Lista funkcji wykresu

Na tej stronie opisujemy wszystkie funkcje i parametry obsługiwane przez interfejs Chart API. Niektóre z tych parametrów działają różnie w zależności od typu wykresu. W takim przypadku w dokumentacji znajdziesz linki do odpowiedniej dokumentacji wykresu.

Parametry

Te parametry są obsługiwane przez interfejs Google Chart API.

Parametr Opis i składnia Typy wykresów
chbh Szerokość i odstępy słupka

chbh=
  <bar_width_or_scale>,
  <space_between_bars>,
  <space_between_groups>

Słupkowy
Chco Kolory serii
chco=
  <series_1_element_1>|...|<series_1_element_n>,   <series_2>,...,<series_m>
Słupkowy, Google-o-meter, Linia, Mapa, Pie, Radar, Rozrzutnik, Wenn
cz Ciąg danych wykresu
chd=
  t:s,e,r,i,e,s,1|s,e,r,i,e,s,2|...
lub
  s:series1,series2,...
lub
  e:series1,series2,...
Wszystkie wykresy
chdl, chdlp, chdls Tekst i styl legendy wykresu

chdl=
  <data_series_1_label
>
   |...|
  <data_series_n_label>

chdlp=<opt_position>|<opt_label_order>

chdls=<color>,<font_size>

Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter, Linia, Pie, Radar, Rozrzut, Wenn
chds Skalowanie na potrzeby formatu tekstowego z użyciem zakresu niestandardowego
chds=
  <series_1_min>,
  <series_1_max>,...
Wszystkie wykresy, które obsługują wykres chd
Chem Dynamiczne znaczniki ikon
chem=
  y;s=<icon_string_constant>;
  d=<marker_data_string>;
  ds=<which_series>;
  dp=<opt_which_points>;
  py=<opt_z_order>;
  po=<x,y>;
  of=<x_offset,y_offset>
Słupkowy, Świeczkowy, Liniowy, Radar, Punktowy
chf Wypełnienie gradientem
chf=
  <fill_type>,
  lg,
  <angle>,
  <color>
Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter (tylko w tle), Linia, Pie (tylko w tle), Radar, Punktowy, Wenn
chf Wypełnienia w paski
chf=
  <fill_type>,
  ls,
  <angle>,
  <color_1>,<width_1>
    ,...,
  <color_n>,<width_n>
Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter (tylko w tle), Linia, Pie (tylko w tle), Radar, Punktowy, Wenn
chf Wypełnienie
chf=
  <fill_type>,
  s,
  <color>
chfd Funkcje związane z danymi
chfd=
  <series_index>,
  <variable_data>,
  <function_string>
    |...|
Wszystkie wykresy, które obsługują wykres chd
zm. Linie siatki
chg=
  <x_axis_step_size>,
  <y_axis_step_size>,
  <opt_dash_length>,
  <opt_space_length>,
  <x_offset>,
  <y_offset>
Słupkowy, Świeczkowy, Liniowy, Radar, Punktowy
chl Etykiety wykresów kołowych, etykieta Google-o-meter
chl=<label>|...
Google-o-meter, Pie
chld Dane etykiet na wykresie (różne typy)
chld=<chart-specific_data>|<chart-specific_data>|...
Wolnostojące dynamiczne ikony
CHLS Style linii
chls=
  <line_1_thickness>,
  <opt_dash_length>,
  <opt_space_length>|...
Liniowy, Radar
chm=D Znaczniki linii
chm=
  D,
  <color>,
  <series_index>,
  <which_points>,
  <width>,
  <opt_z_order>|...
Słupkowy, Świeczkowy, Liniowy, Radar, Punktowy
chm=r|R Znaczniki zakresów
chm=
  <r_or_R>,
  <color>,
  0,
  <start_point>,
  <end_point>|...
Słupkowy, Świeczkowy, Liniowy, Radar, Punktowy
chm=
a|c|C
d|E|o|
h|H|
s|S|
v|V|x
Znaczniki kształtów
chm=
  <marker_type>,
  <color>,
  <series_index>,
  <opt_which_points>,
  <size>,
  <opt_z_order>,
  <opt_offset>|...
Słupkowy, Świeczkowy, Liniowy, Radar, Punktowy
chm=
f|t|A|N
Znaczniki tekstu i wartości danych
chm=
  <marker_type>,
  <color>,
  <series_index>,
  <opt_which_points>,
  <size>,
  <opt_z_order>|
  <opt_placement> ...
Słupkowy, Świeczkowy, Liniowy, Radar, Punktowy
chm=F Znaczniki świecowe
chm=
  F,
  <opt_declining_color>,
  <data_series_index>,
  <opt_which_points>,
  <width>,
  <opt_z_order>
Słupkowy, Świeczkowy, Linia
chm=b/B Wypełnienie wiersza
chm=
  <b_or_B>,
  <color>,
  <start_line_index>,
  <end_line_index>,
  <0>
Słupkowy (tylko znaczniki linii), Linia, Radar
Chma Wykres Marginesy
chma=
  <left_margin>,
  <right_margin>,
  <top_margin>,
  <bottom_margin>
 |<opt_legend_width>,
   <opt_legend_height>
Bar, Świeca, Google-o-meter, Linia, Mapa, Pie, Radar, Rozrzut, Venn
chof Format wyjściowy
chof=<format>
Wszystkie wykresy
chp Linia zerowa na wykresie słupkowym, Orientacja wykresu kołowego
chp=<zero_val>,...
Słupek, Kołowy
chs Rozmiar wykresu
chs=<width>x<height>
Wszystkie wykresy
klatka piersiowa Dynamiczny typ ikony
chst=<icon_string_constant>
Wolnostojące dynamiczne ikony
cht Typ wykresu
cht=<chart_type>
Wszystkie wykresy
chtm Obszar geograficzny
chtm=<zoom_area>
Mapa
chtt, chts Tytuł i styl wykresu

chtt=<chart_title>

chts=<color>,<font_size>,<opt_alignment>

Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter, Linia, Pie, Radar, Rozrzut, Wenn
chxt Widoczne osie
chxt=<axis_1>,...
Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter, Liniowy, Radar, Rozrzut
CHXR Zakresy osi
chxr=
  <axis_index>,
  <start_val>,
  <end_val>,
  <opt_step>|...
Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter, Liniowy, Radar, Rozrzut
CHXL Etykiety osi
chxl=
  <axis_index>:|<label_1>|...
Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter, Liniowy, Radar, Rozrzut
chxp Położenie etykiet osi
chxp=
  <axis_index>,
  <label_1_position>,
  ...,<label_n_position>
  |...
Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter, Liniowy, Radar, Rozrzut
CHX Style etykiet osi
chxs=
  <axis_index>
  <opt_format_string>,
  <opt_label_color>,
  <opt_font_size>,
  <opt_alignment>,
  <opt_axis_or_tick>,
  <opt_tick_color>,
  <opt_axis_color>|...
Słupkowy, Świeczkowy, Google-o-meter (z ograniczeniami), Liniowy, Radar, Rozrzut
chxtc Style znaczników osi
chxtc=
  <axis_index_1>,
  <tick_length_1>,...,<tick_length_n>
  |...
Słupkowy, Świeczkowy, Liniowy, Radar, Punktowy

Format koloru

Kolory możesz określić za pomocą 6-znakowego ciągu wartości szesnastkowych i dwóch opcjonalnych wartości przezroczystości w formacie RRGGBB[AA]. Na przykład:

 • FF0000 = czerwony
 • 00FF00 = zielony
 • 0000FF = niebieski
 • 000000 = czarny
 • FFFFFF = biały

AA to opcjonalna wartość przezroczystości, gdzie 00 jest całkowicie przezroczysta, a FF – całkowicie nieprzezroczysta. Na przykład:

 • 0000FFFF = świeci na niebiesko
 • 0000FF66 = przezroczysty niebieski

Powrót do góry

Rozmiar wykresu chs [Wszystkie wykresy]

Wszystkie wykresy wymagają określenia rozmiaru. Ten parametr określa łączną szerokość i wysokość obrazu na wykresie, m.in. legendy, marginesy i tytuły. Legendy, marginesy i tytuły są przycinane, aby zmieściły się w całkowitym rozmiarze wykresu.

Maksymalny rozmiar wykresu dla wszystkich wykresów z wyjątkiem map to 300 000 pikseli, a maksymalna szerokość lub długość to 1000 pikseli. Maksymalny rozmiar map to 440 x 220.

Wartości są liczbami całkowitymi.

Składnia

chs=<width>x<height>
<width>
Szerokość w pikselach. Maksymalna wartość to 1000. Szerokość x wysokość nie może przekraczać 300 tys.
<height>
Wysokość w pikselach Maksymalna wartość to 1000. Szerokość x wysokość nie może przekraczać 300 tys.

 

Przykład

Opis Przykład

Wykres o wymiarach 250 x 100 pikseli.

Żółty wykres kołowy
chs=250x100

Powrót do góry

Typ wykresu cht [wszystkie oprócz ikon dynamicznych]

Określ typ wykresu za pomocą parametru cht. Listę dostępnych typów wykresów znajdziesz na stronach z dokumentacją poszczególnych wykresów.

Składnia

cht=<type>[:nda]
<type>
Jedna z wartości typu wykresu.
:nda
[Opcjonalnie, tylko wykresy liniowe] Aby ukryć domyślne osie, możesz dodać :nda po typie wykresu na wykresach liniowych.

 

Przykłady

Opis Przykład

wykres kołowy,

Żółty wykres kołowy
cht=p
Diagram Venna Diagram Venna z 3 zachodzącymi na siebie okręgami – jeden jest niebieski, a pozostałe zielone
cht=v
Wykres liniowy z osiami domyślnymi i bez nich.

   Wykres liniowy z domyślnymi osiami       Wykres liniowy z ukrytymi osiami
          cht=lc                      cht=lc:nda

Powrót do góry

Kolory serii chco [wszystkie wykresy]

Za pomocą parametru chco możesz określić kolory określonej serii lub jej wszystkich elementów. Dokładna składnia i znaczenie mogą się różnić w zależności od typu wykresu. Szczegółowe informacje znajdziesz w przypadku konkretnego typu wykresu.

Składnia

chco=
 <series_1_element_1>|...|<series_1_element_n>,<series_2>,...,<series_m>

Każda pozycja w tym ciągu jest liczbą szesnastkową w formacie RRGGBB. Kolory stosowane do całej serii są rozdzielane przecinkami, a kolory dotyczące poszczególnych elementów serii są rozdzielane przecinkami. W przypadku większości typów wykresów możesz łączyć opisy kolorów całej serii i jej poszczególnych elementów. Jeśli na wykresie jest więcej serii lub elementów niż kolorów określonych w ciągu znaków, interfejs API zwykle przełącza kolory elementów od początku tej serii (w przypadku elementów) lub od koloru serii od początku listy. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji konkretnego wykresu.

 

Przykłady

Opis Przykład

Gdy określisz jeden kolor dla każdej serii na wykresie liniowym, do każdej linii zostanie przypisany odpowiedni kolor. W tym przykładzie określono 3 serie danych i 3 kolory.

Wykres liniowy z 1 czerwoną, niebieską i zieloną linią

chco=FF0000,00FF00,0000FF

Ten wykres liniowy też zawiera 3 serie danych, ale określono tylko 2 kolory. Ponieważ kolor trzeciej serii nie jest określony, trzecia linia jest rysowana z użyciem pierwszego koloru (czerwonego).

Wykres liniowy z 2 czerwonymi liniami i 1 niebieską linią

chco=FF0000,0000FF

Ten przykład pokazuje, jak określić kolor poszczególnych elementów serii (w tym przykładzie słupki).

Pionowy wykres słupkowy z 2 zbiorami danych: jeden jest kolorem ciemnoniebieskim, a drugi skumulowany jasnoniebieski

cht=bvs
chco=FFC6A5|FFFF42|DEF3BD|00A5C6|DEBDDE

To pokazuje, jak określić zarówno kolory serii, jak i kolory poszczególnych elementów. Pierwsza seria jest w całości zapisana czarnym kolorem (000000). Druga seria, oznaczona przecinkiem, ma przypisane indywidualne kolory rozdzielone znakami |.

Poziomy wykres słupkowy z 1 punktem danych na czerwono, drugim – zielonym i niebieskim

chco=000000,FF0000|00FF00|0000FF

Powrót do góry

Format wyjściowy chof [Wszystkie wykresy]

Format wyjściowy wykresu możesz wybrać za pomocą parametru chof. Ten parametr może też służyć do wyświetlania informacji na potrzeby debugowania podczas projektowania wykresu. Niektóre formaty wyjściowe mają formę graficzną (np. PNG i GIF), a inne nie. Użycie formatu niegraficznego jako parametru src w tagu <img> spowoduje uszkodzenie obrazu na stronie.

Składnia

chof=png|gif|json|validate.

Wpisz jeden z tych ciągów:

 • „png” – zwraca wykres jako obraz PNG.
 • „gif” – zwraca wykres jako obraz GIF.
 • „json” – zwraca dane mapy obrazów do użycia na wykresie w postaci ciągu JSON. W ten sposób możesz wygenerować mapę obrazu na wykresie, by umożliwić kliknięcie poszczególnych regionów. Format tego ciągu i więcej informacji o tym, jak go używać, znajdziesz w artykule Tworzenie mapy obrazu na wykresie.
 • „validate” (weryfikacja) – zwraca stronę HTML zawierającą wszelkie błędy w adresie URL wykresu. Więcej wskazówek na temat debugowania znajdziesz w sekcji Debugowanie.

 

Przykłady

Opis Przykład

Oto przykłady tego samego wykresu w formatach PNG i GIF:

Pionowy wykres słupkowy z tytułem
chof=png
Pionowy wykres słupkowy z tytułem
chof=gif

Wykres z nieprawidłowym adresem URL: https://chart.googleapis.com/chart?cht=bvs&chd=s:YUVmw1&chco=0000FF&chs=180x150&chtt=Site+visitors&chts=0000FF,20,20&chbh=22,4&chof=validate (czy potrafisz rozpoznać błąd?)

Użycie właściwości chof=validate zwraca stronę HTML; tutaj utworzyliśmy ją jako źródło elementu <iframe>, dzięki czemu możesz zobaczyć stronę wyników.


Przykład nieprawidłowego adresu URL z tagiem chof=validate

Oto kod HTML zwrócony dla prawidłowego adresu URL, gdy chof=validate.

https://chart.googleapis.com/chart?cht=bvs&chd=s:YUVmw1&chco=FF0000&chs=180x150&chtt=Site+visitors+by+month|January+to+July&chbh=22,4&chof=validate


Prawidłowy adres URL wykresu w elemencie <iframe>

Powrót do góry

Tytuł wykresu chtt, chts [Wszystkie wykresy]

Możesz określić tytuł wykresu, kolor i rozmiar czcionki.

Składnia

chtt=<chart_title>
chts=<color>,<font_size>,<opt_alignment>

 

chtt – określa tytuł wykresu.

<chart_title>
Tytuł wykresu. Nie możesz określić, gdzie ma się ona wyświetlać, ale możesz opcjonalnie określić rozmiar i kolor czcionki. Użyj znaku + do oznaczenia spacji, a pionowej kreski ( |) do oznaczenia podziałów wiersza.

 

chts [opcjonalny] – kolory i rozmiar czcionki parametru chtt.

<color>
Kolor tytułu w formacie szesnastkowym RRGGBB. Kolor domyślny to czarny.
<font_size>
Rozmiar czcionki tytułu w punktach.
<opt_alignment>
[Opcjonalne] wyrównanie tytułu. Wybierz jedną z tych wartości ciągu znaków (z uwzględnieniem wielkości liter): „l” (po lewej), „c” (wyśrodkowana) „r” (po prawej). Wartość domyślna to „c”.

 

Przykłady

Opis Przykład

Wykres z tytułem, w którym jest używany domyślny kolor i rozmiar czcionki.

Określ spację ze znakiem plusa (+).

Aby wymusić podział wiersza, użyj pionowej kreski (|).

chts nie został tutaj określony.

Pionowy wykres słupkowy z tytułem
chtt=Site+visitors+by+month|
January+to+July

Wykres z 20-punktowym tytułem wyrównanym do prawej.

Pionowy wykres słupkowy z niebieskim wykresem, 20 pikseli, tytuł
chtt=Site+visitors
chts=FF0000,20,r

Powrót do góry

Tekst i styl legendy wykresu chdl, chdlp, chdls [wszystkie wykresy]

Legenda to boczna sekcja wykresu, która zawiera krótki opis każdej serii. Możesz określić tekst powiązany z każdą serią w tej legendzie i określić, w którym miejscu na wykresie ma się ona pojawiać.

