projektu lub konta.

Studia przypadków i polecane aplikacje

Logowanie się przez Google to bezpieczny system uwierzytelniania, który upraszcza logowanie się użytkowników, umożliwiając logowanie się przy użyciu konta Google – tego samego, którego używa do logowania się w Gmailu, Google Play, Zdjęciach i innych usługach Google.

Oto historie sukcesu związane z integracją funkcji Zaloguj się przez Google:

Studia przypadków

Pinterest

Użytkownicy Pinterest są 2 razy bardziej skłonni do korzystania z Google One Tap w porównaniu z innymi opcjami logowania wieloetapowego.

Więcej informacji

Reddit

Wdrożenie przycisku Zaloguj się przez Google i monitu One Tap prawie dwukrotnie zwiększyły liczbę konwersji.

Więcej informacji

Żelazo

Po wdrożeniu Google One Tap for Web liczba rejestracji wzrosła 8-krotnie.

Więcej informacji