Zaloguj się w Androidzie

Aby zobaczyć, jak działa logowanie, skorzystaj z naszej przykładowej aplikacji na Androida lub dodaj funkcję logowania do swojej istniejącej aplikacji.

Wymagane: najnowsze wersje Android Studio i Usług Google Play.

Pobieranie projektu

Jeśli po raz pierwszy używasz przykładowego kodu usług Google, sprawdź repozytorium google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Otwórz Android Studio.

Wybierz Plik > Otwórz, przejdź do miejsca, w którym sklonowano repozytorium google-services, i otwórz google-services/android/signin.

Konfigurowanie projektu w Konsoli interfejsów API Google

Aby skorzystać z przykładu, musisz skonfigurować projekt Konsoli interfejsów API Google z klientem na Androida i klientem aplikacji internetowej:
 1. Otwórz istniejący projekt w Konsoli interfejsów API lub utwórz projekt, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Na stronie ekranu zgody OAuth sprawdź, czy wszystkie informacje są kompletne i dokładne.
 3. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta typu Android. Nazwa pakietu dla przykładowej aplikacji to com.google.samples.quickstart.signin. Musisz też podać hasz SHA-1 z odcisku cyfrowego certyfikatu podpisującego. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie klienta.
 4. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta typu Aplikacja internetowa. Pola Autoryzowane źródła JavaScript i Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania możesz pozostawić puste. Ten identyfikator klienta internetowego jest wymagany w przykładach IdTokenActivity i ServerAuthCodeActivity. W rzeczywistej aplikacji ten identyfikator klienta reprezentuje jej serwer backendu.
 5. Skopiuj identyfikator klienta i wklej go do pliku strings.xml swojego projektu:

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Uruchamianie przykładu

Teraz możesz utworzyć przykład i uruchomić go w Android Studio.

Utwórz przykład, kliknij przycisk Uruchom i wybierz połączone urządzenie lub emulator z najnowszą wersją Usług Google Play.

Jak to działa

Aplikacja kompilowa GoogleSignInClient, określając wymagane opcje logowania. Następnie po kliknięciu przycisku logowania aplikacja uruchamia intencję logowania, która zachęca użytkownika do zalogowania się na konto Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Dalsze kroki

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć Logowanie przez Google we własnej aplikacji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po implementacji.

Dodawanie funkcji logowania do aplikacji

Czy podobało Ci się? Wystąpił problem? Daj nam znać