Aby dowiedzieć się, jak ustawić marginesy wokół legendy, zapoznaj się z sekcją chma.

Uwaga o wartościach ciągów: w ciągach etykiet dozwolone są tylko znaki bezpieczne w adresie URL. Dla bezpieczeństwa należy zakodować adresy URL wszystkich ciągów zawierających znaki spoza zestawu znaków 0-9a-zA-Z. Koder adresów URL znajdziesz w dokumentacji Google Optimize.

Składnia

chdl=<data_series_1_label>|...|<data_series_n_label>
chdlp=<opt_position>|<opt_label_order>
chdls=<color>,<size>

 

chdl – tekst każdej serii wyświetlany w legendzie.

<data_series_label>
Tekst wpisów legendy. Każda etykieta ma zastosowanie do odpowiedniej serii w tablicy chd. Użyj znaku + w odniesieniu do spacji. Jeśli nie określisz tego parametru, na wykresie nie zostanie utworzona legenda. Nie można określić podziału wiersza w etykiecie. Legenda zwykle się rozwinie, aby zmieścić tekst legendy, a obszar wykresu zmniejszy się, aby zmieścić się w legendzie.

chdlp – [opcjonalny] położenie legendy i kolejność wpisów legendy. Można podać wartość <position> i/lub <label_order>. Jeśli podasz obie wartości, rozdziel je znakiem słupka. Możesz dodać „s” do dowolnej wartości, jeśli chcesz, aby puste wpisy legendy chdl zostały pominięte w legendzie. Przykłady: chdlp=bv, chdlp=r, chdlp=bv|r, chdlp=bvs|r

<opt_position>
[Opcjonalny] – określa pozycję legendy na wykresie. Aby określić dodatkowe dopełnienie między legendą a obszarem wykresu lub ramką obrazu, użyj parametru chma. Wybierz jedną z tych wartości:
 • b – legenda u dołu wykresu; wpisy legendy w poziomym wierszu.
 • bv – legenda u dołu wykresu. Legenda w pionowej kolumnie.
 • t – legenda u góry wykresu; wpisy legendy w poziomym wierszu.
 • tv – legenda u góry wykresu. Legenda w pionowej kolumnie.
 • r – [wartość domyślna] – legenda po prawej stronie wykresu. Legenda w pionowej kolumnie.
 • l – legenda po lewej stronie wykresu. Legenda w pionowej kolumnie.
<opt_label_order>
[opcjonalny] Kolejność wyświetlania etykiet w legendzie. Wybierz jedną z tych wartości:
 • l – [domyślna dla legend pionowych] wyświetlaj etykiety w kolejności podanej w chdl.
 • r – etykiety wyświetlaj w odwrotnej kolejności, zgodnie z ustawieniem chdl. Przydaje się to na skumulowanych wykresach słupkowych, ponieważ pozwala wyświetlić legendę
  w tej samej kolejności, w jakiej pojawiają się słupki.
 • a – [ustawienie domyślne dla legend poziomych] automatyczne sortowanie: oznacza sortowanie według długości, od najkrótszego od najkrótszego, czyli 10 pikseli. Gdy 2 elementy mają tę samą długość (położone na 10-pikselowe bloki), jako pierwszy będzie wyświetlany ten wymieniony jako pierwszy.
 • 0,1,2... – zamówienie etykiety własnej. Jest to lista rozdzielonych przecinkami indeksów etykiet z chdl, liczonych od zera.

chdls – [opcjonalny] – określa kolor i rozmiar czcionki tekstu legendy.

<color>
Kolor tekstu legendy w formacie szesnastkowym RRGGBB.
<size>
Rozmiar punku tekstu legendy.

 

Przykłady

Opis Przykład

Dwa przykłady legend. Podaj tekst legendy w tej samej kolejności co w serii danych.

Czerwony, niebieski i zielony wykres liniowy z pasującymi legendami

chdl=NASDAQ|FTSE100|DOW
chco=FF0000,00FF00,0000FF

Diagram Venna z 2 mniejszymi okręgami otoczonymi dużym okręgiem


chdl=First|Second|Third
chco=ff0000,00ff00,0000ff

Pierwszy wykres przedstawia wpisy legendy poziomej (chdlp=t, domyślny układ jest poziomy), a drugi – legendę u dołu (chdlp=bv).

Diagram Venna z 2 mniejszymi okręgami otoczonymi dużym okręgiem
chdl=First|Second|Third
chco=ff0000,00ff00,0000ff
chdlp=t


Diagram Venna z 2 mniejszymi okręgami otoczonymi dużym okręgiem
chdl=First|Second|Third
chco=ff0000,00ff00,0000ff
chdlp=bv

Ten przykład pokazuje zmianę rozmiaru czcionki.

Diagram Venna z 2 mniejszymi okręgami otoczonymi dużym okręgiem
chdls=0000CC,14

Powrót do góry

Marginesy wykresu chma [wszystkie wykresy]

Rozmiar marginesów wykresu możesz określić w pikselach. Marginesy są obliczane do wewnątrz od określonego rozmiaru wykresu (chs). Zwiększenie marginesu nie zwiększy całkowitego rozmiaru wykresu, ale w razie potrzeby zmniejszy obszar wykresu.

Marginesy są domyślnie ustawiane tak, by pozostały po obliczeniu rozmiaru wykresu. Ta wartość domyślna zależy od typu wykresu. Określone marginesy mają wartość minimalną. Jeśli w obszarze wykresu jest dość miejsca na marginesy, rozmiar marginesów będzie taki sam jak ten, który zostanie przekroczony. Nie możesz ściśnąć marginesów mniejszych niż wymagane w legendach i etykietach. Oto diagram przedstawiający podstawowe części wykresu:

Margines wykresu, obszar legendy i obszar wykresu

marginesy wykresu obejmują etykiety osi i obszar legendy, Rozmiar obszaru legendy zmienia się automatycznie, aby dokładnie dopasować się do tekstu, chyba że określisz większą szerokość za pomocą właściwości chma. W takim przypadku margines zostanie szerszy, ściskając obszar wykresu. Nie możesz przyciąć legendy, określając zbyt mały rozmiar legendy, ale możesz zwiększyć jej rozmiar.

Wskazówka: jeśli słupki mają stały rozmiar (domyślnie), na wykresie słupkowym nie można zmniejszyć szerokości obszaru wykresu. Musisz określić mniejszy rozmiar słupka lub jego rozmiar, który można zmienić za pomocą właściwości chbh.

 

Składnia

chma=
 <left_margin>,<right_margin>,<top_margin>,<bottom_margin>|<opt_legend_width>,<opt_legend_height>
<left_margin>, <right_margin>, <top_margin>, <bottom_margin>
Minimalny rozmiar marginesu dookoła obszaru wykresu w pikselach. Zwiększ tę wartość, by uwzględnić dopełnienie, które zapobiegnie stykaniu się etykiet osi z granicami wykresu.
<opt_legend_width>, <opt_legend_height>
[Opcjonalny] Szerokość marginesu wokół legendy w pikselach. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której legenda przesunie się na obszar wykresu lub krawędzie obrazu.

 

Przykłady

Opis Przykład

W tym przykładzie każdy bok wykresu ma minimalny margines 30 pikseli. Legenda do wykresu ma ponad 30 pikseli szerokości, dlatego margines po prawej stronie jest ustawiony na szerokość legendy wykresu i różni się od pozostałych.

Etykiety osi znajdują się poza obszarem wykresu, dlatego są rysowane w obszarze marginesów.

Wykres liniowy z szarym tłem i marginesami po każdej stronie.
chma=30,30,30,30

Aby dodać margines wokół legendy, ustaw wartość parametrów <opt_legend_width> i <opt_legend_height>.

W tym przykładzie legenda ma około 60 pikseli szerokości. Jeśli ustawisz <opt_legend_width> na 80 pikseli, margines zostanie wydłużony do 20 pikseli poza legendą.

Wykres liniowy z szarym tłem i marginesami po każdej stronie.
chma=20,20,20,30|80,20

Powrót do góry

Style osi i etykiety [linia, słupek, wskaźnik Google, radar, punktowy]

Możesz określić, które osie mają być wyświetlane na wykresie, a także nadawać im własne etykiety i pozycje, zakresy i style.

Nie wszystkie wykresy wyświetlają domyślnie linie osi. Aby dokładnie określić, które osie mają być wyświetlane, użyj parametru chxt. Domyślne linie osi nie zawierają liczb. Aby pokazać liczby, musisz określić oś w parametrze chxt.

Możesz ustawić na osiach liczby odzwierciedlające wartości danych lub określić osie niestandardowe. Domyślnie wyświetlane są wartości liczbowe z zakresem od 0 do 100. Zakres ten możesz jednak zmienić za pomocą funkcji chxr, aby wyświetlić dowolny zakres. Możesz też zmieniać styl wartości (np. aby wyświetlać symbole walut lub cyfry po przecinku) za pomocą funkcji chxs.

Jeśli chcesz użyć wartości niestandardowych, np. „Pn., Wt, Śr”, możesz użyć parametru chxl. Aby umieścić te etykiety w określonych miejscach na osi, użyj parametru chxp.

Możesz też użyć parametrów chxs i chxtc, by określić kolor, rozmiar, wyrównanie i inne właściwości etykiet osi niestandardowych i liczbowych.

Uwaga o wartościach ciągów: w ciągach etykiet dozwolone są tylko znaki bezpieczne w adresie URL. Dla bezpieczeństwa należy zakodować adresy URL wszystkich ciągów zawierających znaki spoza zestawu znaków 0-9a-zA-Z. Koder adresów URL znajdziesz w dokumentacji Google Optimize.

W tej sekcji omówiono te tematy:


Widoczne osie chxt

Wykresy słupkowe, liniowe, radarowe i punktowe domyślnie wyświetlają jedną lub dwie linie osi, ale nie zawierają wartości. Aby wyświetlić wartości na liniach osi lub zmienić wyświetlane osie, użyj parametru chxt. Domyślnie wartości osi mieszczą się w zakresie od 0 do 100, chyba że wyraźnie przeskalujesz je za pomocą właściwości chxr. Aby ukryć wszystkie linie osi na wykresie liniowym, wpisz :nda po wartości typu wykresu w parametrze cht (np. cht=lc:nda).

Domyślnie górna i dolna oś nie pokazują znaczników według wartości, ale lewa i prawa strona je pokazują. Możesz zmienić to działanie za pomocą parametru chxs.

Składnia

chxt=
 <axis_1>
  ,...,
 <axis_n>
<axis>
Oś do pokazania na wykresie. Dostępne osie to:
 • x – dolna oś X
 • t – górna oś X [nieobsługiwana przez Google-o-Meter]
 • y – lewa oś Y
 • r – Prawa oś Y [nieobsługiwana przez Google-o-Meter]

Możesz podać wiele osi tego samego typu, na przykład: cht=x,x,y. Spowoduje to ułożenie 2 zestawów osi x na dole wykresu. Jest to przydatne podczas dodawania etykiet własnych na osi zawierającej wartości liczbowe (zobacz przykład poniżej). Osie są rysowane od wewnątrz na zewnątrz, więc jeśli użyjesz właściwości x,x, pierwszy x oznacza skrajnie wewnętrzną kopię, następny x oznacza następną kopię na zewnątrz i tak dalej.

 

Przykłady

Opis Przykład

Ten przykład przedstawia wykres liniowy z osią X, Y, górną osią (T) i prawą osią (R).

Nie podano żadnych etykiet, dlatego na wykresie domyślnie obowiązuje zakres od 0 do 100 dla wszystkich osi.

Pamiętaj, że domyślnie na osi górnej i dolnej nie są widoczne znaczniki wyboru.

Wykres liniowy z etykietami 0, 20, 40, 60, 80 i 100 po lewej i prawej stronie oraz etykietami: 0, 25, 50, 75 i 100 powyżej i poniżej.
chxt=x,y,r,t

Możesz dołączyć wiele zestawów etykiet dla każdej osi, dodając tę samą wartość więcej niż raz. Ten przykład przedstawia 2 zestawy osi x i dwa zestawy osi y. Nie jest to szczególnie przydatne, gdy używasz tylko domyślnych etykiet osi, jak pokazano tutaj. Za pomocą parametru chxl możesz jednak określić etykiety własne dla każdej kopii każdej osi.

<strong>


<img <code="" dir="ltr" src="/static/chart/image/images/chart_42.png" title="chxt=x,x,y,y&cht=lc&chd=s:cEAELFJHHHHKUju9uuXUc&chco=76A4FB&chls=2.xing:x1=20


W tym przykładzie pokazano poziomy wykres słupkowy z osią X, Y, górną osią T i prawą osią R.

Etykiety osi są pomijane, dlatego interfejs Chart API wyświetla zakres od 0 do 100 dla osi X i osi T.

Zakres dla osi Y i R jest określany na podstawie liczby słupków. W tym przypadku występuje 5 słupków, więc interfejs Chart API pokazuje zakres od 0 do 4. Pierwsza etykieta jest wyśrodkowana u podstawy pierwszego słupka, druga na podstawie drugiego słupka itd.

Wykres liniowy z etykietami 0, 20, 40, 60, 80 i 100 po lewej i prawej stronie oraz etykietami: 0, 25, 50, 75 i 100 powyżej i poniżej.
chxt=x,y,r,t

Możesz pominąć osie domyślne na wykresie liniowym, podając :nda po typie wykresu. Wykres liniowy z ukrytymi osiami
cht=lc:nda

Powrót do góry

Zakres osi chxr

Za pomocą parametru chxr możesz określić zakres wartości wyświetlanych na każdej osi niezależnie. Pamiętaj, że nie to zmienia skali elementów wykresu, a tylko skali etykiet osi. Jeśli chcesz, aby liczby na osi opisują rzeczywiste wartości danych, ustaw wartości <start_val> i <end_val> odpowiednio na dolną i górną wartość zakresu formatów danych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Skalowanie osi.

Jeśli chcesz określić jej zakres, musisz ustawić oś za pomocą parametru chxt.

Aby określić wartości osi niestandardowych, użyj parametru chxl.

Składnia

Zakresy etykiet wielu osi rozdziel pionową kreską ( |).

chxr=
 <axis_index>,<start_val>,<end_val>,<opt_step>
  |...|
 <axis_index>,<start_val>,<end_val>,<opt_step>
<axis_index>
Do której osi mają zostać zastosowane etykiety. Jest to indeks liczony od zera do tablicy osi określonej przez chxt. Na przykład oś R w polu chxt=x,r,y miałaby wartość 1.
<start_val>
Liczba określająca dolną wartość dla tej osi.
<end_val>
Liczba określająca wysoką wartość dla tej osi.
<opt_step>
[Opcjonalny] krok liczenia między znacznikami na osi. Nie ma domyślnej wartości kroku. Krok jest obliczany tak, by wyświetlić zbiór etykiet w odpowiednich odstępach czasu.

 

Przykłady

Opis Przykład

W tym przykładzie pokazano lewą i prawą osie Y (y i r) oraz 1 oś X (x).

Każda oś ma zdefiniowany zakres. Nie podano żadnych etykiet ani pozycji, dlatego wartości są pobierane z podanego zakresu i są w nim równomiernie rozmieszczone. Na wykresie liniowym wartości są równomiernie rozłożone wzdłuż osi X.

Kierunek osi jest odwrócony na osi R (indeks 2), ponieważ pierwsza wartość (1000) jest większa niż ostatnia (0).


chxt=x,y,r
chxr=
  0,0,500|
  1,0,200|
  2,1000,0

W tym przykładzie wartości są podane na osi x.

Etykiety osi są równomiernie rozmieszczone wzdłuż osi. W parametrze <opt_step> określono wartość pięć (5).

Wykres słupkowy przedstawiający 200, 300 i 400 wartości na osi X. chxt=x
chxr=0,10,50,5

Powrót do góry

Etykiety osi niestandardowej chxl

Za pomocą parametru chxl możesz określić niestandardowe etykiety osi ciągu znaków na dowolnej osi. Możesz określić dowolną liczbę etykiet. Jeśli wyświetlasz oś (z użyciem parametru chxt) i nie określisz etykiet własnych, zostaną zastosowane standardowe etykiety liczbowe. Aby określić niestandardowy zakres liczbowy, użyj zamiast niego parametru chxr.

Aby ustawić określone lokalizacje na osi dla etykiet, użyj parametru chxp.

