gpg::AchievementManager::FetchAllResponse

#include <achievement_manager.h>

Tüm başarılara ait tüm verileri, yanıt durumuyla birlikte saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

data
std::vector< Achievement >
Uygulamayla ilişkili tüm başarılara ait verileri içeren bir vektör.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

std::vector< Achievement > gpg::AchievementManager::FetchAllResponse::data

Uygulamayla ilişkili tüm başarılara ait verileri içeren bir vektör.

durum

ResponseStatus gpg::AchievementManager::FetchAllResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa FetchAllResponse veri vektörü boş olur.