บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Google Analytics Core Reporting API

เราอัปเดต Core Reporting API ของ Google Analytics เป็นระยะๆ เพื่อแสดงฟีเจอร์ใหม่ๆ และซ่อมแซมข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อนหน้า ในกรณีส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีความโปร่งใสต่อนักพัฒนาแอป API แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องแก้ไขแอปพลิเคชันที่มีอยู่

หน้านี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ API การรายงานหลักของ Google Analytics ที่อาจส่งผลต่อแอปพลิเคชันของคุณ เราขอแนะนำให้นักพัฒนา API ตรวจสอบรายการนี้เป็นระยะเพื่อดูประกาศใหม่ คุณยังติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านฟีดที่แสดงในส่วนติดตามด้านล่างได้ด้วย

สมัครรับข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

มี API คอลเล็กชัน การกำหนดค่า และการรายงานทั้งหมด

ประกอบด้วย API การรายงานหลัก, API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล และ API การรายงานแบบเรียลไทม์

รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของ User Activity API

 • User Activity API ช่วยให้คุณดึงข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ Client-ID หรือ User ID รายการเดียวในช่วงวันที่ที่กำหนดได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติโดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือ API กิจกรรมของผู้ใช้

รุ่นนี้จะเพิ่มจำนวนแถวสูงสุดที่แสดงผลในชุดผลลัพธ์ Analytics Reporting API v4

จำนวนแถวสูงสุดที่แสดงผลในออบเจ็กต์ API การรายงานของ Analytics เวอร์ชัน 4 เพิ่มขึ้นจาก 10,000 เป็น 100,000 แถว

รุ่นนี้เพิ่มตัวอย่างของระบบโควต้าตามทรัพยากรสำหรับ Google Analytics Reporting API v4 ซึ่งช่วยให้ลูกค้า Analytics 360 (Premium) ใช้เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างที่สูงขึ้นได้

รุ่นนี้จะเลิกใช้งานฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมิติข้อมูลและเมตริกที่เกี่ยวข้อง โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด อ่านนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออก ดังนี้

รุ่นนี้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้

 • ga:correlationModelId
 • ga:queryProductId
 • ga:queryProductName
 • ga:queryProductVariation
 • ga:relatedProductId
 • ga:relatedProductName
 • ga:relatedProductVariation
 • ga:correlationScore
 • ga:queryProductQuantity
 • ga:relatedProductQuantity

รุ่นนี้จะเพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API ตรวจสอบการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด รุ่นนี้จะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานหลายรายการออกด้วย อ่านนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลสำหรับ Google Analytics API เพื่อทําความเข้าใจกระบวนการนําข้อมูลออกทั้งหมด

เวลา

 • มิติข้อมูลใหม่ ga:dateHourMinute ซึ่งรวม ga:date, ga:hour และ ga:minute

การนำข้อมูลออก

รุ่นนี้จะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานต่อไปนี้ออก

 • ga:socialactivities
 • ga:socialactivityaction
 • ga:socialactivitydisplayname
 • ga:socialactivityendorsingurl
 • ga:socialactivitynetworkaction
 • ga:socialactivitypost
 • ga:socialactivitytagssummary
 • ga:socialactivitytimestamp
 • ga:socialactivityuserhandle
 • ga:socialactivityuserphotourl
 • ga:socialactivityuserprofileurl
 • ga:socialinteractionspervisit

รุ่นนี้อัปเดตเมตริกและมิติข้อมูลที่มีอยู่ใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เมตริกผู้ใช้

การคำนวณเมตริกผู้ใช้และผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ได้รับการอัปเดตให้นับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเมตริก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีระบุผู้ใช้ในเมตริกผู้ใช้

เมตริกผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตการคำนวณ:

 • ga:users - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:1dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:7dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 7 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:14dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 14 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:30dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ

กิจกรรมที่ไม่ซ้ำ

ขณะนี้ระยะเวลาการเลิกใช้งาน ga:uniqueEvents ใกล้สิ้นสุดแล้ว หลังจากวันที่ 26 มีนาคม 2017 ระบบจะอัปเดตคำจำกัดความของ ga:uniqueEvents และนำเมตริก ga:uniqueEventsTemporary ส่วนตัวออกจาก API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API ปรับปรุงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และเริ่มบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงที่ประกาศไปก่อนหน้านี้สำหรับมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

มิติข้อมูลผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:userBucket - สําหรับผู้ใช้หนึ่งๆ มิติข้อมูลที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ (ค่า 1 ถึง 100) จะระบุที่เก็บข้อมูลที่มีการมอบหมายผู้ใช้ ดูรายละเอียดได้ที่บทความทดสอบแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ API จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด Unknown dimension(s): หรือ Unknown metric(s): ที่ผิดพลาดเมื่อขอข้อมูลซึ่งมีเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ตอนนี้ API จะแสดงข้อความ Restricted metric(s): ... can only be queried under certain conditions.

มิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ที่ไม่ใช่ AdSense จะถูกจำกัดไม่ให้ค้นหามิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense การค้นหามิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ด้วยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ที่ไม่ใช่ของ AdSense จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหามิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense และประกาศการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้

มิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

การเผยแพร่นี้แก้ปัญหาที่เริ่มต้นในวันที่ 7/1/2017 ซึ่งการค้นหามิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense จะแสดงข้อผิดพลาด "เมตริกที่ไม่รู้จัก" สำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ที่ไม่ใช่ของ AdSense

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 31/1/2017 เป็นต้นไป ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ที่ไม่ใช่ของ AdSense จะถูกจำกัดไม่ให้ค้นหามิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense การค้นหามิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ด้วยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ที่ไม่ใช่ของ AdSense จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ต่อไปนี้ใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เมตริกที่คำนวณแล้ว

รุ่นนี้เพิ่มการรองรับเมตริกที่คำนวณแล้ว

 • เมตริก - ga:calcMetric_ - ค่าของเมตริกที่คำนวณแล้วที่ขอ โดย หมายถึงชื่อที่ผู้ใช้กำหนดของเมตริกที่คำนวณแล้ว โปรดทราบว่าประเภทข้อมูลของ ga:calcMetric_ อาจเป็น FLOAT, INTEGER, CURRENCY, TIME หรือ PERCENT โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับเมตริกที่คำนวณแล้ว

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ลงใน API และยังเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ด้วย โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

การติดตามเหตุการณ์

คําจํากัดความของ ga:uniqueEvents จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำที่แม่นยำมากขึ้น เราจะเลิกใช้งานเมตริก ga:uniqueEvents ปัจจุบันตามนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล หากต้องการลองใช้คำจำกัดความใหม่ คุณสามารถอ้างอิงเมตริกส่วนตัว ga:uniqueEventsTemporary ซึ่งคำนวณจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำได้แม่นยำกว่า นอกจากนี้ เราจะใช้เมตริกใหม่ ga:uniqueDimensionCombinations ซึ่งคงคำจำกัดความปัจจุบันของ ga:uniqueEvents ไว้ หลังระยะเวลาการเลิกใช้งานที่เหมาะสม (ประมาณ 6 เดือน) ระบบจะนำเมตริกส่วนตัว ga:uniqueEventsTemporary ออก และเมตริกเดิม ga:uniqueEvents จะแสดงจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำอย่างถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

กิจกรรมที่ไม่ซ้ำ

 • เมตริก - ga:uniqueEvents - คําจํากัดความของ ga:uniqueEvents จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้เพื่อแสดงจํานวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันแม่นยำมากขึ้น โปรดใช้ ga:uniqueDimensionCombinations แทนหากต้องการเก็บคําจํากัดความเดิมไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ
 • เมตริก - ga:uniqueDimensionCombinations - ชุดค่าผสมมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำจะนับจำนวนชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำสำหรับมิติข้อมูลแต่ละรายการในรายงาน เมตริกนี้เป็นเหมือนการประมวลผลมิติข้อมูลแบบผสม (ต่อกัน) ภายหลังจากได้ข้อมูลชุดแรกแล้ว ซึ่งทำให้การรายงานยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่ต้องอัปเดตโค้ดติดตามหรือใช้ช่องมิติข้อมูลที่กำหนดเองเพิ่มเติมเลย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

การทดสอบการเปลี่ยนผ่าน – ส่วนตัว

 • เมตริก - ga:uniqueEventsTemporary - จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ นี่จะเป็นคำจำกัดความใหม่ของ ga:uniqueEvents คุณใช้เมตริกนี้เพื่อทำความเข้าใจคำจำกัดความใหม่ก่อนการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดทราบว่าเมตริกนี้เป็นแบบส่วนตัว และจะไม่แสดงในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

DoubleClick Bid Manager

 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickCreativeId - รหัสโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickExchange - ชื่อการแลกเปลี่ยน DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickExchangeId - รหัสการแลกเปลี่ยน DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickInsertionOrder - ชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickInsertionOrderId - รหัสใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickLineItem - ชื่อรายการโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickLineItemId - รหัสรายการโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickSite - ชื่อเว็บไซต์ DBM ที่แสดงและคลิกครีเอทีฟโฆษณา DBM สำหรับการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickSiteId - รหัสเว็บไซต์ DBM ที่แสดงและคลิกครีเอทีฟโฆษณา DBM สำหรับการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventCreativeId - รหัสโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventExchange - ชื่อการแลกเปลี่ยน DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventExchangeId - รหัสการแลกเปลี่ยน DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventInsertionOrder - ชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventInsertionOrderId - รหัสใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventLineItem - ชื่อรายการโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventLineItemId - รหัสรายการโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventSite - ชื่อเว็บไซต์ DBM ที่แสดงและมีการคลิกครีเอทีฟโฆษณา DBM สำหรับเหตุการณ์ DBM สุดท้าย (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventSiteId - รหัสเว็บไซต์ DBM ที่แสดงและคลิกครีเอทีฟโฆษณา DBM สำหรับเหตุการณ์ DBM สุดท้าย (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPA - รายได้ eCPA ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPC - รายได้ eCPC ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPM - eCPM รายได้ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCTR - CTR ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmClicks - จำนวนคลิกทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmConversions - Conversion ทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCost - ค่าใช้จ่าย DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmImpressions - จำนวนการแสดงผลทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmROAS - ROAS ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdGroup - กลุ่มโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdGroupId - รหัสกลุ่มโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdvertiser - ผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAgency - เอเจนซี DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAgencyId - รหัสเอเจนซี DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsCampaign - แคมเปญ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsCampaignId - รหัสแคมเปญ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsEngineAccount - บัญชีเครื่องมือ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsEngineAccountId - รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsKeyword - คีย์เวิร์ด DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsKeywordId - รหัสคีย์เวิร์ด DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCPC - ต้นทุนต่อคลิก DS จากผู้ลงโฆษณา (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCTR - อัตราการคลิกผ่าน DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsClicks - การคลิก DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCost - ค่าใช้จ่าย DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsImpressions - การแสดงผล DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsProfit - โปรไฟล์ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsReturnOnAdSpend - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsRevenuePerClick - รายได้ต่อคลิก DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API เวอร์ชันนี้ยังเพิ่มข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ค้นหาด้วยกันได้ โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:continentId - รหัสทวีปของผู้ใช้ ซึ่งดูจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

