Tổng quan về tính năng Đăng nhập bằng một lần chạm trên Android

Bạn có thể cung cấp quy trình xác thực liền mạch cho người dùng nhờ các API đăng ký và đăng nhập bằng một lần chạm của Google.

Với tính năng đăng ký bằng một lần chạm, người dùng được nhắc tạo tài khoản thông qua một hộp thoại cùng dòng với nội dung ứng dụng. Vì vậy, màn hình đăng ký sẽ không cho họ biết rằng họ mất ngữ cảnh. Chỉ với một lần nhấn, họ sẽ có một tài khoản an toàn, không cần mật khẩu, dựa trên mã thông báo với dịch vụ của bạn và được bảo vệ bằng Tài khoản Google của họ. Và dĩ nhiên, vì quá trình đăng ký không quá khó khăn nên người dùng có nhiều khả năng sẽ đăng ký hơn.

Người dùng cũ được đăng nhập chỉ bằng một lần nhấn, ngay cả khi họ chuyển đổi thiết bị hoặc nền tảng. Đối với người dùng cũ, tính năng đăng nhập bằng một lần chạm cũng hoạt động với mật khẩu. Nếu đã lưu mật khẩu qua Google bằng tính năng tự động điền của Android, Smart Lock cho Mật khẩu hoặc Chrome trên bất kỳ nền tảng nào, thì họ có thể chia sẻ những thông tin xác thực đó với ứng dụng của bạn và đăng nhập dễ dàng.

Bạn đã sẵn sàng để thử chưa?

Bắt đầu