gpg::SnapshotManager::ReadResponse

#include <snapshot_manager.h>

Anlık görüntü okuma işleminden döndürülen yanıt durumunu ve anlık görüntü verilerini okur.

Özet

Herkese açık özellikler

data
std::vector< uint8_t >
Anlık görüntüdeki verileri içeren bir vektör.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

std::vector< uint8_t > gpg::SnapshotManager::ReadResponse::data

Anlık görüntüdeki verileri içeren bir vektör.

durum

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::ReadResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa ReadResponse veri vektörü boş olur.