ข้อจำกัด

ค้นหามิติข้อมูลต่อไปนี้ในกลุ่มต่อไปนี้กับมิติข้อมูลในกลุ่มอื่นๆ ไม่ได้

 • ไปที่กลุ่มข้อมูล Shopping
  • ga:checkoutOptions
  • ga:shoppingStage
 • กลุ่มทดสอบ GWO
  • ga:experimentVariant
  • ga:experimentId
 • กลุ่มความสนใจ
  • ga:interestOtherCategory
 • กลุ่มความสนใจของตลาด
  • ga:interestInMarketCategory
 • กลุ่มโปรโมชันภายใน
  • ga:internalPromotionCreative
  • ga:internalPromotionId
  • ga:internalPromotionName
  • ga:internalPromotionPosition
 • กลุ่มความสนใจในการสร้างแบรนด์:
  • ga:interestAffinityCategory

โดยรุ่นนี้จะมีขีดจำกัดและโควต้าใหม่ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบขีดจำกัดและโควต้า

การรายงานข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เริ่มบังคับใช้ขีดจำกัดสำหรับคำขอการรายงานที่ล้มเหลว (5XX)

 • คำขอที่ล้มเหลว 10 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อโปรไฟล์ต่อชั่วโมง
 • คำขอที่ล้มเหลว 50 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อโปรไฟล์ต่อวัน

ขีดจำกัด Pivot

รุ่นนี้จะเริ่มบังคับใช้ขีดจำกัดในคำขอ Pivot ดังนี้

 • ตอนนี้คำขอรายงานมีPivot ได้สูงสุด 2 รายการ
 • ตาราง Pivot มีมิติข้อมูลได้สูงสุด 4 รายการ
 • มิติข้อมูล Pivot เป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดของจำนวนมิติข้อมูลทั้งหมดที่อนุญาตในคำขอ
 • metrics Pivot เป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดจำนวนเมตริกทั้งหมดที่อนุญาตในคำขอ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:metroId - รหัสพื้นที่การตลาดที่กำหนด (DMA) 3 หลักจากจุดที่การเข้าชมมาถึง โดยมาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

DoubleClick สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา

 • เมตริก - ga:dfpImpressions - การแสดงโฆษณา DFP จะรายงานทุกครั้งที่มีการโฆษณาเดี่ยวในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วยเพียงครั้งเดียว เราจะแสดงการแสดงผล 2 ครั้ง (เปิดใช้การลิงก์ DFP และ "ซ่อนรายได้ DFP โดยไม่เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpCoverage - ความครอบคลุม คือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมจะช่วยระบุเว็บไซต์ที่บัญชี DFP ไม่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100 (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:dfpMonetizedPageviews - ค่านี้วัดการดูหน้าเว็บทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงพร้อมกับโฆษณาจากบัญชี DFP ที่ลิงก์ โปรดทราบว่าหน้าเว็บเดียวสามารถมีหน่วยโฆษณาได้หลายหน่วย (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:dfpImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณา DFP ต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics) (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่ได้แสดง ระบบจะถือว่าการแสดงผลเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงเมื่อปรากฏในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ไม่ได้)"
 • เมตริก - ga:dfpClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา DFP ในเว็บไซต์ (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:dfpCTR - เปอร์เซ็นต์ของการดูหน้าเว็บที่ทำให้เกิดการคลิกโฆษณา DFP (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:dfpRevenue - รายได้จาก DFP คือค่าประมาณของรายได้จากโฆษณาทั้งหมดที่อิงจากการแสดงผลที่แสดง (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:dfpRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา DFP ต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้พิจารณาจากเซสชันที่ไปยังเว็บไซต์ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:dfpECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บพันครั้ง โดยเป็นรายได้ DFP ต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillImpressions - การแสดงผลของโฆษณาทดแทนคือผลรวมของการแสดงโฆษณา AdSense หรือการยกเว้นโฆษณาทั้งหมดที่แสดงเป็นโฆษณาทดแทนผ่าน DFP การแสดงโฆษณาจะถูกรายงานทุกครั้งที่โฆษณาเดี่ยวใดๆ แสดงบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วยเพียงครั้งเดียว เราจะแสดงการแสดงผล 2 ครั้ง (เปิดใช้การลิงก์ DFP และ "ซ่อนรายได้ DFP โดยไม่เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillCoverage - ความครอบคลุมของโฆษณาทดแทนคือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาทดแทนที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมจะช่วยระบุเว็บไซต์ที่บัญชีผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100 หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange มีโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillMonetizedPageviews - ค่านี้วัดการดูหน้าเว็บทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงพร้อมกับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการจากบัญชีโฆษณาทดแทนที่ลิงก์ โปรดทราบว่าการดูหน้าเว็บที่สร้างรายได้รายการเดียวอาจรวมถึงการแสดงโฆษณาหลายครั้ง (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณาทดแทนต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics) หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange มีโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาทดแทนที่ได้แสดง การแสดงผลครั้งหนึ่งๆ จะถือว่าเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณาทดแทนในเว็บไซต์ หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillCTR - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลโฆษณาทดแทนที่ทำให้เกิดการคลิกโฆษณา หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillRevenue - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณาทดแทน หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณาทดแทนต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้พิจารณาจากเซสชันที่ไปยังเว็บไซต์ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange มีโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"
 • เมตริก - ga:backfillECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บพันครั้ง ซึ่งเป็นรายได้ของโฆษณาทดแทน DFP ต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange มีโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และไม่ได้เปิดใช้รายได้ DFP)"

นี่เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งแก้ไขปัญหากลุ่มและการสุ่มตัวอย่าง

กลุ่ม

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้คำขอย่อยที่มีกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด (gaid::-1) ถูกนับต่ำกว่าความเป็นจริงใน Core Reporting API V3 และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใน Analytics Reporting API V4

ทดสอบผลิตภัณฑ์

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่คำขอชุดย่อยจากตารางที่กำหนดเองจะแสดงผลข้อมูลตัวอย่าง

นี่เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเมื่อส่งคำขอกลุ่มประชากรตามรุ่นของ Analytics Reporting API V4

คำขอของกลุ่มประชากรตามรุ่น

ตอนนี้คำขอของกลุ่มประชากรตามรุ่นสามารถขอมิติข้อมูลกลุ่มประชากรตามรุ่นทั้งหมดได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ API จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อขอมิติข้อมูล ga:acquisition...

LTV ของคำขอมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า

โปรดทราบว่าคำขอมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสามารถสร้างรายงานมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสำหรับยอดดูแอปเท่านั้น

รุ่นนี้มีการเปิดตัว API เวอร์ชันใหม่ที่มีชื่อว่า Analytics Reporting API V4 API ใหม่นี้เป็นวิธีแบบเป็นโปรแกรมขั้นสูงที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลรายงานใน Google Analytics

ฟีเจอร์หลัก

Google Analytics สร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าถึงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม Google Analytics ได้ ฟีเจอร์หลักบางส่วนของ Analytics Reporting API V4 ได้แก่

 • นิพจน์เมตริก - API ไม่เพียงช่วยให้คุณสามารถขอเมตริกในตัวเท่านั้น แต่ยังขอนิพจน์เมตริกทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่สำเร็จต่อจำนวนเซสชันอาจแสดงในคำขอเป็น ga:goal1completions/ga:sessions
 • ช่วงวันที่หลายช่วง - สนับสนุนการขอช่วงวันที่สองช่วง ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสองช่วงเวลาในคำขอเดียว
 • กลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน - API มีคำศัพท์ที่สมบูรณ์สำหรับขอรายงานกลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
 • หลายกลุ่ม - ตอนนี้คุณสามารถขอกลุ่มหลายกลุ่มในคำขอเดียวได้

เริ่มกระบวนการ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน API ได้ในเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นโยบายโควต้า

Analytics Reporting API V4 มาพร้อมกับโควต้าและขีดจำกัดของตัวเอง เนื่องจาก API นี้เป็น API ใหม่ ขีดจำกัดและโควต้าเหล่านี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การย้ายข้อมูล

นอกเหนือจากคำแนะนำในการย้ายข้อมูล เรายังมีไลบรารีความเข้ากันได้กับ Python ให้บริการใน GitHub อีกด้วย

มิติข้อมูลและเมตริก

นอกจากนี้ เวอร์ชันนี้ยังเพิ่มชุดมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับ Analytics Reporting API V4 โดยเฉพาะด้วย ดูคำจำกัดความทั้งหมดของรายการได้ในเครื่องมือสำรวจมิติข้อมูลและเมตริก

 • มิติข้อมูล - ga:cohort - ชื่อของกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ตามคำจำกัดความกลุ่มประชากรตามรุ่น ผู้ใช้จะอยู่ในกลุ่มประชากรตามรุ่นหลายกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ผู้ใช้จะอยู่ในหลายกลุ่ม

 • มิติข้อมูล - ga:cohortNthDay - ออฟเซ็ต 0 วันที่อิงตามวันที่กำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มประชากรตามรุ่นกำหนดวันที่เข้าชมครั้งแรกเป็น 2015-09-01 วันที่ 04-09-2015 ga:cohortNthDay จะเป็น 3

 • ga:cohortNthMonth - การชดเชยเดือนแบบ 0 โดยอิงจากวันที่กำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • มิติข้อมูล - ga:cohortNthWeek - ออฟเซ็ตสัปดาห์ที่ยึดตาม 0 ซึ่งสัมพันธ์กับวันที่กำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionTrafficChannel - แชแนลการเข้าชมที่ได้ผู้ใช้ใหม่ ซึ่งดึงมาจากเซสชันแรกของผู้ใช้ แชแนลการเข้าชมจะคำนวณตามกฎการจัด Channel Group เริ่มต้น (ที่ระดับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ หากมี) ณ เวลาที่ได้ผู้ใช้ใหม่

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionSource - แหล่งที่มาที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionMedium - สื่อที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionSourceMedium - มูลค่ารวมของ ga:userAcquisitionSource และ ga:AcquisitionMedium

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionCampaign แคมเปญที่มีการได้ผู้ใช้ใหม่ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • เมตริก - ga:cohortActiveUsers - เมตริกนี้มีความเกี่ยวข้องในบริบทของมิติข้อมูลออฟเซ็ตแบบ 0 (ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek หรือ ga:cohortNthMonth) ซึ่งจะระบุจํานวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่มีการใช้งานในกรอบเวลาซึ่งสอดคล้องกับวันที่ n/สัปดาห์/เดือนของกลุ่มประชากรตามรุ่น เช่น สำหรับ ga:cohortNthWeek = 1 จำนวนผู้ใช้ (ในกลุ่มประชากรตามรุ่น) ที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่ 2 หากคำขอไม่มี ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek หรือ ga:cohortNthMonth เมตริกนี้จะมีค่าเท่ากับ ga:cohortTotalUsers

 • เมตริก - ga:cohortTotalUsers - จำนวนผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มประชากรตามรุ่น หรือที่เรียกว่าขนาดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortAppviewsPerUser - การดูแอปต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortGoalCompletionsPerUser - เป้าหมายที่สำเร็จต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortPageviewsPerUser - การดูหน้าเว็บต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortRetentionRate - อัตราการคงผู้ใช้ไว้ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortRevenuePerUser - รายได้ต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortVisitDurationPerUser - ระยะเวลาเซสชันต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortSessionsPerUser - เซสชันต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria - มีความเกี่ยวข้องในบริบทของคำขอซึ่งมีมิติข้อมูล ga:acquisitionTrafficChannel, ga:acquisitionSource, ga:acquisitionMedium หรือ ga:acquisitionCampaign ซึ่งแสดงจำนวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ได้มาผ่านช่องทาง แหล่งที่มา สื่อ หรือแคมเปญปัจจุบัน เช่น สําหรับ ga:acquisitionTrafficChannel=Direct จะแสดงจํานวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นซึ่งได้มาโดยตรง หากไม่มีมิติข้อมูลที่กล่าวถึง ค่าจะเท่ากับ ga:cohortTotalUsers

