Tổng quan về tính năng Đăng nhập bằng một lần chạm trên Android

Bạn có thể cung cấp quy trình xác thực liền mạch cho người dùng bằng các API đăng ký và đăng nhập bằng một lần nhấn của Google.

Với tính năng đăng ký bằng một lần chạm, người dùng được nhắc tạo tài khoản thông qua một hộp thoại phù hợp với nội dung của ứng dụng. Vì vậy, màn hình đăng ký sẽ không bao giờ cho họ biết bối cảnh. Chỉ với một lần nhấn, họ sẽ có một tài khoản an toàn, dựa trên mã thông báo và không cần mật khẩu với dịch vụ của bạn và được bảo vệ bằng Tài khoản Google của họ. Và tất nhiên, vì quá trình đăng ký không quá khó khăn, nên người dùng có nhiều khả năng sẽ đăng ký hơn.

Người dùng cũ đăng nhập chỉ bằng một lần nhấn, ngay cả khi họ chuyển đổi thiết bị hoặc nền tảng. Đối với người dùng cũ, tính năng đăng nhập bằng một lần chạm cũng hoạt động với mật khẩu. Nếu họ đã lưu mật khẩu của mình trên Google bằng tính năng tự động điền của Android, Smart Lock cho Mật khẩu hoặc Chrome trên bất kỳ nền tảng nào, thì họ có thể chia sẻ những thông tin đăng nhập đó với ứng dụng của bạn và đăng nhập dễ dàng.

Bạn đã sẵn sàng để thử chưa?

Bắt đầu