ادغام با Google Analytics 4

Google Analytics 4 را کاوش کنید، نسل بعدی Analytics که داده‌های مبتنی بر رویداد را هم از وب‌سایت‌ها و هم از برنامه‌ها جمع‌آوری می‌کند.
درباره Google Analytics 4 و نحوه استفاده از آن برای اندازه گیری و گزارش اطلاعات بیاموزید.
با ایجاد ویژگی Google Analytics 4، افزودن جریان داده و افزودن کد Google Analytics خود، نحوه تنظیم Google Analytics را برای وب سایت یا برنامه خود بیابید.

منابع بیشتر

درباره Google Analytics 4 و نحوه استفاده از آن برای اندازه گیری و گزارش اطلاعات بیاموزید.
ببینید با پلتفرم Google Analytics چه چیزی ممکن است.
نحوه مهاجرت به جدیدترین کتابخانه های اندازه گیری Google Analytics را بیاموزید.
منابعی برای به روز ماندن و مشارکت با توسعه دهندگان دیگر.
پاسخ سوالات خود را دریافت کنید و مشکلات را گزارش کنید.
با تکنیک های پیشرفته پیاده سازی آشنا شوید.

مهاجرت از Universal Analytics

Universal Analytics منسوخ شده است. در اینجا چند منبع برای کمک به مهاجرت به Google Analytics 4 آورده شده است.