 • เมตริก - ga:cohortAppviewsPerUserWithLifetimeCriteria - การดูแอปต่อผู้ใช้ในมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortGoalCompletionsPerUserWithLifetimeCriteria - เป้าหมายที่สำเร็จต่อผู้ใช้สำหรับมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortPageviewsPerUserWithLifetimeCriteria - การดูหน้าเว็บต่อผู้ใช้ในมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortRevenuePerUserWithLifetimeCriteria - รายได้ต่อผู้ใช้ในมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortSessionsPerUserWithLifetimeCriteria - ระยะเวลาเซสชันต่อผู้ใช้ของมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

เราได้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียลแล้ว และจะรายงานข้อมูลย้อนหลังเฉพาะหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2016 เท่านั้น โดยหลังจากวันที่ดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น ตามนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล มิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้จะถูกนำออกหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2016

โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

กิจกรรมโซเชียล

เราได้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้วและจะนำออกหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2016 อ่านนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออก ดังนี้

 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityEndorsingUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของกิจกรรมทางสังคม (เช่น URL ของโพสต์ใน Google+, URL ของความคิดเห็นบนบล็อก ฯลฯ)
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityDisplayName - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือชื่อของกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityPost - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือเนื้อหาของกิจกรรมโซเชียล (เช่น เนื้อหาของข้อความที่โพสต์ใน Google+) ที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityTimestamp - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือเวลาที่เกิดกิจกรรมโซเชียลบนเครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserHandle - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือแฮนเดิลโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น ชื่อหรือรหัส) ของผู้ใช้ที่ริเริ่มกิจกรรมโซเชียล"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserPhotoUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของรูปภาพที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserProfileUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของโปรไฟล์โซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityTagsSummary - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือชุดแท็กที่คั่นด้วยคอมมาซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมโซเชียล"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityAction - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล มิติข้อมูลนี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายสังคม (เช่น การโหวต การแสดงความคิดเห็น +1 ฯลฯ) ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้น
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityNetworkAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียลและโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กิจกรรมเกิดขึ้น
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityContentUrl - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ที่แชร์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้อง
 • เมตริก - ga:socialActivities - จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่มีการแชร์หรือพูดถึง URL เนื้อหาในเครือข่ายพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • มิติข้อมูล - ga:browserSize - ขนาดวิวพอร์ตของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ขนาดเบราว์เซอร์คือมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตเซสชันซึ่งจับขนาดเริ่มต้นของวิวพอร์ตเป็นพิกเซล และอยู่ในรูปแบบกว้าง X สูง ตัวอย่างเช่น 1920x960

รุ่นนี้จะเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ลงใน API

รวมแถวที่ว่างเปล่า

 • รุ่นนี้เพิ่มพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับใหม่ include-empty-rows ซึ่งเมื่อตั้งค่าเป็น false แถวที่ไม่มีข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการตอบกลับ ค่าเริ่มต้นคือ true ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบ และไม่จำเป็นต้องอัปเดตโค้ด โปรดดูรายละเอียดในเอกสารอ้างอิงของ Core Reporting API

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ผู้ใช้

 • เมตริก - ga:1dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งคืนจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 1 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ดังกล่าว
 • เมตริก - ga:7dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 7 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ดังกล่าว
 • เมตริก - ga:14dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 14 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 14 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ
 • เมตริก - ga:30dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 30 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ดังกล่าว

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

DoubleClick Ad Exchange (AdX)

 • เมตริก - ga:adxCTR - เปอร์เซ็นต์ของการดูหน้าเว็บที่ทำให้เกิดการคลิกโฆษณา AdX
 • เมตริก - ga:adxClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา AdX บนเว็บไซต์ของคุณ
 • เมตริก - ga:adxCoverage - ความครอบคลุม คือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมสามารถช่วยคุณระบุไซต์ที่บัญชี AdX ของคุณไม่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100
 • เมตริก - ga:adxECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บพันครั้ง ซึ่งคือรายได้ AdX ของคุณต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง
 • เมตริก - ga:adxImpressions - การแสดงโฆษณา AdX จะรายงานทุกครั้งที่มีการโฆษณาเดี่ยวในเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วย 1 ครั้ง เราจะถือว่ามีการแสดงผล 2 ครั้ง
 • เมตริก - ga:adxImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณา AdX ต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics)
 • เมตริก - ga:adxMonetizedPageviews - การดูหน้าเว็บที่สร้างรายได้จะวัดจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดบนพร็อพเพอร์ตี้ของคุณที่แสดงกับโฆษณาจากบัญชี AdX ที่เชื่อมโยง หมายเหตุ: หน้าเว็บเดียวอาจมีหน่วยโฆษณาหลายหน่วย
 • เมตริก - ga:adxRevenue - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา AdX
 • เมตริก - ga:adxRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา AdX ต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้พิจารณาจากเซสชันที่ไปยังไซต์ของคุณ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา
 • เมตริก - ga:adxViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่ได้แสดง การแสดงผลครั้งหนึ่งๆ จะถือว่าเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น

รุ่นนี้เลิกใช้งานมิติข้อมูลหรือเมตริกที่มีอยู่ โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

มิติข้อมูลที่เลิกใช้งาน

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลเหล่านี้แล้ว อ่านนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออก ดังนี้

 • มิติข้อมูล - ga:adSlotPosition - ใช้ ga:adSlot แทน
 • มิติข้อมูล - ga:nextPagePath - ใช้ ga:pagePath แทน
 • มิติข้อมูล - ga:nextContentGroupXX - ใช้ ga:contentGroupXX แทน

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมด

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • มิติข้อมูล - ga:dataSource - แหล่งข้อมูลของ Hit ระบบจะรายงาน Hit ที่ส่งจาก ga.js และ analytics.js เป็น "เว็บ" ขณะที่ Hit ที่ส่งจาก SDK อุปกรณ์เคลื่อนที่จะรายงานเป็น "แอป" ซึ่งคุณสามารถลบล้างค่าเหล่านี้ได้
 • มิติข้อมูล - ga:searchAfterDestinationPage - หน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมหลังจากทำการค้นหาภายในในเว็บไซต์ของคุณ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API และเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ 2 รายการ โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ECommerce

 • เมตริก - ga:transactionsPerUser - จำนวนธุรกรรมทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
 • เมตริก - ga:revenuePerUser - รายได้จากการขายทั้งหมดที่ระบุในธุรกรรม โดยไม่รวมค่าจัดส่งและภาษี หารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

ผู้ใช้

 • เมตริก - ga:sessionsPerUser - จำนวนเซสชันทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:cityId - รหัสเมืองของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์
 • มิติข้อมูล - ga:countryIsoCode - รหัสประเทศ ISO ของผู้ใช้ ซึ่งดึงมาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส ISO-3166-1 alpha-2
 • มิติข้อมูล - ga:regionId - รหัสภูมิภาคของผู้ใช้ ซึ่งดูจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคหมายถึงรัฐ เช่น นิวยอร์ก
 • มิติข้อมูล - ga:regionIsoCode - รหัส ISO ภูมิภาคของผู้ใช้ ซึ่งดึงมาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส ISO-3166-2
 • มิติข้อมูล - ga:subContinentCode - รหัสอนุทวีปของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ เช่น โปลินีเซียหรือยุโรปเหนือ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส UN M.49

เครื่องมือจัดการแคมเปญ DoubleClick

 • เมตริก - ga:dcmROAS - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ของ DCM (พรีเมียมเท่านั้น)

เมตริกที่เลิกใช้งานแล้ว

เราเลิกใช้งานเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล + เมตริก - ga:dcmROI - ใช้ ga:dcmROAS แทน + เมตริก - ga:dcmMargen - ใช้ ga:dcmROAS แทน

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ลงใน API และเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ 2 รายการ โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

AdWords

 • เมตริก - ga:ROAS - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คือรายได้จากธุรกรรมทั้งหมดและมูลค่าเป้าหมายหารด้วยค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ได้รับ

มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งาน

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล + เมตริก - ga:ROI - ใช้ ga:ROAS แทน + เมตริก - ga:margin - ใช้ ga:ROAS แทน

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

AdSense

 • เมตริก - ga:adsenseCoverage - เปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ
 • เมตริก - ga:adsenseViewableImpressionPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่ได้แสดง

รุ่นนี้มีการเพิ่มเมตริกเซสชันใหม่ มิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ ตลอดจนมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ของ DoubleClick Campaign Manager

มิติข้อมูลและเมตริก

โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เซสชัน

 • เมตริก - ga:hits - จำนวน Hit ทั้งหมดที่ส่งไปยัง Google Analytics เมตริกนี้จะรวม Hit ทุกประเภท (เช่น การดูหน้าเว็บ เหตุการณ์ เวลา ฯลฯ)

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • มิติข้อมูล - ga:campaignCode - เมื่อใช้การติดตามแคมเปญด้วยตนเอง ค่าพารามิเตอร์การติดตามแคมเปญ utm_id

เครื่องมือจัดการแคมเปญ DoubleClick

 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAd - ชื่อโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdId - รหัสโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCampaignId - รหัสแคมเปญ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreative - ชื่อโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeId - รหัสโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickRenderingId - รหัสการแสดงผล DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSite - ชื่อไซต์ที่แสดงโฆษณา DCM และคลิกสำหรับการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSiteId - รหัสเว็บไซต์ DCM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DCM และคลิกสำหรับการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSitePlacement - ชื่อตำแหน่งเว็บไซต์ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSitePlacementId - รหัสตำแหน่งเว็บไซต์ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivity - ชื่อกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityAndGroup - ชื่อกิจกรรม DCM Floodlight และชื่อกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityGroup - ชื่อกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityGroupId - รหัสกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityId - รหัสกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAd - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdId - รหัสโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAttributionType - มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า (การคลิกผ่านและการดูผ่าน) หากเหตุการณ์ DCM ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics เป็นการคลิก ค่านี้จะเป็น ClickThrough หากเหตุการณ์ DCM ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics เป็นการแสดงโฆษณา ค่าจะเป็น ViewThrough (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCampaignId - รหัสแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreative - ชื่อครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeId - รหัสโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventRenderingId - รหัสการแสดงผล DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSite - ชื่อเว็บไซต์ที่ครีเอทีฟโฆษณา DCM แสดงขึ้นและคลิกสำหรับเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชันของ Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSiteId - รหัสไซต์ DCM ที่มีการแสดงและคลิกครีเอทีฟโฆษณา DCM สำหรับเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSitePlacement - ชื่อตำแหน่งเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSitePlacementId - รหัสตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • เมตริก - ga:dcmFloodlightQuantity - จำนวน Conversion ของ DCM Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • เมตริก - dcmFloodlightRevenue - รายได้ DCM Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)

รุ่นนี้มีการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกการจัดกลุ่มเนื้อหาใหม่

มิติข้อมูลและเมตริก

โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

การจัดกลุ่มเนื้อหา

 • มิติข้อมูล - ga:landingContentGroupXX - กลุ่มเนื้อหาที่ตรงกันกลุ่มแรกในเซสชันของผู้ใช้
 • มิติข้อมูล - ga:nextContentGroupXX - หมายถึงกลุ่มเนื้อหาที่เข้าชมหลังจากกลุ่มเนื้อหาอื่น
 • มิติข้อมูล - ga:contentGroupXX - กลุ่มเนื้อหาในพร็อพเพอร์ตี้ กลุ่มเนื้อหาคือกลุ่มของเนื้อหาที่มีโครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งสามารถระบุได้โดยโค้ดติดตามหรือการจับคู่นิพจน์ทั่วไปของชื่อหน้า/URL หรือกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • มิติข้อมูล - ga:previousContentGroupXX - หมายถึงกลุ่มเนื้อหาที่เข้าชมก่อนกลุ่มเนื้อหาอื่น
 • เมตริก - ga:contentGroupUniqueViewsXX - จำนวนหน้าต่างๆ (ไม่ซ้ำกัน) ภายในเซสชันสำหรับกลุ่มเนื้อหาที่ระบุ ซึ่งจะพิจารณาทั้ง pagePath และ pageTitle เพื่อกำหนดความไม่ซ้ำกัน

