Method: achievements.reveal

Belirtilen kimliğe sahip başarının durumunu, kimliği doğrulanmış durumda olan oynatıcı için REVEALED olarak ayarlar.

HTTP isteği

POST https://games.googleapis.com/games/v1/achievements/{achievementId}/reveal

Yol parametreleri

Parametreler
achievementId

string

Bu yöntemin kullandığı başarının kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarı gösterme yanıtı

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "kind": string,
  "currentState": enum (RevealAchievementState)
}
Alanlar
kind

string

Bu kaynağın türünü benzersiz bir şekilde tanımlar. Değer her zaman games#achievementRevealResponse sabit dizesidir.

currentState

enum (RevealAchievementState)

Hakkında açıklama yapılmaya çalışılan başarının mevcut durumu. Başarının kilidi zaten açılmışsa bu UNLOCKED olabilir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.

RevealAchievementState

Başarı durumlarını gösterme olasılığı bulunuyor.

Sıralamalar
REVEALED Başarı görünür.
UNLOCKED Başarının kilidi açıldı.