Số liệu thống kê người chơi trong trò chơi Android

API thống kê người chơi cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm trò chơi theo các phân khúc người chơi cụ thể và các giai đoạn khác nhau trong vòng đời người chơi. Bạn có thể xây dựng trải nghiệm phù hợp cho từng phân khúc người chơi dựa trên cách người chơi tiến bộ, chi trả và tương tác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API này để thực hiện các hành động chủ động nhằm khuyến khích người chơi giảm hoạt động tương tác với trò chơi của bạn, chẳng hạn như bằng cách hiển thị và quảng bá các vật phẩm mới khi người chơi đăng nhập.

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng API số liệu thống kê về người chơi trong trò chơi bằng cách sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play. Bạn có thể tìm thấy API trong các gói com.google.android.gms.games.statscom.google.android.gms.games.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng API số liệu thống kê về người chơi:

Tải ứng dụng thống kê người chơi

Để bắt đầu sử dụng API số liệu thống kê về người chơi, trước tiên trò chơi của bạn phải có được một đối tượng PlayerStatsClient. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gọi phương thức Games.getPlayerStatsClient() và truyền vào hoạt động.

Thông tin cơ bản về Số liệu thống kê về người chơi

Bạn có thể sử dụng API số liệu thống kê về người chơi để truy xuất dữ liệu hoạt động của người chơi trong trò chơi. Bạn có thể truy xuất những loại dữ liệu người chơi sau:

 • Thời lượng phiên trung bình: Thời lượng phiên trung bình của người chơi tính bằng phút. Thời lượng phiên được xác định theo thời gian mà người chơi đăng nhập vào dịch vụ Google Play Games.

 • Số ngày kể từ lần chơi gần đây nhất: Số ngày ước tính kể từ lần chơi gần nhất của người chơi.

 • Số giao dịch mua: Số lần mua hàng trong ứng dụng ước tính của người chơi.

 • Số phiên: Số phiên ước tính của người chơi. Số phiên được xác định theo số lần người chơi đăng nhập vào các dịch vụ Google Play Games.

 • Phần trăm phiên: Giá trị ước tính số phần trăm phiên của người chơi, được cung cấp dưới dạng một giá trị thập phân từ 0 đến 1. Giá trị này cho biết số phiên mà người chơi hiện tại đã chơi so với phần còn lại của cơ sở người chơi trong trò chơi này. Số cao hơn cho biết người chơi đã chơi nhiều phiên hơn.

 • Phân vị chi tiêu: Phân vị chi tiêu ước tính của người chơi, được cung cấp dưới dạng một giá trị thập phân từ 0 đến 1. Giá trị này cho biết số tiền mà người chơi hiện tại đã chi tiêu so với phần còn lại của cơ sở người chơi trong trò chơi này. Số cao hơn cho biết người chơi này đã chi tiêu nhiều hơn.

Các loại dữ liệu sau đây của người chơi không được dùng nữa, và luôn trả về một hằng số giá trị không đặt được:

 • Xác suất rời bỏ trò chơi: Thông tin dự đoán về việc người chơi có rời bỏ trò chơi vào ngày tiếp theo hay không, được cung cấp dưới dạng một giá trị thập phân từ 0 (xác suất rời bỏ trò chơi thấp) đến 1 (xác suất rời bỏ trò chơi cao). Khái niệm rời bỏ được hiểu là 7 ngày không hoạt động.
 • Xác suất chi tiêu: Xác suất ước tính mà người chơi chọn chi tiêu trong trò chơi này, được cung cấp dưới dạng một giá trị thập phân từ 0 (xác suất chi tiêu thấp) đến 1 (xác suất chi tiêu cao).
 • Tổng số tiền chi tiêu trong 28 ngày tiếp theo: Tổng số tiền chi tiêu dự kiến của người chơi trong 28 ngày tiếp theo ở trò chơi này.
 • Xác suất người chi tiêu nhiều: Xác suất ước tính trong 28 ngày tiếp theo, người chơi sẽ chi tiêu một khoản tiền ở phân vị thứ 95 trở lên trong cơ sở người chơi của trò chơi này. Khoản chi này được gán dưới dạng giá trị thập phân từ 0 (xác suất chi tiêu nhiều thấp) đến 1 (xác suất chi tiêu nhiều cao).