รุ่นนี้มีเงื่อนไข dateOfSession ใหม่สำหรับกลุ่ม และการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพใหม่

กลุ่ม

ตอนนี้กลุ่มรองรับเงื่อนไข dateOfSession ใหม่ ซึ่งสามารถจำกัดกลุ่มไว้เฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่เริ่มเซสชันภายในช่วงวันที่ที่กำหนดได้ ดูรายละเอียดได้ในคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับกลุ่ม

มิติข้อมูลและเมตริก

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมดของอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionCreative - เนื้อหาครีเอทีฟโฆษณาที่ออกแบบมาสำหรับโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionId - รหัสที่คุณใช้สำหรับโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionName - ชื่อของโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionPosition - ตำแหน่งของโปรโมชันในหน้าเว็บหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน
 • มิติข้อมูล - ga:orderCouponCode - รหัสสำหรับคูปองระดับคำสั่งซื้อ
 • มิติข้อมูล - ga:productBrand - ชื่อแบรนด์ที่ใช้ขายผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productCategoryHierarchy - หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีผลิตภัณฑ์อยู่ (อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ)
 • มิติข้อมูล - ga:productCategoryLevelXX - ระดับ (1-5) ในลำดับชั้นของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากด้านบน
 • มิติข้อมูล - ga:productCouponCode - รหัสสำหรับคูปองระดับผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productListName - ชื่อของรายการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏ
 • มิติข้อมูล - ga:productListPosition - ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productVariant - รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด XS, S, M, L หรือสีแดง น้ำเงิน เขียว ดำ
 • มิติข้อมูล - ga:checkoutOptions - ตัวเลือกของผู้ใช้ที่ระบุไว้ในกระบวนการชำระเงิน เช่น FedEx, DHL, UPS สำหรับตัวเลือกการจัดส่งหรือ Visa, MasterCard, AmEx สำหรับตัวเลือกการชำระเงิน มิติข้อมูลนี้ควรใช้ร่วมกับขั้นตอนช็อปปิ้งด้วย
 • มิติข้อมูล - ga:shoppingStage - ขั้นตอนต่างๆ ของประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ผู้ใช้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นในเซสชัน เช่น PRODUCT_VIEW, ADD_TO_CART, checkout ฯลฯ
 • เมตริก - ga:internalPromotionCTR - อัตราที่ผู้ใช้คลิกผ่านเพื่อดูโปรโมชันภายใน (จำนวนคลิก / จำนวนครั้งที่โปรโมชันปรากฏ)
 • เมตริก - ga:internalPromotionClicks - จำนวนการคลิกโปรโมชันภายใน
 • เมตริก - ga:internalPromotionViews - จำนวนการดูการโปรโมตภายใน
 • เมตริก - ga:localProductRefundAmount - จํานวนเงินที่คืนสําหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในสกุลเงินท้องถิ่น
 • เมตริก - ga:localRefundAmount - จำนวนเงินคืนทั้งหมดสำหรับธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • เมตริก - ga:productAddsToCart - จำนวนครั้งที่มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง
 • เมตริก - ga:productCheckouts - จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ถูกรวมในกระบวนการชำระเงิน
 • เมตริก - ga:productDetailViews - จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListClicks - จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกผลิตภัณฑ์เมื่อปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListViews - จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListCTR - อัตราที่ผู้ใช้คลิกผ่านผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRefunds - จำนวนครั้งที่มีการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRefundAmount - จำนวนเงินคืนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRemovesFromCart - จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง
 • เมตริก - ga:productRevenuePerPurchase - รายได้ของผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยต่อการซื้อ 1 ครั้ง (ใช้กับรหัสคูปองของผลิตภัณฑ์)
 • เมตริก - ga:buyToDetailRate - การซื้อที่ไม่ซ้ำหารด้วยจำนวนการดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:cartToDetailRate - เพิ่มผลิตภัณฑ์หารด้วยการดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:quantityAddedToCart - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในรถเข็น
 • เมตริก - ga:quantityCheckedOut - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในการชำระเงิน
 • เมตริก - ga:quantityRefunded - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่คืนเงิน
 • เมตริก - ga:quantityRemovedFromCart - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่นำออกจากรถเข็น
 • เมตริก - ga:refundAmount - จํานวนเงินที่คืนสําหรับธุรกรรม
 • เมตริก - ga:totalRefunds - จำนวนการคืนเงินที่ออกให้

รุ่นนี้มีการแก้ไขข้อบกพร่องในชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ รวมถึงการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มิติข้อมูลและเมตริก

โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ระบบ

 • มิติข้อมูล - ga:sourcePropertyDisplayName - ชื่อที่แสดงของพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาของพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม ค่านี้ใช้ได้กับพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวมเท่านั้น
 • มิติข้อมูล - ga:sourcePropertyTrackingId - รหัสติดตามพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาของพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม ใช้ได้กับพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวมเท่านั้น

การจัด Channel Group

 • มิติข้อมูล - ga:channelGrouping - การจัด Channel Group เริ่มต้นที่แชร์ภายในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)
 • มิติข้อมูล - ga:correlationModelId - รหัสรูปแบบความสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductId - รหัสของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductName - ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductVariation - รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductId - รหัสของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductName - ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductVariation - รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เมตริก - ga:correlationScore - คะแนนความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เมตริก - ga:queryProductQuantity - จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • เมตริก - ga:relatedProductQuantity - จํานวนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขชื่อคอลัมน์ส่วนหัว

 • เกิดข้อบกพร่องในรุ่น 16-04-2014 หากคุณค้นหามิติข้อมูลหรือเมตริกที่เลิกใช้งานไปแล้ว API จะแสดงส่วนหัวคอลัมน์พร้อมกับมิติข้อมูลหรือเมตริกที่นำมาใช้แทน แต่ตอนนี้ มิติข้อมูลจะแสดงชื่อมิติข้อมูลหรือเมตริกเดียวกันกับที่ใช้ในคำขออย่างถูกต้อง

รุ่นนี้มีการเพิ่มและการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริก โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

มิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มีการเพิ่มมิติข้อมูลต่อไปนี้ใน API การรายงานหลัก

AdWords

 • มิติข้อมูล - ga:isTrueViewVideoAd - Yes หรือ No - ระบุว่าโฆษณาเป็นโฆษณาวิดีโอ TrueView ของ AdWords หรือไม่

เวลา

 • มิติข้อมูล - ga:nthHour - ดัชนีสำหรับแต่ละชั่วโมงในช่วงวันที่ที่ระบุ ดัชนีสำหรับชั่วโมงแรกของวันแรก (เช่น วันที่เริ่มต้น) ในช่วงวันที่คือ 0, 1 สำหรับชั่วโมงถัดไป และอื่นๆ

มิติข้อมูลและเมตริกที่เปลี่ยนชื่อ

มิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดที่อิงตามผู้เข้าชมและการเข้าชมจะเปลี่ยนชื่อเป็นใช้ผู้ใช้และเซสชันตามลำดับแทน

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อข้อมูลได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

ผู้ชม

 • มิติข้อมูล - ga:visitorAgeBracket - ใช้ ga:userAgeBracket แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitorGender - ใช้ ga:userGender แทน

อีคอมเมิร์ซ

 • เมตริก - ga:transactionRevenuePerVisit - ใช้ ga:transactionRevenuePerSession แทน
 • เมตริก - ga:transactionsPerVisit - ใช้ ga:transactionsPerSession แทน

การติดตามเหตุการณ์

 • เมตริก - ga:eventsPerVisitWithEvent - ใช้ ga:eventsPerSessionWithEvent แทน
 • เมตริก - ga:visitsWithEvent - ใช้ ga:sessionsWithEvent แทน

Conversion เป้าหมาย

 • เมตริก - ga:goalValuePerVisit - ใช้ ga:goalValuePerSession แทน
 • เมตริก - ga:percentVisitsWithSearch - ใช้ ga:percentSessionsWithSearch แทน
 • เมตริก - ga:searchVisits - ใช้ ga:searchSessions แทน

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • เมตริก - ga:pageviewsPerVisit - ใช้ ga:pageviewsPerSession แทน

เซสชัน

 • มิติข้อมูล - ga:visitLength - ใช้ ga:sessionDurationBucket แทน
 • เมตริก - ga:avgTimeOnSite - ใช้ ga:avgSessionDuration แทน
 • เมตริก - ga:timeOnSite - ใช้ ga:sessionDuration แทน
 • เมตริก - ga:visitBounceRate - ใช้ ga:bounceRate แทน
 • เมตริก - ga:visits - ใช้ ga:sessions แทน

การโต้ตอบในโซเชียล

 • มิติข้อมูล - ga:socialInteractionNetworkActionVisit - ใช้ ga:socialInteractionNetworkActionSession แทน
 • เมตริก - ga:socialInteractionsPerVisit - ใช้ ga:socialInteractionsPerSession แทน

ผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:daysSinceLastVisit - ใช้ ga:daysSinceLastSession แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitCount - ใช้ ga:sessionCount แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitorType - ใช้ ga:userType แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitsToTransaction - ใช้ ga:sessionsToTransaction แทน
 • เมตริก - ga:newVisits - ใช้ ga:newUsers แทน
 • เมตริก - ga:percentNewVisits - ใช้ ga:percentNewSessions แทน
 • เมตริก - ga:visitors - ใช้ ga:users แทน

กลุ่ม: API การรายงานหลัก เวอร์ชัน 2.4 และ เวอร์ชัน 3.0

รองรับกลุ่มใหม่ใน Core Reporting API

 • ตอนนี้พารามิเตอร์ segment รองรับกลุ่มผู้ใช้และลำดับแล้ว คุณจะค้นหากลุ่มระดับผู้ใช้และระดับเซสชันที่สร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซเว็บได้ด้วยพารามิเตอร์ segment
 • ไวยากรณ์ใหม่สำหรับกลุ่มแบบไดนามิกพร้อมให้ใช้งานกับพารามิเตอร์ segment แล้ว โปรดดูรายละเอียดที่คู่มือการพัฒนากลุ่ม
 • เลิกใช้งานคำนำหน้า dynamic:: แล้ว เราขอแนะนำให้คุณmigrateไปยังไวยากรณ์ใหม่โดยเร็วที่สุด

รุ่นนี้มีรูปแบบการตอบสนองใหม่ในตารางข้อมูล รวมถึงการเพิ่มและการเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริก (ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด)

ผลลัพธ์ของตารางข้อมูล

API อาจเลือกแสดงออบเจ็กต์ตารางข้อมูลในการตอบกลับเพื่อช่วยให้แสดงผลข้อมูล Google Analytics ได้ง่ายขึ้นโดยใช้การแสดงภาพของ Google Charts

 • มีการเพิ่มพารามิเตอร์การค้นหา output (ไม่บังคับ) ใน API เครื่องมือนี้จะใช้เพื่อเลือกรูปแบบเอาต์พุตของข้อมูล Analytics ในการตอบสนอง ซึ่งจะเป็น JSON โดยค่าเริ่มต้น หากตั้งค่าเป็น datatable พร็อพเพอร์ตี้ dataTable ที่มีออบเจ็กต์ตารางข้อมูลจะรวมอยู่ในคำตอบ คุณใช้ออบเจ็กต์นี้กับ Google แผนภูมิได้โดยตรง ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารอ้างอิง Core Reporting API

มิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มีการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ลงใน API การรายงานหลัก

เวลา

 • มิติข้อมูล - ga:minute - แสดงผลนาทีในชั่วโมง ค่าที่เป็นไปได้คือระหว่าง 00 ถึง 59
 • มิติข้อมูล - ga:nthMinute - ดัชนีสําหรับแต่ละนาทีในช่วงวันที่ที่ระบุ ดัชนีสำหรับนาทีแรกของวันแรก (เช่น วันที่เริ่มต้น) ของช่วงวันที่คือ 0, 1 สำหรับนาทีถัดไป และอื่นๆ

ผู้ชม

 • มิติข้อมูล - ga:visitorAgeBracket - กลุ่มอายุของผู้เข้าชม
 • มิติข้อมูล - ga:visitorGender - เพศของผู้เข้าชม
 • มิติข้อมูล - ga:interestAffinityCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า
 • มิติข้อมูล - ga:interestInMarketCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า
 • มิติข้อมูล - ga:interestOtherCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มมากกว่าที่จะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ระบุ และมีแนวโน้มมากกว่าที่จะพร้อมซื้อ

มิติข้อมูลและเมตริกที่ใช้ได้ในกลุ่ม

คุณใช้มิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ในกลุ่มได้แล้ว

 • มิติข้อมูล - ga:sourceMedium - ค่ารวมของ ga:source และ ga:medium
 • เมตริก - ga:localItemRevenue - รายได้จากผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินท้องถิ่น

มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งาน

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว อ่านนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออก ดังนี้

 • มิติข้อมูล - ga:isMobile - ใช้ ga:deviceCategory แทน (เช่น ga:deviceCategory==mobile).
 • มิติข้อมูล - ga:isTablet - ใช้ ga:deviceCategory แทน (เช่น ga:deviceCategory==tablet).
 • เมตริก - ga:entranceBounceRate - ใช้ ga:visitBounceRate แทน

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

AdSense

 • เพิ่มการเข้าถึงข้อมูล AdSense แล้ว:

  • รายได้เฉลี่ย - ga:adsenseRevenue - รายได้ทั้งหมดจากโฆษณา AdSense
  • พบ - ga:adsenseAdUnitsViewed - จำนวนหน่วยโฆษณา AdSense ที่ดู หน่วยโฆษณาคือชุดโฆษณาที่แสดงจากโค้ดโฆษณา AdSense 1 ส่วน ดูรายละเอียดได้ที่ https://support.google.com/adsense/answer/32715
  • พบ - ga:adsenseAdsViewed - จำนวนการดูโฆษณา AdSense หน่วยโฆษณาหนึ่งสามารถแสดงโฆษณาหลายรายการได้
  • พบ - ga:adsenseAdsClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา AdSense บนเว็บไซต์ของคุณ
  • พบ - ga:adsensePageImpressions - จำนวนการดูหน้าเว็บระหว่างที่แสดงโฆษณา AdSense การแสดงผลหน้าเว็บอาจมีหน่วยโฆษณาได้หลายหน่วย
  • พบ - ga:adsenseCTR - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลหน้าเว็บที่ก่อให้เกิดการคลิกโฆษณา AdSense (ga:adsenseAdsClicks/ga:adsensePageImpressions)
  • Met - ga:adsenseECPM - ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อการแสดงผลหน้าเว็บพันครั้ง ซึ่งคือรายได้ AdSense ของคุณต่อการแสดงหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง (ga:adsenseRevenue/(ga:adsensePagePages/1000)
  • พบ - ga:adsenseExits - จำนวนเซสชันที่สิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ใช้คลิกที่โฆษณา AdSense

เวลา

 • หรี่แสง - ga:isoYear - ปี ISO ของการเข้าชม ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date ga:isoYear ควรใช้กับ ga:isoWeek เท่านั้น เนื่องจาก ga:week แสดงถึงปฏิทินเกรกอเรียน
 • หรี่แสง - ga:isoYearIsoWeek - ค่ารวมของ ga:isoYear และ ga:isoWeek

AdWords

ฟีเจอร์การควบคุมขนาดตัวอย่างใหม่และวันที่สัมพัทธ์

วันที่สัมพัทธ์
 • มีการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับวันที่สัมพัทธ์ใน API การรายงานหลัก today, yesterday และ NdaysAgo เป็นค่าที่ถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์การค้นหาของ start-date และ end-date
 • การใช้ค่าเหล่านี้จะกำหนดช่วงวันที่โดยอัตโนมัติตามวันที่ปัจจุบันขณะทำการค้นหา และตามเขตเวลาของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ระบุในการค้นหา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอ้างอิง API
ระดับการสุ่มตัวอย่าง
 • เราได้เปิดตัวพารามิเตอร์ใหม่ samplingLevel ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าระดับการสุ่มตัวอย่าง (เช่น จำนวนการเข้าชมที่ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์) สำหรับคำค้นหาในการรายงานได้ ค่าที่อนุญาตคือ DEFAULT, FASTER และ HIGHER_PRECISION
 • เพิ่มช่องใหม่ 2 ช่องในการตอบกลับ API: sampleSize และ sampleSpace คุณสามารถใช้ค่าเหล่านี้เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมที่ใช้สำหรับคำตอบตัวอย่าง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API และการสุ่มตัวอย่าง

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตอนนี้ ga:adwordsCustomerID จะแสดงรหัสลูกค้า AdWords 10 หลักที่สอดคล้องกับ AccountInfo.customerId ของ AdWords API อย่างถูกต้อง การแก้ไขนี้ช่วยให้คุณรวมข้อมูล Analytics กับบัญชี AdWords หลายบัญชีได้

ในการเปิดตัวกลุ่มเป้าหมายใหม่ เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน Core Reporting API

 • ตอนนี้พารามิเตอร์ segment รองรับรหัสที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันแบบใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงที่กำหนดเองแล้ว ซึ่งฟังก์ชันนี้จะแสดงในคอลเล็กชันกลุ่มของ API การจัดการ
 • เราเลิกใช้งานรหัสตัวเลขปัจจุบันสำหรับกลุ่มที่กำหนดเองแล้ว ระบบจะยังรองรับรหัสเดิมเหล่านี้ต่อไปเป็นเวลา 6 เดือน เราขอแนะนําให้แอปพลิเคชันที่บันทึกรหัสกลุ่มผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนไปใช้รหัสใหม่ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลิกใช้งานแล้ว การค้นหาที่มีรหัสตัวเลขเก่าจะแสดงข้อผิดพลาด
 • ปัจจุบันคุณจะค้นหาได้เฉพาะกลุ่มระดับการเข้าชมที่สร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซเว็บผ่านพารามิเตอร์ segment เท่านั้น
 • กลุ่มเริ่มต้นที่มีอยู่ที่มีรหัสตัวเลขเชิงลบจะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ระบบไม่รองรับกลุ่มเริ่มต้นใหม่นี้ในขณะนี้

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด

การติดตามผลแอป

 • ข้อมูลนี้จะอยู่ในรายงานโปรไฟล์แอป ดังนี้
  • หรี่แสง - ga:appId - รหัสของแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:appInstallerId - รหัสของโปรแกรมติดตั้ง (เช่น Google Play Store) ที่ใช้ดาวน์โหลดแอป โดยค่าเริ่มต้น รหัสโปรแกรมติดตั้งแอปจะตั้งค่าตามเมธอด PackageManager#getInstallerPackageName
  • หรี่แสง - ga:appName - ชื่อแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:appVersion - เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:exitScreenName - ชื่อของหน้าจอเมื่อผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:landingScreenName - ชื่อหน้าจอแรกที่ดู
  • หรี่แสง - ga:screenDepth - จำนวนการดูหน้าจอต่อเซสชันที่รายงานเป็นสตริง มีประโยชน์สำหรับฮิสโตแกรม
  • หรี่แสง - ga:screenName - ชื่อของหน้าจอ
  • Met - ga:avgScreenviewDuration - ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้งานหน้าจอในหน่วยวินาที
  • พบ - ga:timeOnScreen - เวลาที่ใช้ในการดูหน้าจอปัจจุบัน
  • การแสดงผล - ga:screenviews - จำนวนการดูหน้าจอทั้งหมด ใช้ค่านี้แทน ga:appviews
  • พบ - ga:uniqueScreenviews - จำนวน ga:screenviews ที่แตกต่างกัน (ไม่ซ้ำกัน) ภายในเซสชัน ใช้ค่านี้แทน ga:uniqueAppviews
  • พบ - ga:screenviewsPerSession - จำนวนเฉลี่ย ga:screenviews ต่อเซสชัน ใช้ค่านี้แทน ga:appviewsPerVisit

เลิกใช้

เราเลิกใช้งานเมตริกต่อไปนี้แล้ว โปรดใช้ชื่อเมตริกใหม่แทน

 • พบ - ga:appviews - ใช้ ga:screenviews แทน
 • พบ - ga:uniqueAppviews - ใช้ ga:uniqueScreenviews แทน
 • พบ - ga:appviewsPerVisit - ใช้ ga:screenviewsPerSession แทน

ตัวแปรหรือคอลัมน์ที่กำหนดเอง

 • สิทธิ์เข้าถึงมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง

  • หรี่แสง - ga:dimensionXX - ชื่อของมิติข้อมูลที่กำหนดเองที่ขอ โดยที่ XX อ้างถึงตัวเลข/ดัชนีของมิติข้อมูลที่กำหนดเอง
  • เมตริก - ga:metricXX - ชื่อของเมตริกที่กำหนดเองที่ขอ โดยที่ XX แทนตัวเลข/ดัชนีของเมตริกที่กำหนดเอง

การเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบ

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกตัวแปรที่กำหนดเองต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตคำค้นหา

 • ga:customVarName(n)ga:customVarNameXX
 • ga:customVarValue(n)ga:customVarValueXX

อีคอมเมิร์ซ

 • สีจาง - ga:currencyCode - รหัสสกุลเงินท้องถิ่นของธุรกรรมตามมาตรฐาน ISO 4217
 • ธุรกรรม - ga:localItemRevenue - รายได้จากผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินท้องถิ่น
 • ธุรกรรม - ga:localTransactionRevenue - รายได้จากธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • พบ - ga:localTransactionShipping - ค่าจัดส่งของธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • พบ - ga:localTransactionTax - ภาษีธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น

ข้อยกเว้น

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามข้อยกเว้น
  • หรี่ - ga:exceptionDescription - คำอธิบายสำหรับข้อยกเว้น
  • พบ - ga:exceptionsPerScreenview - จำนวนข้อยกเว้นที่ส่งผลหารด้วยจำนวนการดูหน้าจอ
  • ข้อผิดพลาด - ga:fatalExceptionsPerScreenview - จำนวนข้อยกเว้นร้ายแรงที่ส่งผลให้หารด้วยจำนวนการดูหน้าจอ

Conversion เป้าหมาย

 • หรี่ - ga:goalCompletionLocation - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายที่สำเร็จประเภทปลายทางใดๆ
 • หรี่ - ga:goalPreviousStep1 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายของประเภทปลายทาง หนึ่งขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ
 • หรี่ - ga:goalPreviousStep2 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทางใดก็ได้ สองขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ
 • หรี่ - ga:goalPreviousStep3 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทางใดก็ได้ ซึ่งก็คือ 3 ขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบ

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริก Conversion เป้าหมายต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตคำค้นหา

