Zarządzanie danymi logowania

Bezpiecznie przechowuj i pobieraj dane logowania.
Zadbaj o wygodę użytkowników swojej aplikacji, integrując uwierzytelnianie bez hasła z kluczami dostępu za pomocą Menedżera danych logowania. Menedżer danych logowania to biblioteka Androida Jetpack, która obsługuje klucze dostępu, hasła i sfederowane rozwiązania do logowania (np. Zaloguj się przez Google).
Interfejs Blockstore API na Androida umożliwia aplikacjom zapisywanie danych logowania użytkowników bez złożoności i bezpieczeństwa związanych z zapisywaniem haseł użytkowników.
Aby móc korzystać z narzędzi do autouzupełniania urządzenia, włącz formularze w aplikacjach.
Aby móc korzystać z narzędzi do autouzupełniania przeglądarki, włącz formularze na stronach internetowych.