gpg::PlayerManager::FetchSelfResponse

#include <player_manager.h>

Yanıt durumuyla birlikte tüm oyuncu verilerini saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

data
Bu oynatıcıyla ilişkilendirilen veriler.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

Player gpg::PlayerManager::FetchSelfResponse::data

Bu oynatıcıyla ilişkilendirilen veriler.

durum

ResponseStatus gpg::PlayerManager::FetchSelfResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa FetchSelfResponse veri nesnesi tekrar boş olur.