gpg::EventManager::FetchResponse

#include <event_manager.h>

Tek bir etkinlikle ilgili verileri ve yanıt durumunu içerir.

Özet

Herkese açık özellikler

data
Belirli bir etkinliğe ait tüm veriler.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

Event gpg::EventManager::FetchResponse::data

Belirli bir etkinliğe ait tüm veriler.

durum

ResponseStatus gpg::EventManager::FetchResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt VALID veya VALID_BUT_STALE değilse FetchResponse, boş bir veri eşlemesi döndürür.