Truy xuất dữ liệu thống kê người chơi

Để truy xuất dữ liệu thống kê về người chơi cho người chơi hiện đang đăng nhập, hãy làm theo các bước sau:

 1. Gọi phương thức PlayerStatsClient.loadPlayerStats().
 2. Nếu cuộc gọi thành công, Dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ trả về một đối tượng Task tải không đồng bộ đối tượng PlayerStats. Sử dụng phương thức của đối tượng này để truy xuất dữ liệu hoạt động của người chơi đã đăng nhập trong ứng dụng của bạn.

Ví dụ:

public void checkPlayerStats() {
 PlayGames.getPlayerStatsClient(this)
   .loadPlayerStats(true)
   .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AnnotatedData<PlayerStats>>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<AnnotatedData<PlayerStats>> task) {
     if (task.isSuccessful()) {
      // Check for cached data.
      if (task.getResult().isStale()) {
       Log.d(TAG, "using cached data");
      }
      PlayerStats stats = task.getResult().get();
      if (stats != null) {
       Log.d(TAG, "Player stats loaded");
       if (stats.getDaysSinceLastPlayed() > 7) {
        Log.d(TAG, "It's been longer than a week");
       }
       if (stats.getNumberOfSessions() > 1000) {
        Log.d(TAG, "Veteran player");
       }
       if (stats.getChurnProbability() == 1) {
        Log.d(TAG, "Player is at high risk of churn");
       }
      }
     } else {
      int status = CommonStatusCodes.DEVELOPER_ERROR;
      if (task.getException() instanceof ApiException) {
       status = ((ApiException) task.getException()).getStatusCode();
      }
      Log.d(TAG, "Failed to fetch Stats Data status: "
        + status + ": " + task.getException());
     }
    }
   });
}

Mẹo sử dụng dữ liệu Thống kê về người chơi

API Play Stats cho phép bạn dễ dàng xác định các kiểu người chơi khác nhau, dựa trên mức độ tương tác và chi tiêu của họ, đồng thời áp dụng các chiến lược phù hợp để nâng cao trải nghiệm của họ về trò chơi.

Bảng dưới đây sẽ liệt kê một số phân khúc người chơi mẫu và chiến lược tương tác được đề xuất:

Phân khúc người chơi Chiến lược tương tác
Người chơi thường xuyên có số phiên cao và phần trăm chi tiêu tốt, nhưng đã không chơi từ tuần trước hoặc nhiều hơn.
 • Gửi thông báo về ưu đãi hoặc phần thưởng đặc biệt khi họ quay lại chơi.
 • Hiện thông báo chào mừng người chơi đã quay trở lại, ghi nhận những thành tích ấn tượng và trao huy hiệu được thiết kế để khuyến khích người chơi quay lại.
Người chơi có mức độ tương tác cao nhưng tỷ lệ phần trăm chi tiêu thấp.
 • Hãy điều chỉnh phần thưởng để khuyến khích họ mời bạn bè cài đặt và tham gia trò chơi của bạn. Cách tiếp cận này dựa trên sự thích thú của người chơi đối với việc tuyển người chơi mới.
Người chơi có mức chi tiêu nhiều cho thấy dấu hiệu đã đạt đỉnh và bắt đầu chơi với mật độ ít lại.
 • Hãy điều chỉnh phần thưởng để thu hút sự quan tâm của họ, chẳng hạn như cung cấp các công cụ, vũ khí có giá trị cao trong thời gian có hạn, hoặc các ưu đãi chiết khấu.
 • Lần tiếp theo khi người chơi đăng nhập, hãy hiển thị một video hướng dẫn họ đến các tính năng cộng đồng, chẳng hạn như các cuộc tấn công gia tộc, giúp tăng mức độ tương tác thường xuyên và lâu dài hơn.
Người chơi có xác suất chi tiêu rất cao hoặc rất thấp.
 • Ít khả năng chi tiêu: Cung cấp tùy chọn xem video quảng cáo. Hiển thị các mặt hàng có giá thấp hơn để mua.
 • Nhiều khả năng chi tiêu: Hướng họ đến cửa hàng trong trò chơi trước, và đưa ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt để khuyến khích họ mua hàng.