 • ga:goal(n)AbandonRatega:goalXXAbandonRate
 • ga:goal(n)Abandonsga:goalXXAbandons
 • ga:goal(n)Completionsga:goalXXCompletions
 • ga:goal(n)ConversionRatega:goalXXConversionRate
 • ga:goal(n)Startsga:goalXXStarts
 • ga:goal(n)Valuega:goalXXValue
 • ga:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoalXXConversionRate
 • พบ - ga:percentSearchRefinements - เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่มีการปรับเกณฑ์การค้นหา (เช่น การเปลี่ยน) เกิดขึ้นระหว่างคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหาภายในในเซสชัน

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • พบ - ga:pageValue - มูลค่าเฉลี่ยของหน้าเว็บนี้หรือชุดของหน้าเว็บ มูลค่าหน้าเว็บเท่ากับ ((รายได้จากการทำธุรกรรม + มูลค่าเป้าหมายทั้งหมด) หารด้วยจำนวนการดูหน้าเว็บที่ไม่ซ้ำสำหรับหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บ)

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • ข้อมูลนี้ได้มาจากสตริง User-Agent ของ HTTP

  • หรี่แสง - ga:deviceCategory - ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
  • หรี่แสง - ga:isTablet - ระบุผู้เข้าชมแท็บเล็ต ค่าที่เป็นไปได้คือ Yes หรือ No
  • หรี่ - ga:mobileDeviceMarketingName - ชื่อทางการตลาดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การโต้ตอบในโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามการโต้ตอบทางสังคมในสถานที่

  • หรี่ - ga:socialEngagementType - ประเภทการมีส่วนร่วม ค่าที่เป็นไปได้คือ Socially Engaged หรือ Not Socially Engaged

เวลา

 • หรี่แสง - ga:dateHour - ค่ารวมของ ga:date และ ga:hour
 • หรี่แสง - ga:dayOfWeekName - ชื่อวันของสัปดาห์ (ภาษาอังกฤษ)
 • หรี่แสง - ga:isoWeek - หมายเลขสัปดาห์ ISO ซึ่งแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นด้วยวันจันทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date
 • หรี่แสง - ga:yearMonth - ค่ารวมของ ga:year และ ga:month
 • หรี่แสง - ga:yearWeek - ค่ารวมของ ga:year และ ga:week

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • หรี่ - ga:fullReferrer - URL อ้างอิงแบบเต็ม ซึ่งรวมถึงชื่อโฮสต์และเส้นทาง
 • หรี่ - ga:sourceMedium - ค่ารวมของ ga:source และ ga:medium
 • รุ่นนี้เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ใหม่ 5 รายการดังนี้
  • ga:domInteractiveTime
  • ga:avgDomInteractiveTime
  • ga:domContentLoadedTime
  • ga:avgDomContentLoadedTime
  • ga:domLatencyMetricsSample
 • รุ่นนี้ได้เพิ่มกลุ่มเริ่มต้นใหม่สำหรับการเข้าชมบนแท็บเล็ต gaid::-13

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API ดูคำจำกัดความในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การติดตามผลแอป

 • ข้อมูลนี้จะอยู่ในรายงาน SDK การติดตามแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • พบ - ga:uniqueAppviews - จำนวนการดูแอปต่อเซสชัน
  • เมตริก - 'ga:appviews - จำนวนการดูแอปทั้งหมด
  • พบ - ga:appviewsPerVisit - จำนวนการดูแอปโดยเฉลี่ยต่อเซสชัน

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • หรี่ - ga:socialNetwork - สตริงแทนชื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อ้างอิงสำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชม หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับกิจกรรมศูนย์รวมข้อมูลโซเชียล เช่น Google+, Blogger, reddit ฯลฯ
 • หรี่แสง - ga:hasSocialSourceReferral - ระบุการเข้าชมที่มาถึงไซต์จากแหล่งที่มาทางสังคม (เช่น เครือข่ายสังคม เช่น Google+, Facebook, Twitter ฯลฯ) ค่าที่เป็นไปได้คือ "ใช่" หรือ "ไม่" โดยตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

กิจกรรมโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากกิจกรรมนอกเว็บไซต์ที่นำเข้าจากพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityDisplayName - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้แสดงชื่อของกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityEndorsingUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของกิจกรรมทางสังคม (เช่น URL ของโพสต์ใน Google+, URL ของความคิดเห็นบล็อก ฯลฯ)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityPost - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงเนื้อหาของกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล (เช่น เนื้อหาข้อความของโพสต์ Google+)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityTimestamp - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงเวลาที่เกิดกิจกรรมโซเชียลในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserPhotoUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของรูปภาพที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserProfileUrl - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของโปรไฟล์โซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
  • หรี่แสง - ga:socialActivityContentUrl - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ที่แชร์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยง
  • หรี่ - ga:socialActivityTagsSummary - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล แท็กนี้คือชุดแท็กที่คั่นด้วยคอมมาซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserHandle - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงแฮนเดิลโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น ชื่อ) ของผู้ใช้ที่ริเริ่มกิจกรรมโซเชียล
  • หรี่ - ga:socialActivityAction - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายสังคมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม (เช่น การโหวต การแสดงความคิดเห็น +1 ฯลฯ)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityNetworkAction - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียลและเครือข่ายสังคมที่กิจกรรมเกิดขึ้น
  • พบ - ga:socialActivities - จำนวนกิจกรรมที่มีการแชร์/พูดถึง URL เนื้อหาในเครือข่ายพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล

การโต้ตอบในโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามการโต้ตอบทางสังคมในสถานที่
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionAction - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงการกระทำในโซเชียลที่กำลังติดตาม (เช่น +1, การกดชอบ, บุ๊กมาร์ก)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionNetwork - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ติดตามอยู่ (เช่น Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionNetworkAction - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงถึงการเชื่อมโยง ga:socialInteractionNetwork กับ ga:socialInteractionAction ที่ติดตามอยู่ (เช่น Google: +1, Facebook: ถูกใจ)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionTarget - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดง URL (หรือทรัพยากร) ที่ได้รับการกระทำในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
  • พบ - ga:socialInteractions - จำนวนการโต้ตอบทางสังคมทั้งหมดบนไซต์ของคุณ
  • พบ - ga:uniqueSocialInteractions - จำนวนการโต้ตอบทางสังคมที่ไม่ซ้ำทั้งหมดบนไซต์ของคุณ อิงตามคู่ค่า ga:socialInteractionNetwork และ ga:socialInteractionAction
  • พบ - ga:socialInteractionsPerVisit - ga:socialInteractions / ga:uniqueSocialInteractions จำนวนการโต้ตอบทางสังคมโดยเฉลี่ยต่อการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

ภูมิศาสตร์ / เครือข่าย

 • หรี่แสง - ga:metro - พื้นที่การตลาดที่กำหนด (DMA) จากที่ที่การเข้าชมเกิดขึ้น

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • หรี่ - ga:pagePathLevel1 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นแรกของ pagePath
 • หรี่ - ga:pagePathLevel2 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 2 ของ pagePath
 • หรี่ - ga:pagePathLevel3 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 3 ของ pagePath
 • หรี่ - ga:pagePathLevel4 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 4 ของ pagePath ระดับเพิ่มเติมทั้งหมดในลำดับชั้น pagePath จะแสดงในมิติข้อมูลนี้ด้วย

การติดตามข้อยกเว้น

 • ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลการติดตามข้อยกเว้น

  • พบ - ga:exceptions - จำนวนข้อยกเว้นที่ส่งไปที่ Google Analytics
  • Met - ga:fatalExceptions - จำนวนข้อยกเว้นที่ isFatal ตั้งค่าเป็น "จริง"

ระยะเวลาของผู้ใช้

 • ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลระยะเวลาของผู้ใช้

  • หรี่แสง - ga:userTimingCategory - สตริงสำหรับการจัดหมวดหมู่ตัวแปรด้านเวลาของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นกลุ่มเชิงตรรกะเพื่อให้การรายงานง่ายขึ้น
  • หรี่แสง - ga:userTimingLabel - สตริงสำหรับระบุชื่อการดำเนินการของทรัพยากรที่ติดตามอยู่
  • หรี่แสง - ga:userTimingVariable - สตริงที่ใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการแสดงภาพระยะเวลาของผู้ใช้ในรายงาน
  • หรี่แสง - ga:userTimingValue จำนวนมิลลิวินาทีในเวลาที่ผ่านไปซึ่งส่งไปยัง Google Analytics
  • พบ - ga:userTimingSample - จำนวนตัวอย่างที่ส่ง
  • ผ่าน - ga:avgUserTimingValue - ค่าเวลาของผู้ใช้โดยเฉลี่ย ga:userTimiingValue / ga:userTimiingSample

อุปกรณ์ / แพลตฟอร์ม

 • ข้อมูลนี้มาจาก User Agent ของข้อมูลที่รวบรวม
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceBranding - ผู้ผลิตมือถือหรือชื่อแบรนด์ (เช่น Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile)
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceModel - รุ่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Nexus S)
  • หรี่แสง - ga:mobileInputSelector - ตัวเลือกที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น หน้าจอสัมผัส จอยสติ๊ก ปุ่มคลิก สไตลัส)
  • Dim - ga:mobileDeviceInfo - แบรนด์ รุ่น และชื่อทางการตลาดที่ใช้ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตอนนี้ API จัดการอักขระ UTF-8 ในตัวกรองหรือกลุ่มแบบไดนามิกได้อย่างถูกต้องแล้ว

รุ่นนี้ช่วยให้บัญชี Google Analytics Premium เข้าถึงตัวแปรที่กำหนดเองได้สูงสุด 50 รายการ

รุ่นนี้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง 2 รายการ ได้แก่

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตัวกรองการค้นหาที่มีอักขระพิเศษภายในนิพจน์ทั่วไปจะไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป

 • การรวมตัวกรองเมตริกกับขั้นสูงจะไม่แสดงข้อผิดพลาดอีกต่อไป

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ใหม่ไปยัง API

เมตริกใหม่

 • เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ต่อไปนี้
  • ga:speedMetricsSample
  • ga:domainLookupTime
  • ga:pageDownloadTime
  • ga:redirectionTime
  • ga:serverConnectionTime
  • ga:serverResponseTime
  • ga:avgDomainLookupTime
  • ga:avgPageDownloadTime
  • ga:avgRedirectionTime
  • ga:avgServerConnectionTime
  • ga:avgServerResponseTime

ดูคำจำกัดความในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การแจ้งเตือนการเลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 2.3

 • เราได้เลิกใช้งาน Data Export API เวอร์ชัน 2.3 แล้วเป็นเวลา 2 เดือน ในอีกประมาณ 4 เดือน เราจะยุติบริการนี้และรองรับเฉพาะ Core Reporting API เวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน 3.0 และเวอร์ชัน 2.4 เท่านั้น

 • เราขอแนะนำให้คุณย้ายข้อมูลแอปพลิเคชันไปยังเวอร์ชัน 3.0

 • ในอีก 4 เดือน ระบบจะส่งต่อคำขอไปยังฟีดข้อมูล XML เวอร์ชัน 2.3 เดิมไปยังเวอร์ชัน 2.4 และแสดงผลการตอบกลับ XML เวอร์ชัน 2.4 เมื่อถึงตอนนั้น นโยบายโควต้าเวอร์ชัน 2.4 ทั้งหมดจะมีผลกับคำขอของเวอร์ชัน 2.3

 • คำขอทั้งหมดสำหรับ JSON เวอร์ชัน 2.3 หรือไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Data JavaScript ที่ใช้เอาต์พุต JSON เวอร์ชัน 2.3 จะแสดงรหัสสถานะ 404

 • หากต้องการรับโควต้าเต็ม ทั้งเวอร์ชัน 3.0 และเวอร์ชัน 2.4 กำหนดให้คุณลงทะเบียนแอปพลิเคชันในคอนโซล Google APIs และใช้คีย์ API (หรือโทเค็น OAuth 2.0) ในแต่ละคำขอ

เราแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ กับ ga:visitLength ตอนนี้มิติข้อมูลนี้แสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

รุ่นนี้มีผลกับนักพัฒนา API ของ Google Analytics ทั้งหมด บริษัทได้ประกาศเปิดตัว API ใหม่ 2 เวอร์ชัน กำหนดให้แอปพลิเคชันต้องลงทะเบียน เปิดตัวนโยบายโควต้าใหม่ และเปลี่ยนชื่อ API เป็น Core Reporting API และสุดท้ายก็เลิกใช้งาน Data Export API เวอร์ชัน 2.3 ที่มีอยู่

เวอร์ชัน 3.0

 • Core Reporting API เวอร์ชัน 3.0 เป็น API เวอร์ชันหลักล่าสุดของเรา และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบย้อนหลัง การพัฒนา API ในอนาคตทั้งหมดจะดำเนินการในเวอร์ชันนี้

 • ฟีเจอร์ใหม่

  • เอาต์พุตที่ใช้ JSON ใหม่จะลดขนาดการตอบกลับประมาณ 10 เท่าจากเอาต์พุต XML ก่อนหน้า
  • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API ใหม่ที่รองรับ Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby และ .Net
  • การรองรับ Google Discovery API
  • รองรับ OAuth 2.0 ซึ่งเป็นวิธีให้สิทธิ์ผู้ใช้แบบใหม่ที่แนะนำ
 • การอัปเดต

  • URL ใหม่ที่จะส่งคำขอ: https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga…
  • ต้องมีโทเค็นการลงทะเบียนและโทเค็นของนักพัฒนา
  • คำขอทั้งหมดสำหรับข้อมูลการกำหนดค่าควรดำเนินการผ่าน Management API

เวอร์ชัน 2.4

 • Core Reporting API เวอร์ชัน 2.4 เป็นการอัปเกรดเวอร์ชันย่อยที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ากันได้กับ Data Export API เวอร์ชัน 2.3 ที่มีอยู่

 • การอัปเดต

  • URL ใหม่ที่จะส่งคำขอ: https://www.googleapis.com/analytics/v2.4/data…
  • ต้องมีโทเค็นการลงทะเบียนและโทเค็นของนักพัฒนา
  • เอาต์พุต XML ที่สอดคล้องกับเวอร์ชัน 2.3 ดังนั้นไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Data อื่นๆ จะยังคงใช้งานได้ต่อไป
  • เปลี่ยนรหัสข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดด้านโควต้าจาก 503 เป็น 403
  • ไม่รองรับการตอบกลับ JSON
  • ไม่รองรับไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Data JavaScript
  • ไม่มีฟีดข้อมูลบัญชี คำขอทั้งหมดสำหรับข้อมูลการกำหนดค่าควรดำเนินการผ่าน Management API

การลงทะเบียน

 • แอปพลิเคชันทั้งหมดที่สร้างโดยใช้ Google Analytics API ต้องลงทะเบียนเป็นโปรเจ็กต์ผ่าน คอนโซล Google API

 • แต่ละคำขอที่ส่งไปยัง API จะต้องมีคีย์ API หรือสำหรับ OAuth 2.0, รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์

นโยบายโควต้า

 • โควต้าต่อไปนี้จะมีผลกับทั้ง Analytics API (Management API และ Data Export API)

  • คำขอ 50,000 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อวัน
  • 10 คำค้นหาต่อวินาที (QPS) ต่อที่อยู่ IP
 • โควต้าต่อไปนี้ใช้กับ Data Export API

  • คำขอ 10,000 รายการต่อโปรไฟล์ต่อวัน
  • คำขอพร้อมกัน 10 รายการต่อโปรไฟล์
 • สำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ลงทะเบียน เราจะมีโควต้าผ่อนผันต่ำมากเพื่อรองรับการทดสอบจำนวนเล็กน้อย

การเลิกใช้งาน

 • นอกจากนี้ เวอร์ชันนี้ยังประกาศการเลิกใช้งานเวอร์ชัน 2.3 และการปิดตัวของฟีดบัญชีใน Data Export API ในเร็วๆ นี้ ใน 6 เดือน:

  • คำขอที่ส่งไปยังฟีดข้อมูล XML เวอร์ชัน 2.3 ระบบจะส่งต่อไปยังเวอร์ชัน 2.4 และส่งคืนการตอบกลับเวอร์ชัน 2.4 เมื่อถึงตอนนั้น นโยบายโควต้าเวอร์ชัน 2.4 ทั้งหมดจะมีผลกับคำขอของเวอร์ชัน 2.3

  • การตอบกลับเวอร์ชัน 2.4 จะไม่รองรับคำขอที่ส่งไปยังเอาต์พุต JSON เวอร์ชัน 2.3 และจะแสดงรหัสสถานะ 404 Not Found หากต้องการการตอบกลับ JSON โปรดอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 3.0

  • คำขอที่ส่งไปยังฟีดบัญชีใน API การส่งออกข้อมูลจะแสดงรหัสสถานะ 404 Not Found คำขอทั้งหมดสำหรับข้อมูลการกำหนดค่าควรดำเนินการผ่าน Management API

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูล AdWords ที่ใหม่กว่าและชุดค่าผสมอื่นๆ สำหรับมิติข้อมูลและเมตริกของ AdWords

 • ตอนนี้ข้อมูล AdWords จะได้รับการอัปเดตภายใน 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวัน

 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดชุดค่าผสมที่ถูกต้องจำนวนหนึ่งกับข้อมูล AdWords

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่อนุญาตการค้นหา API ที่ขอ ga:adGroup หรือ ga:adContent ด้วย ga:impressions เนื่องจากชุดค่าผสมนี้แสดงผลเป็น 0 การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ชุดค่าผสมนี้กลับมาและได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

รุ่นนี้แก้ไขชุดผสมมิติข้อมูลและเมตริกบางรายการที่ไม่ถูกต้อง

แก้ไขชุดค่าผสมของเมตริก/มิติข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 • เมื่อเดือนที่แล้ว เราได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ API เพื่อไม่อนุญาตการค้นหาที่ไม่ถูกต้องบางรายการในฟีดข้อมูลที่ไม่แสดงข้อมูลใดๆ ตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับ API แล้ว และชุดค่าผสมต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

  • ไม่สามารถรวมมิติข้อมูลผลิตภัณฑ์กับเมตริกธุรกรรม
  • ไม่สามารถรวม ga:adContent หรือ ga:adGroup กับ ga:impressions

  ตอนนี้ API จะแสดงผลรหัสข้อผิดพลาด 400 สำหรับการค้นหาทั้งหมดที่ขอให้ระบุชุดค่าผสมเหล่านี้ แทนที่จะตอบกลับที่มีผลลัพธ์เป็น 0

รุ่นนี้ได้เลิกใช้งานค่าช่วงความเชื่อมั่นในเมตริก

การเลิกใช้งานช่วงความเชื่อมั่น

 • โปรดหยุดใช้ค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับเมตริก หากยังไม่ได้ดำเนินการ ในรุ่นนี้ ฟีดข้อมูล API การส่งออกข้อมูลจะแสดงค่า 0.0 สำหรับค่าช่วงความเชื่อมั่นทั้งหมด ภายในเวลาประมาณ 1 เดือน เราจะนําแอตทริบิวต์นี้ออกจากองค์ประกอบเมตริกทั้งหมดโดยสมบูรณ์

  หากต้องการตรวจสอบว่าคำตอบได้รับการสุ่มตัวอย่างหรือไม่ โปรดใช้ช่อง hasSampledData ในคำตอบ

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ 3 รายการและอัปเดตค่าที่ส่งคืนเป็น 2 รายการ

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เราได้เพิ่มเมตริกใหม่ 3 รายการเกี่ยวกับประสิทธิภาพความเร็วเว็บไซต์ลงใน API ดังนี้
  • ga:pageLoadSample
  • ga:pageLoadTime
  • ga:avgPageLoadTime

การอัปเดตเมตริก

 • หากต้องการระบุค่าสกุลเงินในตัวกรอง คุณต้องระบุค่าจริงที่ส่งผ่านจากโค้ดติดตาม (เช่น ตอนนี้ระบบจะระบุ 1 หน่วยเป็น 1)

 • ga:CTR จะแสดงผลเปอร์เซ็นต์จริง (เช่น ค่า 2% จะแสดงผลเป็น 2)

รุ่นนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของฟีดข้อมูลและเพิ่มข้อมูลใหม่ ได้แก่

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

 • รุ่นนี้ปรับปรุงเวลาในการตอบสนองของฟีดข้อมูลได้ถึง 30-35%

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เราได้อัปเดตรายการมิติข้อมูลและเมตริกที่ได้รับอนุญาตในการค้นหาขั้นสูง โปรดดูรายการที่อัปเดตเพื่อตรวจสอบว่าคำขอของคุณถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

 • ปัจจุบันคุณต้องระบุค่าตัวกรองสกุลเงินเป็นหน่วยไมโคร (เช่น ระบุหน่วยสกุลเงิน 1 หน่วยเป็น 1000000) ในอนาคตอันใกล้นี้ คุณจะต้องระบุค่าจริงที่ส่งจากโค้ดติดตาม (เช่น ตอนนี้ระบบจะระบุ 1 หน่วยเป็น 1)

 • ปัจจุบัน ga:CTR คือ percent และแสดงผลค่า 0.02 ในอนาคตอันใกล้ ค่านี้จะเปลี่ยนเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์จริง (เช่น 2)

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูลลงในฟีดข้อมูลมากขึ้น

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เพิ่มมิติข้อมูลเวลาต่อไปนี้แล้ว: ga:dayOfWeek

 • เพิ่มเมตริกการค้นหาภายในแล้ว: ga:percentVisitsWithSearch

 • มีการเพิ่มเมตริกการติดตามกิจกรรมต่อไปนี้

  • ga:visitsWithEvent
  • ga:eventsPerVisitWithEvent

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปัจจุบัน API แสดงรหัสสถานะ 401 สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ต่างๆ ภายใน 2-3 สัปดาห์ถัดไป ระบบจะใช้สถานะ 401 สำหรับโทเค็นที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้นักพัฒนาแอปมีวิธีจัดการข้อผิดพลาดเฉพาะนี้

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูลลงในฟีดข้อมูลมากขึ้นอย่างมาก

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • การคำนวณของ ga:visitors ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ดังกล่าว และขณะนี้รองรับชุดค่าผสมมิติข้อมูลและเมตริกมากขึ้นแล้ว

 • มีการเพิ่มมิติข้อมูล AdWords ใหม่ 10 รายการ ได้แก่ ga:adDistributionNetwork, ga:adMatchType, ga:adMatchedQuery, ga:adPlacementDomain, ga:adPlacementUrl, ga:adFormat, ga:adTargetingType, ga:adTargetingOption, ga:adDisplayUrl และ ga:adDestinationUrl

 • เพิ่มเมตริก ga:organicSearches ลงในกลุ่มแคมเปญแล้ว

 • เพิ่มเมตริก ga:searchResultViews ในกลุ่มการค้นหาเว็บไซต์ภายในแล้ว

 • เพิ่มมิติข้อมูลตามเวลาใหม่ 3 รายการ ได้แก่ ga:nthDay ga:nthWeek ga:nthMonth

 • เราได้เปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อให้สอดคล้องกับฟีเจอร์ที่นำเสนอมากขึ้น

เมตริกที่คำนวณแล้วใหม่

เมตริกที่คำนวณแล้วต่อไปนี้มาจากการคำนวณโดยใช้เมตริกฐาน โปรดทราบว่าแต่ละชื่อที่มี (n) รองรับค่า 1-20