Składnia

Określ po jednym zestawie parametrów dla każdej osi, którą chcesz oznaczyć etykietą. Kolejne zestawy etykiet rozdziel pionową kreską (|).

chxl=
 <axis_index>:|<label_1>|...|<label_n>
  |...|
 <axis_index>:|<label_1>|...|<label_n>
<axis_index>
Do której osi mają zostać zastosowane etykiety. To jest indeks do tablicy parametrów chxt. Jeśli na przykład masz chxt=x,x,y,y, indeks 0 będzie pierwszą osią X, a 1 – drugą osią.
<label_1>| ... |<label_n>
Co najmniej 1 etykieta do umieszczenia wzdłuż tej osi. Może to być ciąg lub wartość liczbowa. Ciągi tekstowe nie muszą być w cudzysłowie. Etykieta label_1 jest wyświetlana na najniższej pozycji na osi, a label_n – na najwyższej. Etykiety dodatkowe są równomiernie rozmieszczone między nimi. Aby oznaczyć pokoje znakiem +, wystarczy oznaczyć je znakiem +. Nie można określić podziału wiersza w etykiecie. Etykiety rozdzielaj pionową kreską. Uwaga: nie umieszczaj kreski pionowej w parametrze chxl.

 

Przykłady

Opis Przykład

Ten wykres pokazuje, jak dodać etykiety własne do 2 osi. Zwróć uwagę na to, jak wartości są równomiernie rozmieszczone oraz jak ostatnia wartość chxl nie kończy się pionową kreską.

wykres liniowy z 0 i 100 po lewej stronie, A, B i C po prawej, styczeń, lipiec, styczeń, lipiec i styczeń na osi X oraz lata 2005, 2006 i 2007 poniżej;
chxt=x,y
chxl=
0:|Jan|Feb|March|April|May|
1:|Min|Mid|Max

Ten przykład przedstawia etykiety osi Y po lewej i prawej stronie osi Y (y i r). Obejmuje też 2 zestawy wartości na osi x (x). Możesz dodać znaczniki na osi Y, używając chxs.

wykres liniowy z 0 i 100 po lewej stronie, A, B i C po prawej, styczeń, lipiec, styczeń, lipiec i styczeń na osi X oraz lata 2005, 2006 i 2007 poniżej;
chxt=x,y,r,x
chxl=
0:|Jan|July|Jan|July|Jan|
1:|0|50|100|
2:|A|B|C|
3:|2005|2006|2007

Ten przykład przedstawia etykiety osi Y lewej i prawej na osi Y (y i r). Obejmuje też 2 zestawy wartości na osi x (x). Zwróć uwagę na puste etykiety dla zestawu dolnej osi X, które służą do rozdzielania wartości.

W tym przykładzie użyto wartości domyślnych etykiet osi na lewej osi Y.

wykres słupkowy z 0 i 100 po lewej stronie, A, B i C po prawej, styczeń, lipiec, styczeń, lipiec i styczeń na osi X, a poniżej lata 2005, 2006 i 2007;
chxt=x,y,r,x
chxl=
0:|Jan|July|Jan|July|Jan|
2:|A|B|C|
3:|2005||2006||2007

Jeśli chcesz dodać etykietę ogólną opisującą całą oś (np. aby oznaczyć jedną oś „koszt”, a drugą „uczeń”), użyj właściwości chxt, aby dodać oś po każdej stronie, a potem użyj właściwości chxl, aby dodać 1 etykietę niestandardową z każdej strony, i użyj chxp, aby rozmieścić ją na środku osi.


chxt=x,x,y,y
chxl=1:|Martinis|3:|Score
chxp=1,50|3,50

Powrót do góry

Pozycje etykiet na osi chxp

Możesz określić, które etykiety osi mają być wyświetlane. Mogą to być etykiety domyślne lub niestandardowe określone za pomocą funkcji chxl. Jeśli nie określisz dokładnych pozycji za pomocą tego parametru, etykiety będą rozmieszczone równomiernie zgodnie z domyślną wartością kroku wzdłuż osi. Jeśli nie określisz właściwości chxl, etykiety znaczników będą wartościami domyślnymi (zwykle są to wartości danych lub liczby słupkowe na wykresach słupkowych).

Składnia

Wiele zestawów pozycjonowania rozdzielaj pionową kreską (|).

chxp=
 <axis_1_index>,<label_1_position>,...,<label_n_position>
  |...|
 <axis_m_index>,<label_1_position>,...,<label_n_position>
<axis_index>
Oś, dla której określasz pozycje. To jest indeks do tablicy parametrów chxt. Jeśli na przykład masz chxt=x,x,y,y, indeks 0 będzie pierwszą oś x, 1 to druga oś x itd.
<label_1_position>,...,<label_n_position>
Położenie etykiety wzdłuż osi. Jest to rozdzielona przecinkami lista wartości liczbowych, w której każda wartość ustawia pozycję odpowiedniej etykiety w tablicy chxl: pierwszy wpis dotyczy pierwszej etykiety i tak dalej. Pozycja to wartość w zakresie dla tej osi. Pamiętaj, że zawsze ma on wartość od 0 do 100, chyba że określisz zakres niestandardowy za pomocą funkcji chxr. Musisz mieć tyle pozycji, ile masz etykiet dla tej osi.

 

Przykłady

Opis Przykład

Ten przykład przedstawia etykiety osi R znajdujące się w określonych pozycjach na wykresie. Tekst etykiety określa się za pomocą parametru chxl.

Etykiety o określonej pozycji 0 są umieszczane na dole osi Y, R lub po lewej stronie osi x lub T.

Etykiety o określonej pozycji 100 są umieszczane u góry osi Y lub R albo po prawej stronie osi x lub T.

Line chart with min, average, and max on the right, 20, 40, 60, 80, and 100 on the left, and 0, 25, 50, 75, and 100 along the x-axis
chxt=x,y,r
chxl=2:|min|average|max
chxp=2,10,35,75

Ten przykład pokazuje wartości domyślnych etykiet, ale tylko w określonych lokalizacjach.

chxp=1,10,35,75 – oś Y powinna zawierać tylko 3 etykiety: 10, 35 i 75. Te wartości osi są wyświetlane, ponieważ nie określono tekstu etykiety własnej. Gdy używasz chxp, pamiętaj, że nie musisz rozdzielać etykiet równomiernie. Jeśli nie określono tu atrybutu chxp, domyślna odległość wartości etykiety na osi Y wynosiłaby co 20 jednostek, jak widać na drugim wykresie.

Line chart with 10, 35, and 75 on the left, and 0, 25, 50, 75, and 100 along the x-axis
chxt=x,y
chxp=1,10,35,75

Wykres liniowy z domyślnymi pozycjami osi.
chxt=x,y
Nie określono wartości chxp

Powrót do góry

Style etykiet osi chxs

Możesz określić rozmiar, kolor i wyrównanie czcionki etykiet osi, zarówno etykiet niestandardowych, jak i wartości etykiet domyślnych. Wszystkie etykiety na tej samej osi mają ten sam format. Jeśli masz wiele kopii osi, każdą możesz sformatować w inny sposób. Możesz też określić format ciągu znaków etykiety, na przykład w celu wyświetlania symboli walut lub końcowych zer.

Domyślnie górna i dolna oś nie pokazują znaczników według wartości, a lewa i prawa osie je pokazują.

Składnia

Wartości dla wielu osi powinny być rozdzielone pionową kreską (|).

chxs=
 <axis_index><opt_format_string>,<opt_label_color>,<opt_font_size>,<opt_alignment>,<opt_axis_or_tick>,<opt_tick_color>,<opt_axis_color>
  |...|
 <axis_index><opt_format_string>,<opt_label_color>,<opt_font_size>,<opt_alignment>,<opt_axis_or_tick>,<opt_tick_color>,<opt_axis_color>
<axis_index>
Oś, do której to odnosi się. Indeks liczony od zera do parametru chxt.
<opt_format_string>
[Opcjonalny] to opcjonalny ciąg formatu, który, jeśli jest używany, występuje tuż po numerze indeksu osi bez przecinka. Zaczyna się od litery N, po której następują następujące wartości: Składnia ciągu znaków wygląda tak:
       N<preceding_text>*<number_type><decimal_places>zs<x or y>*<following_text>
Oto znaczenie każdego elementu:
 • <preceding_text> – tekst dosłowny poprzedzający każdą wartość.
 • *...* – opcjonalny blok umieszczony w dosłownych gwiazdkach, który pozwala określić szczegóły formatowania liczb. Te wartości są obsługiwane i wszystkie są opcjonalne:
  • <number_type> – format liczb dla wartości liczbowych. Wybierz jedną z tych opcji:
   • f – [domyślny] format liczby zmiennoprzecinkowej. Rozważ również określenie precyzji za pomocą wartości <decimal_places>.
   • p – format wartości procentowej. Znak % jest dodawany automatycznie. Uwaga: w tym formacie wartości danych z zakresu od 0,0 do 1,0 są mapowane na wartości 0–100% (na przykład 0,43 będzie wyświetlany jako 43%).
   • e – format zapisu naukowego.
   • c<CUR> – sformatuj liczbę na podaną walutę, dodając do niej odpowiedni znacznik waluty. Zastąp <CUR> trzyliterowym kodem waluty. Przykład: cEUR oznacza euro. Listę kodów można znaleźć na stronie ISO, jednak nie wszystkie symbole są obsługiwane.
  • <decimal_places> – liczba całkowita określająca liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku. Wartość zostanie zaokrąglona do tej długości (nie obcięta). Wartość domyślna to 2.
  • z – wyświetlane są końcowe zera. Wartość domyślna to no (nie).
  • s – separatory grup displayowych. Wartość domyślna to no (nie).
  • x lub y – wyświetla dane ze współrzędnych x lub y. Znaczenie danych x różni się w zależności od typu wykresu – eksperymentuj z wykresem, aby ustalić, co oznaczają. Wartość domyślna to „y”.
 • <following_text> – tekst dosłowny, który pojawia się po każdej wartości.
<opt_label_color>
Kolor stosowany do tekstu osi (ale nie linii osi), w formacie szesnastkowym RRGGBB. Kolor linii osi jest określany oddzielnie za pomocą parametru opt_axis_color. Domyślny kolor to szary.
<opt_font_size>
[Opcjonalny] – określa rozmiar czcionki w pikselach. Ten parametr jest opcjonalny.
<opt_alignment>
[Opcjonalnie] wyrównanie etykiet. W przypadku górnej i dolnej osi określa to, jak wyrównanie etykiety względem znacznika wyboru powyżej lub poniżej, a dla lewej lub prawej osi – sposób wyrównania etykiety względem osi między ramką ograniczającą. Podaj jeden z tych numerów:
 • -1Góra lub dół: etykiety znajdują się po prawej stronie znaczników; Do lewej lub do prawej: etykiety są wyrównane do lewej w danym obszarze. Domyślnie dla etykiet osi R.
 • 0Góra lub dół: etykiety są wyśrodkowane na znacznikach; Do lewej lub prawej: etykiety są wyśrodkowane na obszarze. Domyślnie dla etykiet osi X i T.
 • 1Góra lub dół: etykiety znajdują się po lewej stronie znaczników; Do lewej lub do prawej: etykiety są wyrównane do prawej strony w danym obszarze. Domyślnie dla etykiet osi Y.
<opt_axis_or_tick>
[Opcjonalny; nieobsługiwany w Google-o-meter] Określa, czy na tej osi mają być wyświetlane znaczniki wyboru lub linie osi. Znaczniki i linie osi są dostępne tylko dla najbardziej wewnętrznych osi (na przykład nie są obsługiwane dla zewnętrznej 2 osi X). Użyj jednej z tych wartości:
 • l (małe litery „L”) – rysuj tylko linię osi.
 • t – rysuj tylko znaczniki. Znaczniki to małe linie obok etykiet osi.
 • lt – [wartość domyślna] – narysuj linię osi i znaczniki wyboru dla wszystkich etykiet.
 • _ – (podkreślenie) Nie rysuj linii osi ani znaczników. Użyj tej wartości, jeśli chcesz ukryć linię osi.
<tick_color>
[Opcjonalny; nieobsługiwany w Google-o-meter] Kolor znacznika wyboru w formacie szesnastkowym RRGGBB. Domyślny kolor to szary.
<opt_axis_color>.
[Opcjonalny] kolor tej linii osi w formacie szesnastkowym RRGGBB. Domyślny kolor to szary.

 

Przykłady

Opis Przykład

Rozmiar i kolor czcionki są określone dla drugiej osi x (styczeń, luty, marzec).

Wykres liniowy z wartościami min., średnią i maksymalną po lewej stronie, punktami 0, 1, 2, 3 i 4 po prawej, od 0 do 100 wzdłuż osi X, a na niebiesko na niebiesko – styczeń, luty i mar.

chxt=x,y,r,x
chxr=2,0,4
chxl=3:|Jan|Feb|Mar|
     1:|min|average|max
chxp=1,10,35,75
chxs=3,0000DD,13,0,t

Rozmiar, kolor i wyrównanie czcionki są określane dla prawej osi Y. Zostaną narysowane znaczniki wyboru, ale nie będzie rysowana linia osi.

Wykres liniowy z wartościami od 0 do 100 wzdłuż osi X, styczeń, luty, mar poniżej, od 0 do 4 na osi Y oraz czerwone znaczniki wyboru z niebieskim tekstem, po prawej stronie, z wartościami min., średnią i maksymalną.

chxt=x,y,r,x
chxl=3:|Jan|Feb|Mar|
     2:|min|average|max
chxp=2,10,35,95
chxs=2,0000DD,13,-1,t,FF0000

Ten wykres zawiera 3 zbiory danych i pokazuje 3 zestawy etykiet osi, po 1 na serię. Każdy zestaw etykiet jest formatowany za pomocą niestandardowego ciągu formatowania zgodnie z tym opisem:

 • 0N*e,000000|
  • 0 oznacza pierwszą serię danych
  • N oznacza ciąg formatowania
  • * oznacza początek specyfikatorów formatu.
  • e oznacza zapis naukowy
  • * oznacza koniec specyfikatorów formatu.
  • 000000 oznacza czarny tekst.
 • 1N*cUSD*Mil,FF0000|
  • 1 oznacza drugą serię
  • N oznacza ciąg formatowania
  • * oznacza początek specyfikatorów formatu.
  • c oznacza znacznik waluty
  • USD określa dolara amerykańskiego jako znacznik waluty, którego należy użyć
  • * oznacza koniec specyfikatorów formatu
  • Mil jest dosłownym ciągiem znaków
  • FF0000 oznacza czerwony tekst.
 • 2N*sz2*,0000FF
  • 2 oznacza trzecią serię
  • N oznacza ciąg znaków formatowania
  • * oznacza początek specyfikatorów formatu.
  • s oznacza specyfikatory grupowania (w języku angielskim (USA) jest to przecinek co 3 zera).
  • z2 oznacza pokazanie 2 końcowych zera
  • 0000FF oznacza niebieski tekst.

Zakresy etykiet osi ustawia się za pomocą parametru chxr (axis_index, start, end, step). Jeśli nie jest skonfigurowana, domyślna wartość to 0–100.


chd=s:
  984sttvuvkQIBLKNCAIi,
  DEJPgq0uov17zwopQODS,
  AFLPTXaflptx159gsDrn
chxr=
  0,0,1000000,250000|
  1,0,60|
  2,0,5000
chxs=
  0N*e,000000|
  1N*cUSD*Mil,FF0000|
  2N*sz2*,0000FF

Powrót do góry

Style znaczników osi chxtc

Możesz określać długie znaczniki wyboru dla konkretnych osi. Zwykle służy do przeciągania znacznika na całej długości wykresu. Aby zmienić kolor znacznika, użyj parametru chxs.

Wartości dla wielu osi powinny być rozdzielone pionową kreską (|). Wartości w serii powinny być rozdzielone przecinkami.

Składnia

chxtc=
 <axis_index_1>,<tick_length_1>,...,<tick_length_n>
  |...|
 <axis_index_m>,<tick_length_1>,...,<tick_length_n>
<axis_index>
Oś, do której to odnosi się. Indeks liczony od zera do parametru chxt. Rozdziel wartości dla różnych osi za pomocą ogranicznika kolumny.
<tick_length_1>,...,<tick_length_n>
Długość znaczników na tej osi w pikselach. Jeśli podasz 1 wartość, zostanie ona zastosowana do wszystkich wartości. Jeśli podasz więcej niż 1 wartość, znaczniki na osi będą się przełączać na liście wartości dla tej osi. Wartości dodatnie są rysowane poza obszarem wykresu i przycinane przez obramowanie wykresu. Maksymalna wartość dodatnia to 25. Wartości ujemne są rysowane wewnątrz obszaru wykresu i przycinane przez obramowanie obszaru wykresu.

 

Przykłady

Opis Przykład

Przykład użycia funkcji chxtc do tworzenia długich czerwonych znaczników. Długość znacznika wyboru przekracza szerokość obszaru wykresu, ale zostanie przycięta, aby pasowała do wykresu.

