gpg::SnapshotManager::CommitResponse

#include <snapshot_manager.h>

Güncellenmiş bir anlık görüntü için verileri ve yanıt durumunu saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

data
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

SnapshotMetadata gpg::SnapshotManager::CommitResponse::data

SnapshotMetadata nesnesi.

durum

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::CommitResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa CommitResponse adlı kullanıcının verileri boş olur.