gpg::SnapshotManager::FetchAllResponse

#include <snapshot_manager.h>

Tüm anlık görüntüler için tüm verileri, yanıt durumu ile birlikte saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

data
std::vector< SnapshotMetadata >
Uygulamayla ilişkili tüm anlık görüntülerin meta verilerini içeren bir vektör.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

std::vector< SnapshotMetadata > gpg::SnapshotManager::FetchAllResponse::data

Uygulamayla ilişkili tüm anlık görüntülerin meta verilerini içeren bir vektör.

durum

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::FetchAllResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa FetchAllResponse veri vektörü boş olur.