บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนลของ Google Analytics

เราอัปเดต API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนลของ Google Analytics เป็นระยะๆ เพื่อแสดงฟีเจอร์ใหม่และเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อนหน้า ในกรณีส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีความโปร่งใสต่อนักพัฒนาแอป API แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องแก้ไขแอปพลิเคชันที่มีอยู่

หน้านี้จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนลของ Google Analytics ที่อาจส่งผลต่อแอปพลิเคชัน เราขอแนะนำให้นักพัฒนา API ตรวจสอบรายการนี้เป็นระยะเพื่อดูประกาศใหม่ คุณยังติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านฟีดที่แสดงในส่วนติดตามด้านล่างได้ด้วย

สมัครรับข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

มี API คอลเล็กชัน การกำหนดค่า และการรายงานทั้งหมด

ประกอบด้วย API การรายงานหลัก, API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล และ API การรายงานแบบเรียลไทม์

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดได้ที่การอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

รหัสธุรกรรม

 • มิติข้อมูล - mcf:transactionId - รหัสธุรกรรมที่ระบุโดยวิธีการติดตามอีคอมเมิร์ซสำหรับการซื้อสินค้าในรถเข็นช็อปปิ้ง

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAd - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdvertiserPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยผู้ลงโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCampaignPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยแคมเปญ DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreative - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativePath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยครีเอทีฟโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativeVersionPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยเวอร์ชันโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmNetwork - เครือข่ายที่ใช้
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmPlacement - ชื่อตำแหน่งเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmPlacementPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยตำแหน่ง DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmSite - ชื่อเว็บไซต์ DCM ที่มีการแสดงโฆษณา DCM สำหรับเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmSitePath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยเว็บไซต์ DCM
 • - mcf:firstImpressionConversions - จำนวน Conversion ที่การแสดงผลในแคมเปญ DCM เป็นการโต้ตอบแรกกับ Conversion ในกรอบเวลามองย้อนกลับ 30 วัน มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม
 • - mcf:firstImpressionValue - มูลค่าของ Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM เป็นการโต้ตอบแรกกับ Conversion ในกรอบเวลามองย้อนกลับ 30 วัน มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม
 • - mcf:impressionAssistedConversions - จำนวน Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM ปรากฏในเส้นทาง Conversion แต่ไม่ใช่การโต้ตอบของ Conversion สุดท้าย มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม
 • - mcf:impressionAssistedValue - มูลค่าของ Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM ปรากฏในเส้นทาง Conversion แต่ไม่ใช่การโต้ตอบของ Conversion สุดท้าย มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCustomerIDPath - ลําดับรหัสลูกค้า AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion

การโต้ตอบ

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCustomerID - สอดคล้องกับ AdWords API Customer.id

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsAdGroupIDPath - ลำดับของรหัสกลุ่มโฆษณา AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCampaignIDPath - ลำดับของรหัสแคมเปญ AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCreativeIDPath - ลำดับของรหัสครีเอทีฟโฆษณา AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCriteriaIDPath - ลำดับของรหัสเกณฑ์ AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion

การโต้ตอบ

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsAdGroupID - สอดคล้องกับ AdWords API AdGroup.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCampaignID - สอดคล้องกับ AdWords API Campaign.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCreativeID - สอดคล้องกับ AdWords API Ad.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCriteriaID - สอดคล้องกับ AdWords API Criterion.id

ฟีเจอร์การควบคุมขนาดตัวอย่างใหม่และวันที่สัมพัทธ์

วันที่สัมพัทธ์
 • เพิ่มการรองรับวันที่สัมพัทธ์ใน MCF Reporting API today, yesterday และ NdaysAgo เป็นค่าที่ถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์การค้นหาของ start-date และ end-date
 • การใช้ค่าเหล่านี้จะกำหนดช่วงวันที่โดยอัตโนมัติตามวันที่ปัจจุบันขณะทำการค้นหา และตามเขตเวลาของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ระบุในการค้นหา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอ้างอิง API
ระดับการสุ่มตัวอย่าง
 • เราได้เปิดตัวพารามิเตอร์ใหม่ samplingLevel ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าระดับการสุ่มตัวอย่าง (เช่น จำนวนการเข้าชมที่ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์) สำหรับคำค้นหาในการรายงานได้ ค่าที่อนุญาตคือ DEFAULT, FASTER และ HIGHER_PRECISION
 • เพิ่มช่องใหม่ 2 ช่องในการตอบกลับ API: sampleSize และ sampleSpace คุณสามารถใช้ค่าเหล่านี้เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมที่ใช้สำหรับคำตอบตัวอย่าง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API และการสุ่มตัวอย่าง

นี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของ API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล

 • API ใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถขอข้อมูล Funnel หลากหลายแชแนลสําหรับผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ข้อมูลได้มาจากข้อมูลเส้นทาง Conversion ซึ่งแสดงการโต้ตอบของผู้ใช้กับแหล่งที่มาของการเข้าชมต่างๆ สำหรับการเข้าชมหลายครั้งก่อนเกิด Conversion วิธีนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าแชแนลการตลาดหลายช่องทางส่งผลต่อ Conversion อย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่พร้อมใช้งานและวิธีใช้ API ได้ที่ API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล