Twórz reklamy, które docierają do użytkowników szukających Twoich produktów lub usług w wyszukiwarce Google, sieci reklamowej, YouTube i innych usługach, oraz zarządzaj nimi.
Korzystaj z Google Ads, aby zwiększać liczbę instalacji aplikacji, ponowne ich zaangażowanie i wartość od początku śledzenia.
Zaprezentuj swoje produkty i udostępnij je kupującym online i lokalnym, aby mogli je znaleźć i kupić.
Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji zarządzania kampaniami Google Ads. Stwórz aplikację, która będzie wchodzić w bezpośrednią interakcję z platformą Google Ads lub pisać skrypty zautomatyzowane.
Używaj webhooka do wysyłania danych z Google Ads do swojego systemu CRM.