รับความช่วยเหลือ

สําหรับการรองรับ Campaign Manager 360 API ให้สํารวจหน้าเว็บในรายการด้านซ้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดดูฟอรัม

สําหรับการสนับสนุนการโอนข้อมูล โปรดไปที่หน้าการสนับสนุนการโอนข้อมูล