REST Resource: achievements

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

increment

Başarının adımlarını, kimliği doğrulanmış durumda olan oynatıcı için verilen kimlikle artırır.

list

Şu anda kimliği doğrulanmış durumda olan oynatıcı için uygulamanızın tüm başarılarıyla ilgili ilerleme durumunu listeler.

reveal

Belirtilen kimliğe sahip başarının durumunu, kimliği doğrulanmış durumda olan oynatıcı için REVEALED olarak ayarlar.

setStepsAtLeast

Şu anda kimliği doğrulanmış durumda olan oyuncunun bir başarının kilidini açmaya yönelik adımlarını ayarlar.

unlock

Şu anda kimliği doğrulanmış oyuncu için bu başarının kilidini açar.

updateMultiple

Şu anda kimliği doğrulanmış durumda olan oynatıcı için birden çok başarıyı günceller.