 • chxt=x,y,r,x – pokazuje lewą oś, prawą oś i 2 dolne osie.
 • chxl=2:|min|average|max|3:|Jan|Feb|Mar – tekst etykiety przypisany do „r” (po prawej stronie) i zewnętrznych osi X.
 • chxp=2,10,35,95 – pozycje etykiet własnych wzdłuż osi R (indeks=2) dla trzech etykiet.
 • chxs=2,0000dd,13,-1,t,FF0000 – style etykiet osi dla osi R: kolor tekstu, rozmiar tekstu, wyrównanie do lewej i czerwone znaczniki wyboru.
 • chxtc=1,10|2,-180 – długości znaczników osi y i r. Pierwsza wartość określa znaczniki o długości 10 pikseli poza osią. Druga wartość określa znaczniki o długości 180 pikseli na osi. Liczba ujemna oznacza, że znacznik wbija się wewnątrz osi, a znacznik jest przycięty w taki sposób, aby zmieścił się na wykresie.

Wykres liniowy z wartościami od 0 do 100 wzdłuż osi X, styczeń, luty, mar poniżej, od 0 do 4 na osi Y oraz długimi czerwonymi znacznikami z niebieskim tekstem (minimalna, średnia i maksymalna) po prawej stronie.

chxt=x,y,r,x
chxl=
  2:|min|average|max|
  3:|Jan|Feb|Mar
chxp=2,10,35,95
chxs=
  2,0000dd,13,-1,t,FF0000
chxtc=1,10|2,-180

Ten wykres przedstawia zmienne długości znaczników. chxtc określa 2 wartości znaczników na osi Y (5 i 15), a znaczniki narysowane na wykresie będą się przełączać między tymi 2 wartościami.
chxt=x,y
chxtc=
  1,5,15

Powrót do góry

Tło wypełniło chf [Wszystkie wykresy]

Możesz określić kolory i style wypełnienia obszaru danych wykresu lub całego tła wykresu. Wypełnienia mogą obejmować wypełnienie Jednolite, paskowe i gradientowe. Możesz określić różne wypełnienia różnych obszarów (np. całego obszaru wykresu lub tylko obszaru danych). Wypełnienie obszaru wykresu zastępuje wypełnienie tła. Wszystkie wypełnienia są określane za pomocą parametru chf. Możesz mieszać różne typy wypełnienia (ciągłe, paski, gradienty) na tym samym wykresie, rozdzielając wartości pionową kreską ( | ). Obszar wykresu zastępuje wypełnienie tła wykresu.

Wypełnienia jednolite chf [Wszystkie wykresy]

Możesz określić jednolite wypełnienie tła lub obszaru wykresu albo przypisać wartość przezroczystości do całego wykresu. Możesz określić wiele wypełnienia za pomocą pionowej kreski (|). (Mapy: tylko w tle).

Składnia

chf=<fill_type>,s,<color>|...
<fill_type>
Wypełniana część wykresu. Określ jedną z tych wartości:
 • bg – wypełnienie tła
 • c – wypełnienie obszaru wykresu. Nieobsługiwane w przypadku wykresów mapy.
 • a – ustaw cały wykres (w tym tło) przezroczysty. Pierwsze 6 cyfr funkcji <color> jest ignorowanych, a tylko ostatnie 2 (wartość przezroczystości) są stosowane do całego wykresu i do wszystkich wypełnienia.
 • b<index> – wypełnienie słupkowe (tylko w przypadku wykresów słupkowych), Zastąp <indeks> indeksem serii słupków, aby wypełnić jednolitym kolorem. Efekt jest podobny do określania właściwości chco na wykresie słupkowym. Przykład znajdziesz w sekcji Kolory serii wykresu słupkowego.
s
Oznacza wypełnienie przezroczyste lub jednolite.
<color>
Kolor wypełnienia w formacie szesnastkowym RRGGBB. W przypadku przezroczystości pierwsze 6 cyfr jest ignorowanych, ale mimo to należy je uwzględnić.

 

Przykłady

Opis Przykład

W tym przykładzie tło wykresu jest szare (EFEFEF).

Wykres liniowy z czerwoną linią i czarnym wypełnieniem.

chf=bg,s,EFEFEF

W tym przykładzie tło wykresu jest szare (EFEFEF) i wypełnia obszar wykresu kolorem czarnym (000000).

Wykres liniowy z czerwoną linią i czarnym obszarem wykresu z bladoszarym tłem.

chf=c,s,000000|
bg,s,EFEFEF

W tym przykładzie zastosowano do całego wykresu przezroczystość wynoszącą 50% (w przypadku 80% przezroczystość w systemie szesnastkowym to 128, czyli około 50%). Zwróć uwagę, że na wykresie widać tło komórki tabeli.

Wykres rozproszony z punktami zaznaczonymi na niebiesko i przezroczystością równą 50%.

chf=a,s,00000080

Powrót do góry

Wypełnienie gradientem chf [linia, słupek, miernik Google, radar, punktowy,zamka]

Do obszarów lub tła wykresu możesz zastosować jedno lub więcej wypełnienia gradientowego. Wypełnienia gradientowe to przejścia z jednego koloru na inny. (wykresy kołowe i miernicze Google: tylko w tle).

Każde wypełnienie gradientem określa kąt, a następnie co najmniej dwa kolory zakotwiczone do określonej lokalizacji. Kolor różni się w zależności od tego, jak zmienia się jedna kotwica. Musisz mieć co najmniej 2 kolory z różnymi wartościami <color_centerpoint>, aby jeden z nich przechodził w drugi. Każdy kolejny gradient jest określany za pomocą pary <color>,<color_centerpoint>.

Składnia

chf=<fill_type>,lg,<angle>,<color_1>,<color_centerpoint_1>
  ,...,
 <color_n>,<color_centerpoint_n>
<fill_type>
Obszar wykresu do wypełnienia. Jedna z tych wartości:
 • bg – wypełnienie tła
 • c – wypełnienie obszaru wykresu.
 • b<index> – wypełnienie gradientem słupkowym (tylko wykresy słupkowe). Zastąp <index> indeksem serii słupków, które mają wypełnić gradientem. Przykład znajdziesz w sekcji Kolory serii wykresu słupkowego.
lg
Określa wypełnienie gradientowe.
<kąt>
Liczba określająca kąt gradientu od 0 (w poziomie) do 90 (w orientacji pionowej).
<color>
Kolor wypełnienia w formacie szesnastkowym RRGGBB.
<color_centerpoint>
Określa punkt zakotwiczenia koloru. Od tego momentu kolor zacznie zanikać, gdy zbliży się do innej kotwicy. Zakres wartości wynosi od 0,0 (dolna lub lewa krawędź) do 1,0 (górna lub prawa krawędź) i przechylony pod kątem określonym przez <kąt>.

 

Przykłady

Opis Przykład

Obszar wykresu zawiera poziomy gradient liniowy określony za pomocą kąta zero stopni (0).

Kolory to brzoskwiniowy (FFE7C6) wyśrodkowane po lewej stronie (pozycja 0.0) i niebieski (76A4FB) wyśrodkowane po prawej stronie (pozycja 1.0).

Tło wykresu jest zaznaczone na szaro (EFEFEF).

Ciemnoszary wykres liniowy z jasnoszarym tłem i obszarem wykresu z gradientem liniowym od lewej do niebieskiej

chf=
  c,lg,0,
  FFE7C6,0,
(brzoskwinia)
  76A4FB,1
(niebieski)

Obszar wykresu zawiera gradient liniowy po przekątnej (od lewego dolnego do prawego górnego rogu) o kątie czterdziestu pięciu stopni (45).

Brzoskwinia (FFE7C6) to pierwszy określony kolor. W lewym dolnym rogu wykresu jest czysta brzoskwinia.

Drugim określonym kolorem jest niebieski (6A4FB). Prawy górny róg wykresu jest niebieski. Zwróć uwagę na to, jak określamy przesunięcie 0,75, aby uzyskać szczytowy odcień niebieski, który zanika w kierunku prawego górnego rogu.

Tło wykresu jest zaznaczone na szaro (EFEFEF).

Ciemnoszary wykres liniowy z jasnoszarym tłem i obszarem wykresu z gradientem liniowym od lewej do niebieskiego od prawego dolnego rogu

chf=
  c,lg,45,
  FFE7C6,0,
(brzoskwinia)
  76A4FB,0.75
(niebieski)

Obszar wykresu zawiera pionowy gradient liniowy (od góry do dołu) określony za pomocą kąta 90 stopni (90).

Pierwszym z określonych kolorów jest niebieski (76A4FB). Górna część wykresu jest oznaczona kolorem niebieskim.

Brzoskwini (FFE7C6) to drugi określony kolor. Dolna część wykresu to czysta brzoskwinia.

Tło wykresu jest zaznaczone na szaro (EFEFEF).

Ciemnoszary wykres liniowy z jasnoszarym tłem i obszarem wykresu z pionowym gradientem liniowym od białym do niebieskiego od dołu do góry

chf=
  c,lg,90,
  FFE7C6,0,
(brzoskwinia)
  76A4FB,0.5
(niebieski)

Powrót do góry

 

Paski wypełnianie chf [linia, słupek, miernik Google, radar, punktowy, Venn]

Możesz określić pasiaste wypełnienie tła dla obszaru wykresu lub dla całego wykresu. (Wykresy kołowe, mierniki Google: tylko w tle).

Składnia

chf=
 <fill_type>,ls,<angle>,<color_1>,<width_1>
  ,...,
 <color_n>,<width_n>
<fill_type>
Obszar wykresu do wypełnienia. Jedna z tych wartości:
 • bg – wypełnienie tła
 • c – wypełnienie obszaru wykresu
 • b<index> – wypełnienia słupkowe w paski (tylko wykresy słupkowe). Zastąp <index> indeksem serii słupków, aby wypełnić pasami. Przykład znajdziesz w sekcji Kolory serii na wykresie słupkowym.
ls
Określa wypełnienie w liniowy pas.
<kąt>
Kąt wszystkich pasów względem osi Y. Użyj 0, by utworzyć pasy pionowe, lub 90, aby ustawić pasy poziome.
<color>
Kolor tego paska w formacie szesnastkowym RRGGBB. Powtórz wartości <color> i <width> dla każdego dodatkowego pasa. Musisz mieć przynajmniej 2 paski. Paski pojawiają się na przemian aż do wypełnienia wykresu.
<width>
Szerokość tego paska, od 0 do 1, gdzie 1 to pełna szerokość wykresu. Paski powtarzają się, aż wykres zostanie wypełniony. Powtórz wartości <color> i <width> dla każdego dodatkowego pasa. Musisz mieć przynajmniej 2 paski. Paski pojawiają się na przemian aż do wypełnienia wykresu.

 

Przykłady

Opis Przykład
 • bg,ls,0 – wypełnienie pasami tła pasami leżącymi pod kątem 0 stopni względem osi Y (równolegle do osi Y). Paski wypełniają tło wykresu oraz obszar wykresu.
 • CCCCCC,0.15 – pierwszy pasek jest ciemnoszary o szerokości 15% szerokości wykresu.
 • FFFFFF,0.1 – drugi pasek jest biały, o szerokości 10% szerokości wykresu.
Niebieski wykres liniowy z naprzemiennymi szarymi i białymi pasami od lewej do prawej
chf=
  bg,ls,0,
  CCCCCC,0.15,
  FFFFFF,0.1
 • c,ls,90 – obszar wykresu z poziomymi pasami pod kątem 90 stopni od osi Y. Paski wypełniają obszar wykresu, ale tło wykresu jest pominięte.
 • 999999,0.25 – pierwszy pasek jest ciemnoszary o szerokości 25% niż wykres.
 • CCCCCC,0.25 – taki sam jak pierwszy pasek, ale jaśniejszy szary.
 • FFFFFF,0.25 – taki sam jak pierwszy pasek, ale biały.
Niebieska wykres liniowy z ciemnoszarymi, jasnoszarymi, białymi i ciemnoszarymi pasami od dołu do góry
chf=
  c,ls,90,
  999999,0.25,
  CCCCCC,0.25,
  FFFFFF,0.25

Powrót do góry

Linie siatki chg [Linia, słupkowy, radar, rozproszona]

Aby określić na wykresie linie siatki ciągłą lub kropkowaną, użyj parametru chg.

Ten parametr nie umożliwia określenia grubości ani koloru linii. Więcej sposobów na tworzenie linii na wykresie znajdziesz w artykule o znacznikach kształtu (chm typu h, H, V lub V), znacznikach zakresu (chm) i znacznikach osi (chxtc).

Składnia

chg=
 <x_axis_step_size>,<y_axis_step_size>,<opt_dash_length>,<opt_space_length>,<opt_x_offset>,<opt_y_offset>
<x_axis_step_size>, <y_axis_step_size>
Służą do obliczania liczby linii siatki x lub y do wyświetlenia na wykresie. 100 / step_size = liczba linii siatki na wykresie. Tak więc: 20,25 oznacza 5 pionowych linii siatki i 4 poziome linie siatki.
<opt_dash_length>, <opt_space_length>
[Opcjonalny]: służy do definiowania przerywanych linii siatki. Pierwszy parametr to długość każdego kreski wiersza w pikselach. Drugi parametr to odstęp między myślnikami w pikselach. W przypadku linii ciągłej podaj 0 dla parametru <opt_space_length>. Wartości domyślne to 4,1.
<opt_x_offset>,<opt_y_offset>
[Opcjonalny] – liczba jednostek zgodnie ze skalą wykresu, których dotyczy przesunięcie linii siatki x i Y. Może to być wartość dodatnia lub ujemna. Jeśli podasz tę wartość, musisz też podać wszystkie wcześniejsze wartości. Wartości domyślne to 0,0.

 

Przykłady

Opis Przykład

W tych przykładach użyto tylko parametrów <x_axis_step_size> i <y_axis_step_size>. Interfejs Chart API domyślnie wyświetla przerywaną linię siatki.

Wykres liniowy z 5 pionowymi i 2 poziomymi, jasnoszarymi kreskowanymi liniami siatki
chg=20,50
Wykres liniowy z 5 pionowymi i 2 poziomymi, jasnoszarymi kreskowanymi liniami siatki
chg=20,50

W tym przykładzie użyto większych spacji, aby wyświetlić lżejsze linie siatki (1,5).

Wykres liniowy składający się z 5 pionowych i 2 słabych poziomych, jasnoszarych linii siatki
chg=20,50,1,5

Aby wyświetlić linie ciągłej siatki, podaj 0 (0) dla parametru <opt_space_length>.

Na tym wykresie podano również przesunięcie osi x wynoszące 10.

Wykres liniowy składający się z 5 pionowych i 2 poziomych, jasnoszarych linii ciągłej siatki
chg=20,50,1,0,10

Ten wykres przedstawia przesunięcie osi X wynoszące 10, a przesunięcie osi Y wynoszące 20.

Wykres liniowy składający się z 5 pionowych i 2 poziomych, jasnoszarych linii ciągłej siatki
chg=20,50,3,3,10,20

Powrót do góry

Style linii chls [linia, radar]

Za pomocą parametru chls możesz określić grubość linii oraz styl linii ciągłych/kreskowych. Tego parametru można używać tylko do określania stylu linii na wykresach liniowych lub radarowych. Nie można go użyć do określenia stylu linii na złożonym wykresie, chyba że typem bazowym tego wykresu jest wykres liniowy.

Składnia

Wiele stylów linii rozdziel pionową kreską ( |). Pierwszy styl ma zastosowanie do pierwszej linii, drugi do następnego itd. Jeśli masz mniej stylów niż linii, styl domyślny zostanie zastosowany do wszystkich nieokreślonych linii.

chls=
 <line_1_thickness>,<opt_dash_length>,<opt_space_length>
  |...|
 <line_n_thickness>,<opt_dash_length>,<opt_space_length>
<line_1_thickness>
Grubość linii w pikselach.
<opt_dash_length>, <opt_space_length>
[Opcjonalny]: służy do definiowania przerywanych linii siatki. Pierwszy parametr to długość każdego kreski wiersza w pikselach. Drugi parametr to odstęp między myślnikami w pikselach. W przypadku linii ciągłej nie podawaj żadnej z tych wartości. Jeśli określisz tylko <opt_dash_length>, pole <opt_space_length> będzie miało wartość <opt_dash_length>. Wartość domyślna to 1,0 (linia ciągła).

 

Przykłady

Opis Przykład

W tym przypadku linia przerywana jest oznaczona jako 3,6,3, a grubsza, ciągła – 5.

