Warunki korzystania z interfejsu Google Drive API

Ostatnia zmiana:

Korzystając z tego interfejsu API, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków jako dodatku do Warunków korzystania z interfejsów API Google („Warunków korzystania z interfejsów API”).

Zasady dotyczące interfejsu Google Drive API

Wdrożenie przez klienta

Korzystanie z interfejsu Drive API nie jest dozwolone w niektórych przypadkach bez uprzedniej pisemnej zgody Google. Obejmuje to m.in.:

  • Kopia zapasowa treści użytkownika lub aplikacji z aplikacji lub projektu dewelopera na Dysku.
  • Wydobywanie kryptowalut.
  • szerokie rozpowszechnianie filmów lub rozpowszechnianie bez zezwolenia treści chronionych prawem autorskim;
  • Używanie Dysku jako zamiennika sieci dostarczania treści na dużą skalę jest niedozwolone.
  • Narzędzia do klonowania plików umożliwiające fragmentację miejsca na dane użytkownika lub obejście limitów miejsca na Dysku.

Używanie zakresów z ograniczeniami

Używanie zakresów z ograniczeniami jest dozwolone w określonych sytuacjach, na przykład:

  1. Zależne od platformy aplikacje internetowe i aplikacje internetowe, które umożliwiają lokalną synchronizację lub automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików użytkowników na Dysku.
  2. aplikacje zwiększające produktywność i edukacyjne, których interfejs może wymagać interakcji z plikami na Dysku (lub ich metadanymi lub uprawnieniami). Aplikacje zwiększające produktywność to m.in. aplikacje do zarządzania zadaniami, robienia notatek, komunikacji w grupie roboczej i współpracy w klasie.
  3. Aplikacje do raportowania i zabezpieczeń, które zapewniają użytkownikom lub klientom wgląd w sposób udostępniania plików i uzyskiwania do nich dostępu.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Kiedy używać zakresu z ograniczeniami.

Jeśli używasz zakresów z ograniczeniami, wymagany jest proces weryfikacji zakresu ograniczonego i ocena bezpieczeństwa. Więcej informacji o zakresach Dysku i ich poziomach poufności znajdziesz w artykule na temat zakresów Dysku Google. Dodatkowo przeczytaj Najczęstsze pytania dotyczące weryfikacji interfejsu OAuth API, aby określić, kiedy aplikacja powinna przejść weryfikację i jaki typ weryfikacji jest wymagany.

W miarę możliwości zalecamy używanie zakresów niewrażliwych, ponieważ przydzielają one zakres dostępu do poszczególnych plików i zawężają dostęp do określonych funkcji, których potrzebuje aplikacja.