Żądania POST

Określenie wykresu jako adresu URL w przeglądarce lub tagu <img> jest nazywane żądaniem GET. Wykonywanie żądania GET jest proste, ale adresy URL GET są ograniczone do 2000 znaków. A jeśli masz więcej danych?

Na szczęście interfejs Chart API obsługuje żądania HTTP POST w przypadku żądań wykresów o długości do 16 tys. Zaletą tego rozwiązania jest większa złożoność korzystania z metody POST.

Oto przykład najbardziej podstawowego rodzaju żądania POST: z użyciem elementu <form>:

Ten wykres w rzeczywistości jest stroną hostowaną na serwerze <iframe>. Oto kod formularza:

<form action='https://chart.googleapis.com/chart' method='POST'>
 <input type="hidden" name="cht" value="lc" />
 <input type="hidden" name="chtt" value="This is | my chart" />
 <input type='hidden' name='chs' value='600x200' />
 <input type="hidden" name="chxt" value="x,y" />
 <input type='hidden' name='chd' value='t:40,20,50,20,100'/>
 <input type="submit" />
</form>

Odpowiedź na prawidłowe żądanie POST to wykres w formacie PNG, taki sam jak odpowiedź na żądanie GET.

Metodę POST można wykorzystać na wiele sposobów – wszystkie wymagają dodatkowego kodowania w kodzie strony lub na serwerze hostującym stronę. Aby użyć metody POST, zwykle należy utworzyć osobną stronę dla każdego wykresu i umieścić na niej stronę lub dodać do niej linki za pomocą tagów <iframe> lub <img>, jak pokazano poniżej.

Oto przykłady zastosowania metody POST zarówno w językach JavaScript, jak i w PHP.

Używanie JavaScriptu do żądań POST

Najłatwiejszym sposobem wykonania żądania POST JavaScript jest utworzenie strony, która hostuje formularz z danymi wykresu w elementach <input> i umieść stronę POST w module obsługi onLoad(), co spowoduje zastąpienie strony wykresem PNG. Strona hostująca ten wykres powinna zawierać tę stronę za pomocą tagu <iframe>. Oto kod strony wykresu:

post_chart.html

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <script type='application/javascript'>
  // Send the POST when the page is loaded,
  // which will replace this whole page with the retrieved chart.
  function loadGraph() {
   var frm = document.getElementById('post_form');
   if (frm) {
    frm.submit();
   }
  }
 </script>
 </head>
 <body onload="loadGraph()">
  <form action='https://chart.googleapis.com/chart' method='POST' id='post_form'>
   <input type='hidden' name='cht' value='lc'/>
   <input type='hidden' name='chtt' value='This is | my chart'/>
   <input type='hidden' name='chs' value='300x200'/>
   <input type='hidden' name='chxt' value='x'/>
   <input type='hidden' name='chd' value='t:40,20,50,20,100'/>
   <input type='submit'/>
  </form>
 </body>
</html>

Jeśli używasz elementu <form>, nie musisz kodować ciągów w adresach URL (chociaż nadal musisz używać znaków specjalnych, takich jak |, by tworzyć znaki przejścia do nowej linii w tytułach wykresów).

Ten wykres można potem wczytać na inną stronę, korzystając z elementu <iframe> na stronie hostującej, np.:

another_page.html

<iframe src="post_chart.html" width="300" height="200"></iframe>

Użycie języka PHP w żądaniu POST

Większość języków po stronie serwera obsługuje jednoznaczne żądania POST. Oto przykład tworzenia żądania POST w języku PHP. Ten przykład przedstawia stronę generującą wykres liniowy ze 150 losowymi wartościami. Aby użyć go samodzielnie, musisz dostosować tablicę $chart, tak aby zawierała własne wartości.

chartserver-image.php

<?php
 // Create some random text-encoded data for a line chart.
 header('content-type: image/png');
 $url = 'https://chart.googleapis.com/chart';
 $chd = 't:';
 for ($i = 0; $i < 150; ++$i) {
   $data = rand(0, 100000);
   $chd .= $data . ',';
 }
 $chd = substr($chd, 0, -1);

 // Add data, chart type, chart size, and scale to params.
 $chart = array(
   'cht' => 'lc',
   'chs' => '600x200',
   'chds' => '0,100000',
   'chd' => $chd);

 // Send the request, and print out the returned bytes.
 $context = stream_context_create(
   array('http' => array(
     'method' => 'POST',
     'content' => http_build_query($chart))));
 fpassthru(fopen($url, 'r', false, $context));
?>

Umieszczanie tego wykresu jest łatwiejsze niż przykładowego JavaScriptu, ponieważ wystarczy wskazać stronę POST za pomocą tagu <img>, jak w tym przykładzie:

another_page.html

<img width='600' height='200' src='chartserver-image.php'>