Wykres liniowy z 1 linią ciągłą i 1 linią przerywaną
chls=3,6,3|5

Powrót do góry

Dynamiczne znaczniki ikon chem [słupkowy, liniowy, radarowy, punktowy]

Utwórz wykres i określ co najmniej 1 dynamiczną ikonę jako wartości chemiczne. Składnia instrukcji chem jest taka. Wszystkie elementy rozdzielane średnikami w kolorze fioletowym są opcjonalne, a każdy z nich można całkowicie pominąć w adresie URL. Możesz dodać wiele znaczników, podając wiele ciągów składni rozdzielonych znakiem |. Więcej informacji o ikonach dynamicznych znajdziesz na stronie z ikonami dynamicznymi.

Wykres możesz też umieścić w innym wykresie w postaci ikony dynamicznej. Przeczytaj podsekcję Osadzone wykresy poniżej.

chem=
 y;s=<icon_string_constant>;d=<marker_data_string>;ds=<which_series>;dp=<which_points>;py=<opt_z_order>;po=<x,y>;of=<x_offset,y_offset>
|...| y;s=<icon_string_constant>;d=<marker_data_string>;ds=<which_series>;dp=<which_points>;py=<opt_z_order>;po=<x,y>;of=<x_offset,y_offset>
s=<icon_string_constant>
Stała znacznika ciągu tekstowego dla ikony dynamicznej, ze strony ikony dynamicznej. Ta stała niemal jest taka sama jak parametr chst dla ikon wolnostojących. Jeśli jednak ciąg wolnostojącej ikony zaczyna się od „d_”, usuń ten prefiks, aby uzyskać odpowiednik dynamicznego znacznika ikony. Przykład: ikona wolnostojąca: d_bubble_icon_text_small; odpowiedni dynamiczny znacznik ikony: bubble_icon_text_small.
d=<marker_data_string>
Dane wymagane dla tego typu znacznika. Zawiera to ten sam ciąg, który zostałby użyty w parametrze chld dla równoważnej ikony wolnostojącej z wyjątkiem , w którym wszystkie separatory | powinny być zastępowane przecinkami (w przypadku tekstu wielowierszowego należy używać przecinków, a nie znaczników pionowych). Pamiętaj, że w ciągu danych musisz też zmienić znaczenie tych znaków za pomocą znaku @: kreska pionowa ( | ) , at ( @ ) , równa się ( = ), przecinek ( , ), średnik ( ; ). Przykłady: hello@,+world, 5@@10+cents+each.
ds=<which_series>
[Opcjonalny] Indeks (liczony od zera) serii danych, do której należy ten znacznik. Wartość domyślna to 0.
dp=<which_points>
[opcjonalny] – określa punkty danych używane do rysowania znaczników. Wartość domyślna to 0 (pierwszy punkt w serii). Użyj jednego z tych formatów:
 • n.d – punkt danych, w którym należy narysować znacznik, gdzie n.d to indeks w serii liczony od zera. Jeśli podasz wartość niebędącą liczbą całkowitą, ułamek będzie oznaczał obliczony punkt pośredni. Na przykład 3, 5 oznacza miejsce w połowie drogi między punktem 3 a 4.
 • range,<start>,<end>,<step> – narysuj znacznik w każdym punkcie danych kroku w zakresie od start do end (włącznie). Początek i koniec to wartości indeksu, mogą to być liczby zmiennoprzecinkowe, które wskazują wartości pośrednie. Wszystkie wartości są opcjonalne. Wartości domyślne to: start=0, end=ostatni element, krok=1. Jeśli pominiesz jakąś wartość, nadal musisz dodać przecinki pośrednie, ale nie musisz wpisywać pustych przecinków na końcu. Przykłady: dp=range,0,4 rysuje znacznik na elementach od 0 do 4; dp=range,5,10,2 rysuje znacznik na elementach 5, 7 i 9; dp=range,2 rysuje punkty od trzeciego i późniejszego punktu; dp=range,3,,1.5 rysuje znaczniki co 1,5 punktu danych, od czwartego do ostatniego.
 • all – narysuj znacznik na każdym elemencie. Jest to odpowiednik range,0,end_index. Przykład: dp=all
 • every,n – narysuj znacznik na każdym n-tym znaczniku. Przykład: dp=every,2 rysuje znacznik na elementach 0, 2 i 4.
py=<z_order>
[opcjonalny] – warstwa, na której chcesz narysować znacznik, w porównaniu z innymi znacznikami i wszystkimi innymi elementami wykresu. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1,0 do 1,0 włącznie, gdzie -1,0 to dół, a 1,0 góra. Elementy wykresu (linie i słupki) mają wartość tylko poniżej zera. Jeśli 2 znaczniki mają tę samą wartość, zostaną narysowane w kolejności podanej w adresie URL. Wartość domyślna to 0,0 (tuż nad elementami wykresu).
po=<x,y>
[Opcjonalnie] Bezwzględne położenie na wykresie, w którym należy narysować znacznik. x i y to dwie liczby zmiennoprzecinkowe, gdzie 0,0,0,0 to lewy dolny róg, a 1,0, 1,0 – prawy górny róg.
of=<x_offset,y_offset>
[Opcjonalny] – liczba pikseli odsuniętych od normalnego położenia ikony. x_offset i y_offset to dodatnie lub ujemne liczby całkowite. Należy podać tę wartość we wbudowanej ikonie dynamicznej, ponieważ znacznik zostanie wyśrodkowany w pionie i w poziomie, co oznacza, że punkt prawdopodobnie nie wyrówna się ze znacznikiem danych. Dobre przesunięcie w przypadku pinezki w pionie to of=0,22. Poprawne przesunięcie w przypadku skośnej pinezki wynosi of=-12,20 lub of=12,20 w zależności od kierunku nachylenia, ale konieczne może być eksperymentowanie. Wartość domyślna to 0,0.

 

Przykłady

Opis Przykład
Oto przykłady ikony dynamicznej, która została utworzona jako wolnostojący obraz i używana jako znacznik na wykresie liniowym.

Wykres 1: https://chart.googleapis.com/chart?chs=300x140&cht=lc&chco=FF9900,224499&
chd=t:75,74,66,30,10,5,3,1&chls=1|1&
chem=y;s=bubble_icon_text_small;d=ski,bb,Wheeee!,FFFFFF;dp=2;ds=0&chm=v,ccccFF,0,::.2,2

Wykres 2: https://chart.googleapis.com/chart?chst=d_bubble_icon_text_small&chld=ski|bb|Wheeee!|FFFFFF|000000

Wykres liniowy z dynamicznym znacznikiem ikon.
chem=
  y;s=bubble_icon_text_small;d=ski,bb,Wheeee!,FFFFFF;dp=2;ds=0


Ten sam dynamiczny znacznik ikony co samodzielny obraz.


chst=
  d_bubble_icon_text_small
chld=
  ski|bb|Wheeee!|FFFFFF|000000

Pamiętaj, że dynamiczny znacznik ikony zostanie wyśrodkowany w punkcie w pionie i poziomie. Jeśli więc użyjesz ikony dynamicznej z ogonem, nie będzie on znajdować się w punkcie wykresu, a jedynie środek znacznika. Pierwszy wykres jest wyśrodkowany na punkcie danych 3, który w rzeczywistości umieszcza ogon trochę po prawej stronie znaku na linii.

Na drugim wykresie wartość of służy do przesuwania strony znacznika do wybranego punktu danych. Dobre przesunięcie skośnej pinezki wynosi -12,20.


chem=y;
  s=map_xpin_letter;
  d=pin_sleft,A,FF0000;
  dp=3;
  ds=1chem=y;
  s=map_xpin_letter;
  d=pin_sleft,A,FF0000;
  dp=3;
  ds=1;
  of=-12,0

Aby uwzględnić wiele ikon dynamicznych, powtórz ciąg składni rozdzielany znakiem |.

W tym przykładzie pokazano zakres, a także dwa pojedyncze znaczniki.

Zwróć uwagę, że pionowe szpilki są odsunięte o 0,22, a skośne styki – mają wartość 12,20. Dzięki temu styki wyrównają się z opisanymi serią.


chem=
  y;s=map_xpin_letter;d=pin_sright,A,FF0000;dp=4;ds=0;py=1;of=12,20|
  y;s=map_pin_icon;d=baby,FF5555;ds=1;dp=6;of=0,22|
  y;s=map_pin_icon;d=camping,DEF763;ds=2;dp=range,2,5
Ilustracja przedstawiająca wielowierszowy znacznik tekstu. Po dodaniu tekstu znacznik musi zostać odsunięty, ponieważ rozmiar bąbelka dostosowuje się do tekstu, co powoduje jego ponowne wyśrodkowanie na wykresie. Zwróć uwagę, jak znaki nowego wiersza w tekście są oznaczane przecinkami w ciągu danych d.
chem=y;
  s=bubble_texts_big;
  d=bbbr,FFC6A5,000000,Outlier,Forgot+to+feed;
  ds=0;
  dp=13;
  of=-120,2

Wykresy osadzone

Możesz umieścić jeden wykres w innym, korzystając ze składni ikon dynamicznych.

Istnieją 2 style znaczników wykresów: wykresy umieszczone w bąbelkach i wykresy osadzone bez dymków. Oto przykłady:

Wykres bez bąbelków
Wykres z dymkiem
Wykres bez dymków

Oto specyfika parametrów s=<icon_string_constant>;d=<marker_data_string> zarówno w przypadku wykresów umieszczonych w formie bąbelkowej, jak i wbudowanej w bąbelki (parametry omówione powyżej nie są tu opisane ponownie):

Składnia

Non-bubble:
 chem=y;s=ec;d=<alignment_string>,<chart_data>;ds=<which_series>;dp=<which_points>;py=<z_order>;po=<x,y>;of=<x_offset,y_offset>

Bubble:
 chem=y;s=ecb;d=<frame_type>,<padding>,<frame_color>,<fill_color>,<chart_data>;ds=<which_series>;dp=<which_points>;py=<z_order>;po=<x,y>;of=<x_offset,y_offset>
alignment_string
[Tylko bez dymków] – jaka część osadzonego wykresu bez bąbelków jest przypięta do punktu danych. Wybierz jedną ze dwuliterowych stałych ciągów znaków na tym diagramie:Ciągi wyrównania
chart_data
Dane do umieszczonego wykresu. To wszystko, co znajduje się po https://chart.googleapis.com/chart? w adresie URL wykresu do umieszczenia. Skorzystaj z narzędzia podanego poniżej lub postępuj zgodnie z regułami wymienionymi pod narzędziem.
frame_type
[Tylko dymek] Jedna ze stałych stylu ramki ikony dynamicznej.
dopełnienie,
[Tylko dymek] Dopełnienie wewnątrz bąbelka, w pikselach.
frame_color
[Tylko dymek] kolor ramki jako sześciocyfrowy ciąg koloru HTML bez znaku #. Przykład: FF00FF.
fill_color
[Tylko dymek] Kolor wypełnienia dymków w postaci sześciocyfrowego ciągu koloru HTML bez znaku #. Przykład: FF00FF.

Umieszczone dane wykresu

Użyj tego narzędzia do konwersji, aby wygenerować ciąg znaków z wykresu, lub ręcznie wygeneruj ciąg znaków z wykresu, postępując zgodnie z regułami podanymi po narzędziu.

Reguły konwersji ręcznych

1. Najpierw zastąp wszystkie poniższe znaki w parach parametrów i wartości tymi wartościami w pokazanej kolejności:

Zastąp Dzięki temu
%7C lub %7c
|
@
@@
%
25
,
@,
|
@|
;
@;
&
%26
=
%3D

2. Następnie zastąp wszystkie wartości & i = w parach parameter1=value1&parameter2=value2... przecinkami.

Powrót do góry

Wypełnienie linii chm [linia, radar]

Obszar pod linią danych możesz wypełnić jednolitym kolorem.

Wypełnienia linii można łączyć z dowolnymi innymi parametrami chm za pomocą pionowej kreski ( | ), aby rozdzielić parametry chm.

Składnia

chm=
 <b_or_B>,<color>,<start_line_index>,<end_line_index>,<0>
  |...|
 <b_or_B>,<color>,<start_line_index>,<end_line_index>,<0>
<b_or_B>
Określ, czy chcesz wypełnić wykres na dole, czy tylko na dół.
 • B – wypełnienie od <start_line_index> do dołu wykresu. <end_line_index> obsługuje specjalną składnię, która pozwala wypełnić segment wykresu. Jest to najłatwiejsze, jeśli masz wykres z 1 linią, którą chcesz wypełnić.
 • b – wypełnienie dwóch linii na wykresie wieloliniowym. Linie początkowe i końcowe są oznaczone jako <start_line_index> i <end_line_index>.
<color>
Liczba szesnastkowa koloru wypełnienia w formacie RRGGBB.
<start_line_index>
Indeks wiersza, w którym zaczyna się wypełnienie. Pierwsza seria danych określona w argumencie chd ma indeks o wartości 0 (0), druga – 1 itd.
<end_line_index>
 • Typ wypełnienia „b” – wiersz, w którym ma się zatrzymać wypełnienie. Musi on być poniżej bieżącej linii.
 • Typ wypełnienia „B” – jedna z tych opcji:
  • dowolna wartość – każda liczba w tym parametrze jest ignorowana, a wypełnienie wykresu przejdzie od określonej linii do podstawy wykresu.
  • start:end – aby wypełnić pionowy wycinek pod wykresem, wpisz start:end, gdzie są to indeksy punktów danych opisujące miejsce rozpoczęcia i zakończenia wypełniania. Obie wartości są opcjonalne i domyślnie mają wartość first_point:last_point. Zobacz przykład poniżej.
<0>
Zarezerwowany – musi wynosić 0.

 

Przykłady

Opis Przykład

W przypadku jednej serii najprostszym sposobem jest użycie właściwości chm=B. W ten sposób wypełnisz cały obszar pod linią.

To jedyny typ obszaru wypełnienia dostępny dla wykresów radarowych. chm=b nie działa z wykresami radarowymi.


chm=B,76A4FB,0,0,0

Oto wykres z 2 liniami i 2 wypełnieniami. Wypełnienie obszaru poniżej linii dolnej i powyżej górnej linii wymaga użycia specjalnej techniki, omówionej poniżej.


chd=s:
cefhjkqwrlgYcfgc,
QSSVXXdkfZUMRTUQ,
HJJMOOUbVPKDHKLH,

chm=
b,224499,0,1,0| (niebieski)
b,FF0000,1,2,0| (czerwony)

Aby na wykresie wieloliniowym wypełnić serię od góry do pierwszej linii, dołącz serię zawierającą 2 kopie danych o najwyższej wartości w przypadku danego formatu danych. Na przykład „....” dla rozszerzonego kodowania, „100,100” dla podstawowego formatu tekstu itd. Wypełnij dane z tej serii do najwyższej linii.

Aby wypełnić wykres od ostatniej linii do dołu wykresu, dołącz serię zawierającą 2 kopie najmniejszej wartości danych w przypadku danego formatu danych. Na przykład AAAA do rozszerzonego kodowania, 0,0 dla podstawowego formatu tekstu itd.

Linie są rysowane na czarno przy użyciu elementu chco.

3 linie na wykresie; wykres jest zacieniony na zielono od dołu do pierwszej linii, czerwony od pierwszej do drugiej, ciemnoniebieski od drugiej do trzeciej, a od trzeciej do trzeciej – jasnoniebieski
chd=e:
  ....,
(najwyższa wartość)
  cefhjkqwrlgYcfgc,
  QSSVXXdkfZUMRTUQ,
  HJJMOOUbVPKDHKLH,
  AAAA
(wartość zerowa)
chm=
  b,76A4FB,0,1,0|
(jasnoniebieski)
  b,224499,1,2,0| (niebieski)
  b,FF0000,2,3,0| (czerwony)
  b,80C65A,3,4,0 (wartość zielona)
chco=000000

Oto wykres liniowy z pionowymi wycinkami wypełnienia. W tym celu określ parę start:end dla elementu <end_line_index> o typie wypełnienia wiersza „B”.

 • B,76A4FB,0,0:3,0 – niebieskie wypełnienie pionowe poniżej linii 0, ograniczone punktami danych 0–3.
 • B,990000,0,7:10,0 – czerwone pionowe wypełnienie pod linią 0 ograniczone przez punkty danych 7–10.
 • B,DEDC06,0,12:,0 – żółte pionowe wypełnienie poniżej linii 0, od punktu danych 12 do końca serii.

chm=
  B,76A4FB,0,0:3,0|
  B,990000,0,7:10,0|
  B,DEDC06,0,12:,0

Ten przykład pokazuje zastosowanie wypełnienia liniowego na wykresie radarowym.

