Method: achievements.unlock

Şu anda kimliği doğrulanmış oyuncu için bu başarının kilidini açar.

HTTP isteği

POST https://games.googleapis.com/games/v1/achievements/{achievementId}/unlock

Yol parametreleri

Parametreler
achievementId

string

Bu yöntemin kullandığı başarının kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarı kilidini açma yanıtı

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "kind": string,
  "newlyUnlocked": boolean
}
Alanlar
kind

string

Bu kaynağın türünü benzersiz bir şekilde tanımlar. Değer her zaman games#achievementUnlockResponse sabit dizesidir.

newlyUnlocked

boolean

Bu başarının kilidinin yeni açılıp açılmadığı (yani, başarı için kilit açma isteğinin oyuncu için ilk olup olmadığı).

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.