Omówienie logowania jednym dotknięciem na urządzeniu z Androidem

Za pomocą interfejsów API logowania i rejestracji jednym kliknięciem możesz zapewnić użytkownikom płynny proces uwierzytelniania.

Dzięki rejestracji jednym dotknięciem użytkownicy widzą prośbę o utworzenie konta z oknem wyświetlanym w swojej aplikacji, dzięki czemu nigdy nie wychodzą z kontekstu na ekranie rejestracji. Jednym kliknięciem otrzymują bezpieczne, oparte na tokenach konto bez hasła i chronione przez swoje konto Google. Oczywiście ze względu na to, że tak niewiele osób rejestruje się w programie, prawdopodobieństwo rejestracji jest znacznie większe.

Powracający użytkownicy korzystają z jednego kliknięcia nawet po zmianie urządzenia lub platformy. A w przypadku powracających użytkowników logowanie jednym dotknięciem działa też w przypadku haseł. Jeśli dziecko zapisze hasło w Google na dowolnej platformie, używając autouzupełniania z Androidem, Smart Lock na hasła lub Chrome, może udostępnić te dane aplikacji i bez problemów się zalogować.

Chcesz to wypróbować?

Rozpocznij