Wykres radarowy
chm=
  B,FF000080,0,1.0,5.0|
  B,FF990080,1,1.0,5.0

Powrót do góry

Znaczniki kształtów chm [pasek, linia, radar, punktowy]

Na wykresie można określić znaczniki graficzne dla wszystkich lub poszczególnych punktów danych. Jeśli w tym samym punkcie znajdują się co najmniej 2 znaczniki, zostaną one wyświetlone w kolejności, w jakiej występują w parametrze chm. W punktach danych możesz też tworzyć znaczniki tekstowe, które są opisane w sekcji Znaczniki punktów danych.

Znaczniki kształtów możesz łączyć z dowolnymi innymi parametrami chm za pomocą pionowej kreski ( | ), aby rozdzielić parametry chm.

Składnia

Określ 1 zestaw poniższych parametrów dla każdej serii, którą chcesz oznaczyć. Aby oznaczyć wiele serii, utwórz dodatkowe zestawy parametrów rozdzielone pionową kreską. Nie musisz zaznaczać wszystkich serii. Jeśli nie przypiszesz znaczników do serii danych, nie będzie ona miała żadnych znaczników.

Na wykresach punktowych znaczniki kształtów zachowują się nieco inaczej. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

chm=
 [@]<marker_type>,<color>,<series_index>,<opt_which_points>,<size>,<opt_z_order>,<opt_offset>
  |...|
 [@]<marker_type>,<color>,<series_index>,<opt_which_points>,<size>,<opt_z_order>,<opt_offset>
@
[Opcjonalny] Jeśli poprzedzasz typ znacznika opcjonalnym znakiem @, to parametr <opt_who_points> powinien mieć format x:y.
<marker_type>
Typ znacznika, którego należy użyć. Określ jeden z tych typów:
 • a – strzałka
 • c – krzyżyk
 • C – prostokąt. W przypadku znacznika prostokątnego wymagane są co najmniej 2 serie danych, gdzie seria 0 określa dolną krawędź, a seria 1 – górną. <size> określa szerokość prostokąta w pikselach.
 • d – diament
 • E – znacznik na pasku błędów ( ). Ten znacznik wymaga do utworzenia 2 serii danych: jednej wartości dla dołu i odpowiadającego mu punktu w drugiej serii dla góry. Wyświetla także rozszerzoną składnię atrybutu <size>: line_thickness[:top_and_bottom_width], gdzie top_and_bottom_width jest opcjonalny. Zobacz poniższe przykłady.
 • h – pozioma linia na wykresie o określonej wysokości. (Jedynym prawidłowym formatem parametru <opt_which_points> jest opt_which_points.
 • H – pozioma linia przecinająca określony znacznik danych. Ta składnia obsługuje rozszerzoną składnię <size>, która pozwala określić dokładną długość linii: line_thickness[:length], gdzie długość jest opcjonalna i domyślnie przedstawia pełną szerokość obszaru wykresu.
 • o – krąg
 • s – kwadrat
 • v – pionowa linia od osi X do punktu danych
 • V – pionowa linia o dostosowanej długości. Obsługuje rozszerzoną składnię wartości <size>, która pozwala określić dokładną długość linii: line_thickness[:length], gdzie :długość jest opcjonalna i domyślnie przedstawia pełną wysokość obszaru wykresu. Znacznik jest wyśrodkowany na punkcie danych.
 • x – An X
<color>
Kolor znaczników tej serii w formacie szesnastkowym RRGGBB.
<series_index>
Indeks (liczony od zera) serii danych, na podstawie którego mają być narysowane znaczniki. Ignorowany w przypadku znaczników h, które określają lokalizację według pozycji x/y (zaczyna się od znaku @). Ukryte serie danych mogą służyć jako źródło znaczników. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wykresy złożone. Zgrupowane pionowe wykresy słupkowe obsługują specjalną rozszerzoną składnię, która pozwala wyrównywać znaczniki z konkretnymi słupkami.
<opt_which_points>
[opcjonalny] – punkty, na których chcesz rysować znaczniki. Wartość domyślna to wszystkie znaczniki. Użyj jednej z tych wartości:
 • n.d – gdzie chcesz narysować znacznik. Znaczenie zależy od typu znacznika:
  • Wszystkie typy oprócz h – punkt danych, w którym chcesz narysować znacznik, gdzie n.d to indeks w serii liczony od zera. Jeśli podasz wartość niebędącą liczbą całkowitą, ułamek będzie oznaczał obliczony punkt pośredni. Na przykład 3, 5 oznacza połowę drogi między punktem 3 a 4.
  • h – liczba od 0,0 do 1,0, gdzie 0,0 to dół wykresu, a 1,0 – górna część wykresu.
 • -1 – narysuj znacznik na wszystkich punktach danych. Możesz też pozostawić ten parametr pusty, aby umożliwić rysowanie na wszystkich punktach danych.
 • -n – narysuj znacznik w każdym n-tym punkcie danych. Wartość zmiennoprzecinkowa; jeśli n jest mniejsza niż 1, wykres obliczy dodatkowe punkty pośrednie. Na przykład wartość -0,5 spowoduje umieszczenie dwukrotnie większej liczby znaczników niż punktów danych.
 • start:end:n – narysuj znacznik w każdym n-tym punkcie danych w zakresie od początku do końcowego wartości indeksu włącznie. Wszystkie parametry są opcjonalne (mogą być niedostępne), więc 3::1 będzie wskazywać ostatni element (krok 1), a pominięcie tego parametru spowoduje jego całkowite pominięcie domyślnie: first:last:1. Wszystkie wartości mogą być liczbami zmiennoprzecinkowym. start i end mogą być ujemne, by odliczać wstecz od ostatniej wartości. Jeśli wartości start i end są ujemne, pamiętaj, by podać je jako wartość rosnącą (np. -6:-1:1). Jeśli wartość kroku n jest mniejsza niż 1, oblicza dodatkowe punkty danych, interpolując podane wartości danych. Wartości domyślne to first:last:1
 • x:y – narysuj znacznik w określonym punkcie x/y na wykresie. Ten punkt nie musi być linią. Aby użyć tej opcji, dodaj znak @ przed typem znacznika. Określ współrzędne jako wartości zmiennoprzecinkowe, gdzie 0:0 to lewy dolny róg wykresu, a 1:1 to jego prawy górny róg. Aby na przykład dodać czerwony 15-pikselowy romb pośrodku wykresu, użyj funkcji @d,FF0000,0,0.5:0.5,15.
<size>
Rozmiar znacznika w pikselach. W większości przypadków ten parametr przyjmuje jedną wartość liczbową. Znaczniki V, H i S obsługują składnię <size>[:width], gdzie opcjonalna część druga określa długość linii lub znacznika.
<opt_z_order>
[opcjonalny] – warstwa, na której chcesz narysować znacznik, w porównaniu z innymi znacznikami i wszystkimi innymi elementami wykresu. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa od -1,0 do 1,0 włącznie, gdzie -1,0 to dół, a 1,0 góra. Elementy wykresu (linie i słupki) mają wartość tylko poniżej zera. Jeśli 2 znaczniki mają tę samą wartość, zostaną narysowane w kolejności podanej w adresie URL. Wartość domyślna to 0,0 (tuż nad elementami wykresu).
<opt_offset>
[opcjonalny] – pozwala określić odsunięcia w poziomie i w pionie od określonej lokalizacji. Oto składnia wykorzystująca separator „:”: reserved:<horizontal_offset>:<vertical_offset>. Jeśli podasz pustą wartość, w ciągu parametru chm parametru <opt_z_order> możesz umieścić na niej pustą wartość. Przykłady: o,FF9900,0,4,12,,:10 o,FF9900,0,4,12.0,,:-10:20 o,FF9900,0,4,12,1,::20
 • reserve (zarezerwowane) – pozostaw puste.
 • <horizontal_offset> – liczba dodatnia lub ujemna określająca przesunięcie w poziomie w pikselach. Opcjonalne. Jeśli nie jest używane, pozostaw puste.
 • <vertical_offset> – liczba dodatnia lub ujemna w pikselach określająca przesunięcie w pionie. Opcjonalne. Jeśli nie jest używane, pozostaw puste.

 

Przykłady

Opis Przykład

Oto przykład kilku znaczników kształtu i linii.

 • a,990066,0,0.0,9.0 – fioletowa strzałka, pierwsza seria, pierwszy punkt, rozmiar 9.
 • c,FF0000,0,1.0,20.0 – czerwony krzyżyk, pierwsza seria, drugi punkt, rozmiar 9.
 • d,80C65A,0,2,20.0 – zielony romb, pierwsza seria, trzeci punkt, rozmiar 9.
 • H,000000,0,3,1:40 – czarna pozioma linia, pierwsza seria, punkt danych 3, szerokość 1 piksela i długość 40 pikseli.
 • o,FF9900,0,4.0,12.0 – pomarańczowe kółko, pierwsza seria, piąty punkt, rozmiar 12.
 • s,3399CC,0,5.0,11.0 – niebieski kwadrat, pierwsza seria, szósty punkt, rozmiar 11.
 • v,BBCCED,0,6.0,1.0 – pionowa linia do punktu, pierwsza seria, 7 punkt, szerokość 1 piksela.
 • V,3399CC,0,7.0,1.0 – pionowa linia u dołu wykresu, pierwsza seria, ósmy punkt, szerokość 1 piksela.
 • x,FFCC33,0,8.0,20.0 – żółty znak „X”, pierwsza seria, dziewiąty punkt, rozmiar 20.
 • H,FFFF00,0,9,2 – pozioma żółta linia szerokości wykresu w punkcie danych 9.
 • h,FF0000,0,0.5,1 – czerwona pozioma linia na wybranej wysokości, pierwsza seria, w połowie wykresu, o szerokości 1 piksela.
Wykres liniowy ze znacznikami
chm=
  a,990066,0,0.0,9.0|
  c,FF0000,0,1.0,20|
  d,80C65A,0,2.0,20.0|
  H,000000,0,3,1:40|
  o,FF9900,0,4.0,12.0|
  s,3399CC,0,5.0,11.0|
  v,BBCCED,0,6,1.0|
  V,3399CC,0,7,1.0|
  x,FFCC33,0,8,20|
  H,FFFF00,0,9,2|
  h,FF0000,0,0.5,1

Oto przykład użycia romb w jednej serii danych, a okręgów dla pozostałych serii danych.

Jeśli w tym samym punkcie znajduje się co najmniej 2 znaczniki, zostaną one wyświetlone w kolejności, w jakiej występują w parametrze chm. W tym przypadku okrąg jest pierwszym znacznikiem określonym przy użyciu chm, dlatego jest on rysowany jako pierwszy. Romb jest określany i rysowany w drugiej kolejności, co powoduje jego rysowanie na górze okręgu.

Wykres liniowy: jedna linia ma 15-pikselowe okręgi w każdym punkcie danych, a druga – diamenty po 10 pikseli. Romb jest narysowany w punkcie wspólnym dla obu linii
chm=
  o,FF9900,0,-1,15.0|
  d,FF0000,1,-1,10.0

Oto wykres liniowy ze znacznikiem w każdym drugim punkcie danych (–2 oznacza co drugi punkt).

Wykres liniowy ze znacznikiem w każdym drugim punkcie
chd=t:
  0,20,20,50,40,70,70,90,85,45,40,50
chm=
  o,0066FF,0,-2,6
Oto wykres liniowy z 2 razy większą liczbą znaczników niż punktów danych (-0,5 oznacza co pół punktu). Wykres liniowy ze znacznikiem w każdym drugim punkcie
chd=t:
  0,20,20,50,40,70,70,90,85,45,40,50
chm=
  o,0066FF,0,-.5,6
Ten przykład pokazuje, jak używać znaczników h i v do tworzenia linii siatki o niestandardowych kolorach i grubości. Wartość kolejności nakładania elementów (ostatnia wartość) jest ustawiona na -1, dzięki czemu linie siatki są rysowane pod linią danych.
Wykres liniowy ze znacznikiem w każdym drugim punkcie
chm=
  h,76A4FB,0,0:1:.2,2,-1|
  V,76A4FB,0,::2,0.5,-1

Ten wykres dodaje do wykresu liniowego pionowe linie wypełnienia:

 • v – pionowe linie na wykresie
 • FF0000 – czerwone linie
 • 0 – indeks serii
 • : :.5 – specyfikator zakresu: od początku do końca, co 0,5 punktu.
 • 2 – grubość 2 piksele.
Wykres liniowy ze znacznikiem w każdym drugim punkcie
chm=
  v,FF0000,0,::.5,2
W tym przykładzie dodano do wykresu strzałkę i znacznik tekstowy z użyciem dokładnych współrzędnych. Pierwszy znacznik D to linia logu czasu pod słupkami. Drugi znacznik to strzałka, a trzeci – tekst strzałki.
chm=
  D,003971,1,0,3|
  @a,000000,0,.25:.75,7|
  @tExpected,000000,0,.35:.85,10
Pozioma linia ustalonego punktu danych (H) może być przydatna do wskazywania wartości względnych lub podkreślania wysokości wartości danych na wykresie.
chm=H,FF0000,0,18,1

Ten wykres pokazuje znaczniki, które mogą określać grubość i długość linii w parametrze <size>.

 • E,000000,0,6,1:20 – czarny pasek błędów z liniami szerokości 1 piksela, paskiem górny i dolnym o długości 20 pikseli. Dolna część jest zakotwiczona do serii 0 punkt 8, a góra – do serii 1 punkt 8.
 • H,990066,1,2,5:50 – fioletowa pozioma linia o szerokości 5 pikseli i długości 50 pikseli wyśrodkowana w punkcie danych 2.
 • V,3399CC,0,8,3:50– Niebieska pionowa linia o szerokości 3 pikseli i długości 50 pikseli, wyśrodkowana w punkcie danych 8.
title="cht=lc&chd=s:2gounjqLaCf,jqLaCf2goun&chco=008000,00008033&chls=2.0,4.0,1.0&chs=250x150&chm=H,990066,3.02,5:50%
chm=
  E,000000,0,6,1:20|
  H,990066,1,2,5:50|
  V,3399CC,0,8,3:50

Powrót do góry

Znaczniki tekstu i wartości danych chm [słupkowy, liniowy, radarowy, rozproszony]

Możesz oznaczyć wybrane punkty na wykresie własnym tekstem lub sformatowanymi wersjami danych.

Możesz połączyć dowolne znaczniki chm za pomocą pionowej kreski ( | ), aby rozdzielić zestawy parametrów chm.

Uwaga o wartościach ciągów: w ciągach etykiet dozwolone są tylko znaki bezpieczne w adresie URL. Dla bezpieczeństwa należy zakodować adresy URL wszystkich ciągów zawierających znaki spoza zestawu znaków 0-9a-zA-Z. Koder adresów URL znajdziesz w dokumentacji Google Optimize.

Składnia

Określ 1 zestaw poniższych parametrów dla każdej serii, którą chcesz oznaczyć. Aby oznaczyć wiele serii, utwórz dodatkowe zestawy parametrów rozdzielone pionową kreską. Nie musisz zaznaczać wszystkich serii. Jeśli nie przypiszesz znaczników do serii danych, nie będzie ona otrzymywać żadnych znaczników.

chm=
 <marker_type>,<color>,<series_index>,<opt_which_points>,<size>,<opt_z_order>,<opt_placement>
  |...|
 <marker_type>,<color>,<series_index>,<opt_which_points>,<size>,<opt_z_order>,<opt_placement>
<marker_type>
Typ znacznika, którego należy użyć. Masz do wyboru te typy danych:
 • f<text> – flaga zawierająca tekst. Określ znak „f”, a następnie niestandardowy tekst zakodowany na potrzeby adresu URL. Aby zmienić znaczenie przecinków w znacznikach tekstowych, poprzedź przecinek znakiem \. Przykład: fHello\,+World!
 • t<text> – prosty znacznik tekstowy. Określ znak „t”, a po nim niestandardowy tekst zakodowany na potrzeby adresu URL. Aby zmienić znaczenie przecinków w znacznikach tekstowych, poprzedź przecinek znakiem \. Przykład: tHello\,+World!
 • A<text> – znacznik adnotacji. Jest to podobne do znacznika flagi, ale znaczniki koordynują swoje położenie, aby się nie nakładały. Jedynym prawidłowym formatem parametru <opt_which_points> jest opt_which_points, które oznacza indeks punktu serii.
 • N<formatting_string> – wartość danych w tym momencie, z opcjonalnym formatowaniem. Jeśli nie użyjesz parametru chds (skalowanie niestandardowe), otrzymasz dokładnie zakodowaną wartość. Jeśli użyjesz tego parametru w dowolnym formacie, wartość zostanie przeskalowana do określonego przez Ciebie zakresu. Poniżej znajdziesz przykład właściwości chds ze znacznikami liczbowymi. W przypadku tego typu znacznika na skumulowanym wykresie słupkowym jeśli w elemencie <series_index> podasz -1, otrzymasz znacznik, który pokazuje sumę wszystkich wartości na tym skumulowanym słupku. Składnia ciągu znaków formatowania jest taka:
         <preceding_text>*<number_type><decimal_places>zs<x or y>*<following_text>.
  Wszystkie te elementy są opcjonalne. Oto znaczenie każdego elementu:
  • <preceding_text> – tekst poprzedzający każdą wartość.
  • *...* – opcjonalny blok umieszczony w dosłownych gwiazdkach, który pozwala określić szczegóły formatowania liczb. Te wartości są obsługiwane i wszystkie są opcjonalne:
   • <number_type> – format liczb dla wartości liczbowych. Wybierz jedną z tych opcji:
    • f – [domyślny] format liczby zmiennoprzecinkowej. Rozważ również określenie precyzji za pomocą wartości <decimal_places>.
    • p – format wartości procentowej. Znak % jest dodawany automatycznie. Uwaga: w tym formacie wartości danych z zakresu od 0,0 do 1,0 są mapowane na wartości z zakresu 0–100% (na przykład 0,43 będzie wyświetlany jako 43%).
    • e – format zapisu naukowego.
    • c<CUR> – sformatuj liczbę na podaną walutę, dodając do niej odpowiedni znacznik waluty. Zastąp <CUR> trzyliterowym kodem waluty. Przykład: cEUR oznacza euro. Listę kodów można znaleźć na stronie ISO, jednak nie wszystkie symbole są obsługiwane.
   • <decimal_places> – liczba całkowita określająca liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku. Wartość zostanie zaokrąglona do tej długości (nie obcięta). Wartość domyślna to 2.
   • z – wyświetlane są końcowe zera. Wartość domyślna to no (nie).
   • s – separatory grup displayowych. Wartość domyślna to no (nie).
   • x lub y – wyświetlaj dane ze współrzędnych x lub y. Znaczenie danych x różni się w zależności od typu wykresu – eksperymentuj z wykresem, aby ustalić, co oznaczają. Wartość domyślna to „y”.
  • <following_text> – tekst, który poprzedza każdą wartość.
<color>
Kolor znaczników tego zbioru w formacie szesnastkowym RRGGBB.
<series_index>
Indeks (liczony od zera) serii danych, na podstawie którego mają być narysowane znaczniki. Jeśli jest to skumulowany wykres słupkowy, a typ znacznika to N (wartości punktów danych), możesz podać -1, aby utworzyć znacznik sumy dla każdego stosu słupków. Przykład znajdziesz poniżej.
<opt_which_points>
[opcjonalny] – punkty, na których chcesz rysować znaczniki. Wartość domyślna to wszystkie znaczniki. Użyj jednej z tych wartości:
 • n.d – punkt danych, w którym należy narysować znacznik, gdzie n.d to indeks w serii liczony od zera. Jeśli podasz wartość niebędącą liczbą całkowitą, ułamek będzie oznaczał obliczony punkt pośredni. Na przykład 3,5 oznacza połowę drogi między punktem 3 a 4.
 • -1 – narysuj znacznik na wszystkich punktach danych. Możesz też pozostawić ten parametr pusty, aby umożliwić rysowanie na wszystkich punktach danych.
 • -n – narysuj znacznik w każdym n-tym punkcie danych.
 • start:end:n – narysuj znacznik w każdym n-tym punkcie danych w zakresie od początku do końcowego wartości indeksu włącznie. Wszystkie parametry są opcjonalne (mogą być niedostępne), więc 3::1 będzie oznaczać od czwartego elementu do ostatniego kroku 1, a jego pominięcie spowoduje całkowite pominięcie tego parametru domyślnie first:last:1. Wszystkie wartości mogą być liczbami zmiennoprzecinkowym. start i end mogą być ujemne, by odliczać wstecz od ostatniej wartości. Jeśli wartości start i end są ujemne, pamiętaj, by podać je jako wartość rosnącą (np. -6:-1:1). Jeśli wartość kroku n jest mniejsza niż 1, oblicza dodatkowe punkty danych, interpolując podane wartości danych. Wartości domyślne to first:last:1
 • x:y – [nieobsługiwane w przypadku znaczników typu N] Narysuj znacznik w określonym punkcie x/y na wykresie. Ten punkt nie musi być linią. Aby użyć tej opcji, dodaj znak „at” (@) przed typem znacznika. Określ współrzędne jako wartości zmiennoprzecinkowe, gdzie 0:0 to lewy dolny róg wykresu, 0.5:0.5 to jego środek, a 1:1 to jego prawy górny róg. Aby na przykład dodać czerwony 15-pikselowy romb na środku wykresu, użyj @d,FF0000,0,0.5:0.5,15.
<size>
Rozmiar znacznika w pikselach. Jeśli jest to wykres punktowy z trzecią serią danych (służącym do określania rozmiarów punktów), ta wartość zostanie przeskalowana przez zakres danych. Jeśli więc zakres danych wynosi 0–100, a <rozmiar> to 30, wartość danych 100 oznacza szerokość 30 pikseli, wartość danych 50 – 15 pikseli itd.
<opt_z_order>
[opcjonalny] – warstwa, na której chcesz narysować znacznik, w porównaniu z innymi znacznikami i wszystkimi innymi elementami wykresu. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa od -1,0 do 1,0 włącznie, gdzie -1,0 to dół, a 1,0 góra. Elementy wykresu (linie i słupki) mają wartość tylko poniżej zera. Jeśli 2 znaczniki mają tę samą wartość, zostaną narysowane w kolejności podanej w adresie URL. Wartość domyślna to 0,0 (tuż nad elementami wykresu).
<opt_placement>
[Opcjonalny] dodatkowe szczegóły miejsca docelowego opisujące, gdzie należy umieścić ten znacznik w odniesieniu do punktu danych. Możesz określić względne i/lub pionowe położenie oraz odsunięcia. Składnia miejsca docelowego to ciąg znaków z separatorami widocznymi tutaj. Wszystkie elementy są opcjonalne: <horizontal_and_vertical_justification>:<horizontal_offset>:<vertical_offset>. Jeśli zostanie określony, możesz umieścić pustą wartość , w ciągu znaków chm parametru <opt_z_order>. Przykłady: N,000000,0,1,10,,b, N,000000,0,1,10,,lv oraz N,000000,0,1,10,,r::10.
horizontal_and_vertical_justification
Punkt zakotwiczenia znacznika. Działa to odwrotnie do uzasadnienia, więc lewa kotwica umieszcza znacznik po prawej stronie punktu danych. Możesz wybrać poziome lub pionowe uzasadnienie z tej listy:
 • Miejsce docelowe w poziomie: „l”, „h” lub „r” – do lewej, do środka lub do prawej, zakotwiczone w poziomie. Domyślna wartość to „l”.
 • Pozycja w pionie: „b”, „v”, „t” – na dole, na środku lub u góry, zakotwiczone u góry. Domyślna wartość to „b”.
 • Położenie względem słupka [tylko wykresy słupkowe]: „s”, „c”, „e” – u podstawy, pośrodku lub u góry słupka. W przypadku wykresów skumulowanych wartość ta zależy od sekcji słupka każdej serii, a nie do całego słupka. Jeśli podany indeks serii wynosi -1 (łączny stos), jest to w odniesieniu do całego słupka. Można ją łączyć z wartościami miejsc docelowych w pionie, np. „be” lub „vs”. Wartość domyślna to „e”.
horizontal_offset
Przesunięcie w poziomie dla tego znacznika (w pikselach). Wartość domyślna to 0.
vertical_offset
Przesunięcie w pionie tego znacznika (w pikselach). Domyślny wykres inny niż słupkowy: 15; domyślny wykres słupkowy: 2.

Opis Przykład

Oto przykład etykiet wartości na wykresie słupkowym.

Pierwszy wykres (N*p0*) określa znacznik wartości danych. Wartości są przedstawione jako wartości procentowe, zaokrąglone do zera miejsc po przecinku, w kolorze czarnym, przy wszystkich wartościach w tekście 11-punktowym. Zwróć uwagę, że wszystkie wartości danych mieszczą się w zakresie od 0, 0 do 1, 0 i są w formacie procentowym przenoszone do góry o 2 miejsca po przecinku.

Drugi wykres (N*cEUR1*) przedstawia te same wartości sformatowane jako wartości euro z 1 miejscem po przecinku, w kolorze czarnym, w formie 11-punktowego tekstu.

Wykres słupkowy z etykietami procentowymi nad każdym słupkiem
chm=
  N*p0*,000000,0,-1,11
chd=t:
  0.4356,0.3562,0.4834,0.575,0.673,0.6091


Wykres słupkowy z etykietami euro nad każdym słupkiem


chm=
  N*cEUR1*,000000,0,-1,11

Za pomocą parametru chds możesz skalować wyświetlane wartości liczbowe. Parametru chds możesz używać w przypadku wszystkich formatów danych, w tym prostego i rozszerzonego kodowania. Nie wpłynie to na rozmiar słupka ani etykiety osi, a tylko na wartość znacznika danych.

Ten przykład przedstawia wykres z prosto zakodowanymi wartościami 46, 39, 29, 30, 43 i 41. Prosty zakres kodowania to 0–61. Parametr chds określa niestandardową skalę znaczników o wartości 0–1, więc wartości znaczników są skalowane do tego zakresu, ale nie wpływa na wysokość słupków (jeśli były to dane w formacie tekstowym, słupki również będą skalowane).


chd=s:underp
chm=N,000000,0,-1,11
chds=0,1

Oto przykład wykresu z etykietą tekstową w punkcie minimalnym i etykietą flagi w punkcie maksymalnym.

Wykres liniowy z niebieską etykietą tekstową (10 pkt) i flagą z 15-punktowym czerwonym tekstem, rysowany w punktach danych na zielonej przerywanej linii.
chm=
  tMin,0000FF,0,1,10|
  fMax,FF0000,0,3,15

Ten przykład przedstawia wykres skumulowany z wartościami poszczególnych serii oraz ich sumą. Aby wyświetlić skumulowane wartości serii, musimy użyć opcji pozycjonowania „c”. W przeciwnym razie wartość górnego słupka zasłaniałaby wartość sumy u góry każdego słupka.
chm=
  N,FF0000,-1,,12|
  N,000000,0,,12,,c|
  N,000000,1,,12,,c|
  N,ffffff,2,,12,,c
Więcej przykładów działania umieszczania w pionie i w poziomie. Ten przykład pokazuje różne kombinacje wartości zakotwiczenia na wykresach słupkowych (s, c i e w przypadku umieszczania w pionie). Zwróć uwagę, jak prawa kotwica przesuwa znacznik w lewo, a górna – w dół i na odwrót. Czerwone kropki oznaczają podstawę, środek i górę każdego słupka. Liczba to wartość danych ustalona za pomocą różnych wartości zakotwiczenia dla każdego słupka.
chm=
  N,000000,0,0,10,,rs
  N,000000,0,1,10,,ls
  N,000000,0,2,10,,c
  N,000000,0,3,10,,e
  N,000000,0,4,10,,e::15
  N,000000,0,5,10,,e::-12
Znaczniki adnotacji automatycznie dostosowują położenie etykiet, tak aby się nie nakładały. Pierwsza wartość chm dotyczy wypełnienia linii, a poniższe wartości to znaczniki adnotacji.
chm=B,C5D4B5BB,0,0,0
  AA,666666,0,3,15
  AB,666666,0,5,15
  AC,666666,0,24,15
  AD,666666,0,25,15
  AE,666666,0,26,15
  AF,666666,0,51,15
  AG,666666,0,60,15
  AH,666666,0,73,15
  AI,666666,0,80,15
  AJ,666666,0,99,15
Inny przykład znacznika adnotacji pokazujący wysokość miasta w Szwajcarii.

Powrót do góry

Znaczniki zakresu chm [pasek, świecący, linia, radar, punktowy]

Możesz kolorować poziome lub pionowe paski wypełnienia tła, aby wyróżnić określone obszary wykresu.

Możesz połączyć dowolne znaczniki chm za pomocą pionowej kreski ( | ), aby rozdzielić zestawy parametrów chm.

Składnia

Określ jeden zestaw poniższych parametrów dla każdego pasma, który chcesz narysować. Aby narysować wiele pasm, utwórz dodatkowe zestawy parametrów rozdzielone pionową kreską. Zakresy są rysowane w określonej kolejności, więc ostatni narysowany zakres zostanie narysowany nad poprzednimi zakresami.

chm=
 <direction>,<color>,0,<start_point>,<end_point>
  |...|
 <direction>,<color>,0,<start_point>,<end_point>
<direction>
Określa cieniowanie poziome lub pionowe. r oznacza zakres poziomy, a R – zakres pionowy.
<color>
Kolor zakresu w postaci liczby szesnastkowej w formacie RRGGBB.
0
Zarezerwowany – musi wynosić 0.
<start_point>
Pozycja początkowa zakresu.
 • W przypadku poziomych znaczników zakresu jest to pozycja na osi Y, gdzie 0.00 to dół wykresu, a 1.00 – górna część wykresu.
 • W przypadku pionowych znaczników zakresu jest to pozycja na osi X, gdzie 0.00 to po lewej stronie wykresu, a 1.00 to jego prawo.
<end_point>
Pozycja końcowa zakresu.
 • W przypadku poziomych znaczników zakresu jest to pozycja na osi Y, gdzie 0.00 to dół wykresu, a 1.00 – górna część wykresu.
 • W przypadku pionowych znaczników zakresu jest to pozycja na osi X, gdzie 0.00 to po lewej stronie wykresu, a 1.00 to jego prawo.

 

Przykłady

Opis Przykład

Znaczniki zakresu mogą mieć postać cienkiej linii lub kolorowego pasma.

 • r,E5ECF9,0,0.75,0.25 – znacznik zakresu, jasnoniebieski (zarezerwowany), 0,5 wysokości wykresu.
 • r,000000,0,0.1,0.11 – znacznik zakresu, czarny (zarezerwowany), rozpoczyna się w 0,1 od osi Y i kończy na 0,11 od osi Y (cienka czarna linia).
Wykres liniowy z bladoniebieskim poziomym pasem rozciągającym się od 25 procent do 75 procent w górę osi Y i cienką poziomą linią 10 procent od osi Y
chm=
  r,E5ECF9,0,0.75,0.25|
  r,000000,0,0.1,0.11

Ten przykład pokazuje znaczniki zakresu pionowego. Pierwszy znacznik to czerwona linia (FF0000), a drugi – jasnoniebieski pasek (A0BAE9).

Wykres liniowy z jasnoniebieskim pasmem rozciągającym się od 25 procent do 75 procent wzdłuż osi X i cienką pionową linią 10 procent wzdłuż osi X
chm=
  R,FF0000,0,0.1,0.11|
  R,A0BAE9,0,0.75,0.25

Znaczniki są rysowane w określonej kolejności. W tym przykładzie widać, że pionowy czerwony znacznik został narysowany przed jasnoniebieskim znacznikiem poziomym.

Wykres liniowy z niebieskim pionowym paskiem i jaśniejszym niebieskim poziomym paskiem rozciągającym się odpowiednio od 25 procent do 75 procent wzdłuż osi X i Y. Cienka pionowa czerwona i cienka pozioma czarna linia o 10% długości wzdłuż osi X i Y
chm=
  R,FF0000,0,0.1,0.11|
  R,A0BAE9,0,0.75,0.25|
  r,E5ECF9,0,0.75,0.25|
  r,000000,0,0.1,0.11

Oto przykład wykresu liniowego, w którym za pomocą znaczników zakresu rysujesz delikatne poziome linie na linii zerowej, środkowej i u góry.

Wykres przebiegu w czasie z jedną żółtą linią i 3 poziomymi liniami w równych odstępach
chm=
  r,000000,0,0.499,0.501|
  r,000000,0,0.998,1.0|
  r,000000,0,0.0,0.002

Powrót do góry

Znaczniki świecowe chm=F [pasek, linia]

Znaczniki świecowe wskazują wariancję i zmianę kierunku w serii danych. Często służą do wyświetlania wartości akcji w ciągu dnia. Znacznik zawiera segmenty pokazujące najwyższą i niską wartość, a także wartość otwarcia i zamknięcia w określonym przedziale czasu (zwykle w ciągu jednego dnia). Więcej informacji o znacznikach świecowych znajdziesz tutaj.

Znacznik świecy jest rysowany jako prostokąt przecięty pionową linią. Rysowanie znacznika świecowego wymaga 4 serii danych. Oto co oznaczają poszczególne serie:

 • Seria 1 i 4 określają odpowiednio dolną i górną linię pionowej. Są to zwykle dolne i wysokie wartości obowiązujące w danym dniu.
 • Seria 2 i 3 określają pionowe krawędzie prostokąta. Seria 2 to wartość otwarcia, a seria 3 to wartość zamknięcia. Kolor prostokąta zależy od tego, który jest wyższy: gdy wartość otwarcia (seria 2) jest niższa niż wartość zamknięcia (seria 3), cena wzrosła, a prostokąt jest domyślnie wypełniany stałym kolorem zielonym. Gdy wartość otwarcia (seria 2) jest wyższa niż wartość zamknięcia (seria 3), cena zmalała, a prostokąt jest domyślnie wypełniony kolorem czerwonym. Możesz określić tylko kolor wypełnienia prostokąta o malejącej wartości. Jeśli tak, prostokąt o rosnącej wartości będzie niewypełniony (pusty). Seria 2 może się znajdować u góry lub na dole prostokąta, w zależności od tego, czy cena wzrosła czy spadła.

Znaczniki świecowe można łączyć z dowolnymi innymi parametrami chm za pomocą pionowej kreski ( | ), aby rozdzielić parametry chm.

Uwaga: jeśli nie chcesz, aby linie danych używane do rysowania znaczników pojawiały się na wykresie, musisz wpisać 0 po typie formatu. Na przykład: chd=t0:10,20,30,40 w ciągu znaków danych w formacie tekstowym. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wykresy złożone.

Oto przykład ilustrujący wiersze poszczególnych serii:

Składnia

chm=
 F,<opt_declining_color>,<data_series_index>,<opt_which_points>,<width>,<opt_z_order>
F
Wskazuje, że jest to znacznik świecowy.
<opt_declining_color>
[Opcjonalnie] Kolor wypełnienia prostokątów, gdy wartość się zmniejsza (gdy wartość serii 2 > odpowiadająca jej wartość serii 3). Jest to liczba szesnastkowa w formacie RRGGBB. Gdy wartości wzrosną, prostokąt staje się pusty. Domyślnym kolorem jest pełny zielony kolor, gdy rośnie, a kolor czerwony – malejący (nie można określić niestandardowego koloru wypełnienia dla wartości rosnących).
<data_series_index>
Indeks serii danych, która ma być używana jako pierwsza seria dla znaczników świecowych. Indeks jest liczony od zera. Jeśli więc podasz tutaj 1 i będziesz mieć sześć serii, druga, trzecia, czwarta i piąta zostaną użyte do narysowania znaczników świecowych.
<opt_who_points>
[opcjonalny] – określa punkty danych używane do rysowania znaczników. Wartość domyślna to wszystkie znaczniki. Użyj jednego z tych formatów:
 • n.d – narysuj znacznik w pojedynczym punkcie serii, gdzie n.d to indeks punktu serii. Jeśli podasz wartość niebędącą liczbą całkowitą, ułamek będzie oznaczał obliczony punkt pośredni. Na przykład 3, 5 oznacza połowę drogi między punktem 3 a 4.
 • -1 – narysuj znacznik na wszystkich punktach danych. Możesz też pozostawić ten parametr pusty, aby umożliwić rysowanie na wszystkich znacznikach.
 • -n – narysuj znacznik w każdym n-tym punkcie danych.
 • start:end:n – narysuj znacznik w każdym n-tym punkcie danych w zakresie od początku do końcowego wartości indeksu włącznie. Wszystkie parametry są opcjonalne (mogą być niedostępne), więc 3::1 będzie wskazywać ostatni element (krok 1), a pominięcie tego parametru spowoduje jego całkowite pominięcie domyślnie: first:last:1. Wszystkie wartości mogą być liczbami zmiennoprzecinkowym. start i end mogą być ujemne, by odliczać wstecz od ostatniej wartości. Jeśli wartości start i end są ujemne, pamiętaj, by podać je jako wartość rosnącą (np. -6:-1:1). Jeśli wartość kroku n jest mniejsza niż 1, oblicza dodatkowe punkty danych, interpolując podane wartości danych. Wartości domyślne to first:last:1
<width>
Szerokość wszystkich prostokątów (w pikselach).
<opt_z_order>
[opcjonalny] – warstwa, na której chcesz narysować znacznik, w porównaniu z innymi znacznikami i wszystkimi innymi elementami wykresu. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa od -1,0 do 1,0 włącznie, gdzie -1,0 to dół, a 1,0 góra. Elementy wykresu (linie i słupki) mają wartość tylko poniżej zera. Jeśli 2 znaczniki mają tę samą wartość, zostaną narysowane w kolejności podanej w adresie URL. Wartość domyślna to 0,0 (tuż nad elementami wykresu).

 

Przykłady

Opis Przykład

Oto przykład znaczników świecowych na wykresie liniowym z 4 seriami. Określono niestandardowy kolor wypełnienia 0000FF (niebieski), który jest używany do wypełniania prostokątów, gdy punkt w serii 3 jest mniejszy niż odpowiadający mu punkt w serii 2.

Pierwszy i ostatni prostokąt są przycinane przez wykres. Aby wyeliminować te wartości, możesz określić 1:4 dla czwartego parametru chm.

Zanotuj zero w ciągu danych, aby ukryć wiersze serii: chd=t0. Oznacza to, że na potrzeby znaczników używane są wszystkie dane z wykresu.

Parametr <which_point> jest pusty, co powoduje wyświetlanie świec za pomocą wszystkich punktów danych.

Wykres liniowy z 4 pomarańczowymi liniami i 4 znacznikami finansowymi

chd=t0:
  0, 5,10, 7,12, 6|
  35,25,45,47,24,46|
  15,40,30,27,39,54|
  70,55,63,59,80,60
chm=F,0000FF,0,,20

Oto przykład takiego samego wykresu z kolorami domyślnymi oraz z usunięciem pierwszego i ostatniego elementu.

Ten wykres złożony jest połączeniem wykresu liniowego (typu podstawowego) i znaczników świecowych. Wartość 1 w cht=t:1 oznacza, że wszystkie serie danych występujące po pierwszej powinny być ukryte na wykresie podstawowym (wykresem liniowym). Pierwsza wartość w elemencie chm=F,,1,1:4,20 oznacza, że dane ze świecy pochodzą z serii 2, 3, 4 i 5 (1 jest liczona od zera). Więcej informacji o rysowaniu takich wykresów złożonych znajdziesz w artykule Wykresy złożone.

Wykres liniowy z 1 pomarańczową linią i 4 znacznikami finansowymi.
cht=lc
chm=
  F,,1,1:4,20

chd=t1:
  15,40,30,27,39,54|
  ...

Powrót do góry

Znaczniki linii chm=D [pasek, świecznik, linia, radar, punktor]

Możesz dodać linię śledzącą dane na wykresie. Jest on najczęściej używany w wykresach złożonych.

Aby dodać wiele wierszy (lub połączyć je z innymi znacznikami chm), rozdziel zestawy parametrów chm za pomocą separatora pionowej ( |). Nie możesz używać tego parametru jako znacznika linii przerywanej.

Składnia

chm=
 D,<color>,<series_index>,<which_points>,<width>,<opt_z_order>
D
Wskazuje, że jest to znacznik liniowy.
<color>
Kolor linii w formacie szesnastkowym RRGGBB.
<series_index>
Indeks serii danych użyty do wytyczenia linii. Indeks serii danych to 0 dla pierwszej serii danych, 1 dla drugiej serii danych itd.
<which_points>
Których punktów w serii użyć do narysowania linii. Użyj jednej z tych wartości:
 • 0 – wykorzystaj wszystkie punkty z serii.
 • start:end – użyj określonego zakresu punktów w serii, od początku do końca włącznie (indeks liczony od zera). Możesz też użyć wartości zmiennoprzecinkowych, aby określić punkty pośrednie, albo pozostawić pola start lub end puste, aby wskazać odpowiednio pierwszy lub ostatni punkt danych. Wartości start i end mogą być ujemne (jako odwrotny indeks od ostatniej wartości). Jeśli wartości start i end są ujemne, wpisz je w rosnącej wartości (np. -6:-1).
<size>
Szerokość linii w pikselach.
<opt_z_order>
[opcjonalny] – warstwa, na której chcesz narysować znacznik, w porównaniu z innymi znacznikami i wszystkimi innymi elementami wykresu. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa od -1,0 do 1,0 włącznie, gdzie -1,0 to dół, a 1,0 góra. Elementy wykresu (linie i słupki) mają wartość tylko poniżej zera. Jeśli 2 znaczniki mają tę samą wartość, zostaną narysowane w kolejności podanej w adresie URL. Wartość domyślna to 0,0 (tuż nad elementami wykresu).

 

Przykłady

Opis Przykład

Ten przykład pokazuje rysowanie linii znacznika na wykresie słupkowym. Kolejność nakładania elementów jest ustawiona na 1, więc linia jest rysowana nad słupkami.

W tym przykładzie użyto tych samych danych zarówno w przypadku słupków, jak i wiersza danych.
Wykres słupkowy ze znacznikiem liniowym
chm=D,0033FF,0,0,5,1
chd=s:1XQbnf4

Jest to ten sam wykres słupkowy, ale zawiera dodatkową serię danych dotyczących linii. To jest przykład wykresu złożonego. Wykresy złożone są rysowane przez dodanie do parametru chd dodatkowych serii danych oraz wartości chd, która informuje wykres, że ma on „ignorować” dodatkowe serie danych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wykresy złożone.

Wykres słupkowy ze znacznikiem liniowym
chm=D,0033FF,1,0,5,1
chd=s1:1XQbnf4,43ksfg6

Powrót do góry

Funkcje danych chfd [wszystkie chd wykresy]

Możesz określić funkcję niestandardową, która będzie uruchamiać dane na wykresie za pomocą składni funkcji muParser. Dane używane w funkcji mogą pochodzić z jednego z dwóch źródeł:

 • Seria danych z chd – dane są pobierane ze określonej serii w chd.
 • Zakres wartości zadeklarowanych w samym parametrze chfd – zadeklarujesz wartość rozpoczęcia, zatrzymania i kroku dla dowolnego zakresu danych.

Pamiętaj, że we wszystkich przypadkach musisz przypisać dane wyjściowe do istniejącej serii w chd. Ta seria zostanie zastąpiona danymi wyjściowymi funkcji. Wykres jest renderowany dopiero po przetworzeniu wszystkich funkcji. Jeśli więc do tej samej serii danych przypiszesz wiele funkcji do danych wyjściowych, funkcje zostaną uruchomione w podanej kolejności, ale na wykresie będą widoczne tylko dane wyjściowe z ostatniej funkcji. Pamiętaj, że możesz łączyć funkcje w łańcuchy, dzięki czemu jedna funkcja może przyjmować jako dane wejściowe ciąg znaków uzyskany przez poprzednią funkcję.

Aby przypisać kolory lub znaczniki chm do linii funkcji, przypisz kolory lub znaczniki do indeksu serii funkcji. Pamiętaj, że znaczniki są umieszczane zgodnie z danymi po modyfikacji danych przez funkcję.

Składnia

chfd=
 <output_series_index>,<function_data>,<function_string>
  |...|
 <output_series_index>,<function_data>,<function_string>
<output_series_index>
Oparty na zera indeks serii danych w komórce chd, w którym będą zapisywane dane wyjściowe funkcji. Wszystkie istniejące dane zostaną całkowicie zastąpione przez dane wyjściowe funkcji. Jeśli ciąg nie jest używany jako dane wejściowe funkcji, sprawdzoną metodą jest przypisanie do tej serii 1 przykładowej wartości.
<function_data>
Zmienne i dane do wykreślenia. Dane mogą pochodzić z określonego przez Ciebie zakresu lub z jednej z serii danych chd. Dla każdej funkcji możesz podać wiele zmiennych, używając separatora ; (średnik) dla wielu zmiennych. Pamiętaj, że jeśli dla jednej funkcji zdefiniujesz wiele zmiennych, które mają różną liczbę punktów, funkcja zatrzyma się po dotarciu do pierwszego punktu końcowego. Jeśli na przykład funkcja definiuje zarówno x=1–5, krok 1, jak i y=1–10 krok 1, kończy się po osiągnięciu piątego punktu.
    <variable_name>,<input_series_index>
        
LUB
    <variable_name>,<start>,<end>,<step>
 • variable_name – dowolny ciąg znaków dla zmiennej. Użyj go w funkcji zdefiniowanej przez function_string.
 • input_series_index – indeks serii danych chd, która ma być używana jako dane wejściowe.
 • start – liczbowa wartość początkowa zakresu.
 • koniec – liczbowa wartość końcowa zakresu.
 • step – numeryczna wartość kroku od start do end. Może być liczbą dodatnią lub ujemną, ale nie może wynosić 0.
Przykłady: x,0,100,1 deklaruje zmienną o nazwie x z wartościami 0, 1, 2, ... 100. x,0,100,1;r,0,3.1,.1 deklaruje tę samą zmienną x oraz zmienną o nazwie r z wartościami 0, 0,1, 0,2, ..., 3.0, 3.1. x,0 deklaruje zmienną o nazwie x, która korzysta z danych z pierwszej serii chd. Zostaną one użyte przez element function_string. Nie będą one widoczne na wykresie, chyba że podasz je w elemencie function_string. Im mniejsza liczba kroków, tym bardziej płynny wykres.
<function_string>
Twoja funkcja zapisana w składni muParser. Funkcja jest stosowana do zmiennych i danych określonych w zmiennej variable_data. Możesz odwoływać się tylko do zmiennych zadeklarowanych w tym zbiorze funkcji lokalnych, a nie w innym potoku parametrów chfd. Funkcje muParser podsumowania nie są obsługiwane (minimalna, maksymalna suma, średnia). WAŻNE: pamiętaj, aby w funkcjach używać %2B zamiast +.

 

Przykłady

Opis Przykład

Prosta fala sinusoidalna. Kilka uwag:

 • chd=t:-1 – do danych wykresu używamy zmiennej zastępczej, ponieważ nasze dane są zadeklarowane w parametrze chfd.
 • chco=FF0000 – dla pierwszej serii określono kolor czerwony. Mimo że nie użyjemy danych z funkcji chd, dla tej funkcji naniesionej na wykresie zostanie użyty odpowiedni kolor serii.
 • chfd=0,x,0,11,0.1,sin(x)*50%2B50 – zadeklarujemy 1 zmienną o nazwie x z wartościami z zakresu 0–11 zwiększonymi o 0,1. Przypisano go do pierwszej serii, co oznacza, że otrzyma pierwszy kolor serii (FF0000). Funkcja zastosowana do x to sin(x) * 50 + 50. Zwróć uwagę, jak kod + musi być w tej funkcji.

 

Fala sinusoidalna określona przez chfd
cht=lc
chd=t:-1
chco=FF0000
chfd=
  0,x,0,11,0.1,sin(x)*50%2B50
chxt=x,y
Ten wiersz korzysta z danych z parametru chd.
chd=t:5,10
chfd=0,x,0,x*4

Połączenie wierszy funkcyjnych i wierszy niezwiązanych z funkcją.

Zwróć uwagę na to, jak kolory są określane przez parametr koloru serii chco.

Zwróć uwagę na umiejscowienie znaczników w danych wyjściowych funkcji.Punkty danych są obliczane od start, end i step, więc jeśli zakres to 0–11 krok 0, 1, punkt 0 to 0, punkt 1 to 0, 1 itd.aż do punktu 110, który ma wartość 11.

Jedna seria z metodą chfd, a druga z danymi chd.
chd=t:
  -1
  15,45
chco=
  FF0000,000000
chfd=
  0,x,0,11,0.1,sin(x)*50%2B50
chm=
  c,00A5C6,0,110,10
  a,00A5C6,0,60,10

Aby zdefiniować funkcję w 2 wymiarach, użyj wykresu lxy, przypisz 2 przykładowe serie i do każdego z nich przypisz funkcję.

 • 0,x,0,10,0.1,sin(x)*50%2B50 – seria 0 (wartości osi x) zawiera zmienną o nazwie x, wartości z zakresu 0–10, krok 0.1 i funkcję sin(x)*50 + 50
 • 0,y,0,10,0.1,sin(y)*50%2B50 – seria 0 (wartości osi Y) zawiera zmienną o nazwie y, zawierającą wartości z zakresu 0–10, krok 0.1 oraz funkcję sin(x)*50 + 50
Okrąg
cht=lxy
chd=t:-1|-1
chfd=
  0,x,0,10,0.1,sin(x)*50%2B50|
  1,y,0,10,0.1,cos(y)*50%2B50

Parametr chfd pozwala wyrazić swoją kreatywność.

Kliknij te obrazy, aby je otworzyć i pobawić się nimi na placu zabaw wykresów. Daj z siebie wszystko.Powrót do góry