 • ตามเป้าหมาย: ga:costPerConversion, ga:costPerGoalConversion, ga:costPerTransaction, ga:goal(n)AbandonRate, ga:goal(n)Abandons, ga:goal(n)ConversionRate, ga:goalAbandonRateAll, ga:goalAbandonsAll, ga:goalConversionRateAll, ga:goalValueAllPerSearch, ga:goalValuePerVisit

 • อิงตามเนื้อหา: ga:entranceBounceRate, ga:visitBounceRate, ga:entranceRate, ga:exitRate, ga:pageviewsPerVisit, ga:avgTimeOnPage, ga:avgTimeOnSite, ga:avgEventValue

 • อิงตามการค้นหาเว็บไซต์ภายใน: ga:avgSearchDepth, ga:avgSearchDuration, ga:avgSearchResultViews, ga:searchGoalConversionRateAll, ga:searchGoal(n)ConversionRate, ga:searchExitRate

 • อิงตามอีคอมเมิร์ซ: ga:itemsPerPurchase, ga:margin, ga:percentNewVisits, ga:revenuePerItem, ga:revenuePerTransaction, ga:ROI, ga:RPC, ga:totalValue, ga:transactionRevenuePerVisit, ga:transactionsPerVisit

รุ่นนี้ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลงในฟีดข้อมูล

ฟีเจอร์ใหม่

 • การเพิ่มองค์ประกอบ XML ใหม่จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลได้รับการสุ่มตัวอย่างแล้วหรือไม่ true. องค์ประกอบนี้จะส่งคืนเสมอไม่ว่าข้อมูลได้รับการสุ่มตัวอย่างด้วย true หรือ false นอกจากนี้ไลบรารีของ Java และ JavaScript ยังได้รับการอัปเดตด้วยเมธอดตัวช่วยเพื่อเข้าถึงองค์ประกอบนี้ด้วย

รุ่นนี้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง 2 รายการ ได้แก่

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ก่อนหน้านี้การเพิ่มโอเปอเรเตอร์ OR ลงในนิพจน์ตัวกรองที่มีมิติข้อมูล (เช่น ga:keyword==store,ga:keyword==bar) อาจทำให้ได้ค่าที่ต่างกันเมื่อเทียบกับการใช้ตัวกรองแต่ละรายการในคำค้นหาหลายรายการแยกกัน ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว และตอนนี้การใช้โอเปอเรเตอร์ "หรือ" จะแสดงผลค่าที่สอดคล้องกัน

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ API สำหรับตัวกรองที่ไม่ถูกต้องบางรายการได้รับการอัปเดตให้ "ไม่" ระบุว่าเป็นตัวกรองมิติข้อมูลหรือเมตริกที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ (แต่จะยังแสดงผลนิพจน์ตัวกรองที่ไม่เหมาะสมจริงต่อไป)

รุ่นนี้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง 3 รายการ ได้แก่

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ปัญหาการเข้ารหัสในไลบรารีของไคลเอ็นต์ JavaScript ได้รับการแก้ไขแล้ว เครื่องมือติดตามปัญหาเกี่ยวกับ Analytics

 • ข้อบกพร่องที่ป้องกันไม่ให้ฟีดบัญชีแสดงเมื่อชื่อเป้าหมาย เส้นทางเป้าหมาย ค่าการเปรียบเทียบเป้าหมาย หรือประเภทการเปรียบเทียบเป้าหมายไม่ถูกต้อง ได้รับการแก้ไขแล้ว

 • มิติข้อมูลและเมตริกไม่ถูกต้องสำหรับ "หรือ" ในพารามิเตอร์ตัวกรองการค้นหาฟีดข้อมูล เช่น ga:source==google,ga:visits>5 อัปเดตข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับข้อความค้นหาที่ไม่ถูกต้องนี้เป็น Cannot OR dimension filter(s) with metric filter แล้ว

รุ่นนี้จะเพิ่มข้อมูลใหม่และแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่

 • มีการเพิ่มมิติข้อมูล 5 รายการต่อไปนี้ในหมวดหมู่ใหม่D8. Adwords:

  • ga:adwordsAdGroupId: สอดคล้องกับ AdGroup.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCampaignId: สอดคล้องกับ Campaign.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCreativeId: สอดคล้องกับ Ad.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCriteriaId: สอดคล้องกับ Criterion.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCustomerId: สอดคล้องกับ AccountInfo.customerId ของ AdWords API

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • เราแก้ไขปัญหาที่ฟีดข้อมูลบัญชีไม่แสดงข้อมูลหากโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งมีเป้าหมายหรือขั้นตอนที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง

รุ่นนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่

 • กลุ่มเริ่มต้นของ iPhone (gaid::-11) ได้รับการปรับปรุงให้รายงานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วในขณะนี้ รหัสเหมือนกับก่อนหน้านี้ (-11) แต่ปัจจุบันชื่อของกลุ่มคือ Mobile Traffic

 • ตอนนี้อัตราการสุ่มตัวอย่างที่ API ใช้จะเหมือนกับอินเทอร์เฟซเว็บแล้ว ซึ่งจะนำข้อมูลสำหรับรายงานตัวอย่างมาแทรกในบรรทัดกับอินเทอร์เฟซเว็บ และเพิ่มความสอดคล้องระหว่างรายงานทั้งสอง

 • เราได้ปรับปรุงนโยบายโควต้าเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารนโยบายโควต้าของเรา นโยบายใหม่มีดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตหนึ่งรายการอาจส่งคำขอได้สูงสุด 10,000 รายการต่อ 24 ชั่วโมง
  • แอปพลิเคชันหนึ่งสามารถส่งคำขอได้เพียง 10 รายการเท่านั้นในช่วงเวลา 1 วินาที
  • แอปพลิเคชันมีคําขอที่รอดําเนินการได้เพียง 4 รายการในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับชุดค่าผสมของมิติข้อมูลและเมตริก ga:nextPagePath และ ga:previousPagePath เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม D3. Content แล้ว กลุ่ม D8. Custom Variable เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม D6. Custom Variable แล้ว โปรดดูคู่มือข้อมูลอ้างอิงที่อัปเดตสำหรับชุดค่าผสมใหม่เหล่านี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • เราแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีที่ API รายงานค่า confidenceInterval สำหรับเมตริก ก่อนหน้านี้ช่วงความเชื่อมั่นอาจมีค่า INF หรือตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตอนนี้ช่วงความเชื่อมั่นทั้งหมดจะมีค่าเป็น INF หรือตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

 • ก่อนหน้านี้ ga:itemQuantity และ ga:uniquePurchases มีการสลับและแสดงผลค่าของกันและกัน ในตอนนี้ ระบบได้แก้ไขเพื่อให้ส่งคืนข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

การแจ้งเตือนการเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริก

 • หากคุณยังไม่ได้ใช้ โปรดหยุดใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานไปก่อนหน้านี้

รุ่นนี้มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาดังนี้

รุ่นนี้จะเพิ่มหมายเลขเวอร์ชันหลักเป็น 2

 • ฟีเจอร์บางอย่างต้องใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ล่าสุด เรารองรับ Java และ JavaScript อย่างเป็นทางการ ไลบรารีของบุคคลที่สามอาจยังไม่อัปเดต

  • คุณขอเวอร์ชัน 2 ได้โดยการเพิ่มส่วนหัว GData-Version: 2 ลงในบัญชีหรือคำขอฟีดข้อมูลแต่ละรายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ
  • มีการเพิ่มเนมสเปซ XML ใหม่ไปยังทั้งบัญชีและฟีดข้อมูล:
   xmlns:ga='http://schemas.google.com/ga/2009'
 • ตอนนี้ API รองรับโปรโตคอลข้อมูลของ Google เวอร์ชัน 2 แล้ว

การสนับสนุนการแบ่งกลุ่มขั้นสูง

 • พารามิเตอร์การค้นหากลุ่มแบบไดนามิก:

  • ...&segment=dynamic::นิพจน์
  • ช่วยให้สร้างการแบ่งกลุ่มขั้นสูง "ได้ทันที"
  • สามารถเป็นมิติข้อมูลหรือเมตริกใดก็ได้ และควรใช้ไวยากรณ์เดียวกับตัวกรอง
 • พารามิเตอร์การค้นหากลุ่มเริ่มต้นและที่กำหนดเอง:

  • ...&segment=gaid::หมายเลข
  • โดยที่ number คือรหัสที่อ้างอิงถึงการค้นหาขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเว็บอินเทอร์เฟซของ Google Analytics
  • ดูรหัสได้ในฟีดบัญชี
 • ฟีดบัญชีจะอธิบายข้อมูลกลุ่มผ่านองค์ประกอบและแอตทริบิวต์ XML ต่อไปนี้

  • ga:visitorType==Returning Visitor
 • ฟีดข้อมูลยังมีองค์ประกอบ XML ที่ระบุว่ามีการใช้กลุ่มในคำขอ API หรือไม่

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นสูงในเอกสารประกอบของเรา

มีข้อมูลเป้าหมายใหม่

 • เป้าหมายประเภทปลายทางและการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ในฟีดบัญชี

 • มีการเพิ่มเมตริกเป้าหมายใหม่ 48 รายการสำหรับเป้าหมาย 5-20 ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามกฎ goal(n)Completions โดยที่ (n) เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20

  • ga:goal(n)Completions
  • ga:goal(n)Starts
  • ga:goal(n)Value
 • GoalCompletionAll, GoalStartsAll และ GoalValueAll ได้รับการอัปเดตเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลเป้าหมายใหม่แล้ว

ข้อมูลตัวแปรที่กำหนดเองใหม่

 • ระบบจะเพิ่มตัวแปรที่กำหนดเองทั้งหมดที่แต่ละโปรไฟล์รวบรวมเป็นองค์ประกอบ XML ใหม่ไปยังฟีดบัญชี ดังนี้

 • มีการเพิ่มมิติข้อมูลใหม่ 10 รายการสําหรับตัวแปรที่กําหนดเอง เป็นไปตามรูปแบบ customVar(n) ซึ่ง (n) เป็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5

  • ga:customVarName(n)
  • ga:customVarValue(n)

และระบบจะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานแล้วออก

 • หากคุณยังไม่ได้ใช้ โปรดหยุดใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานไปก่อนหน้านี้ ระบบจะนําข้อผิดพลาดเหล่านั้นออกเร็วๆ นี้ และจะแสดงข้อผิดพลาดจาก API หากมีคําขอ

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลต่อไปนี้

  • ga:countOfVisits เปลี่ยนเป็น ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction เปลี่ยนเป็น ga:visitsToTransaction

รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และเลิกใช้งานฟังก์ชันเก่าบางอย่าง ดังนี้

 • เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้แล้ว เราจะนำข้อมูลดังกล่าวออกจาก API ของเราอย่างถาวรใน 1 เดือน โปรดอัปเดตโค้ดเพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณไม่เสียหาย:

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลต่อไปนี้

  • ga:countOfVisits ปัจจุบันคือ ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction ปัจจุบันคือ ga:visitsToTransaction
 • ตอนนี้ข้อมูลการติดตามกิจกรรมทั้งหมดแสดงเป็นกลุ่มใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่

  ง7. เหตุการณ์ (มิติข้อมูล) * ga:eventCategory * ga:eventAction * ga:eventLabel

  M7. เหตุการณ์ (เมตริก) * ga:eventValue * ga:totalEvents * ga:uniqueEvents

 • ข้อมูลการนำทางเว็บไซต์โดยรวมแสดงผ่านมิติข้อมูลต่อไปนี้

  ง6. การนำทาง * ga:previousPagePath * ga:nextPagePath

 • การนำทางของหน้า Landing Page จะแสดงผ่านมิติข้อมูลต่อไปนี้

  ง3. เนื้อหา * ga:landingPagePath * ga:secondPagePath

 • ความยาวสูงสุดของนิพจน์ทั่วไปในพารามิเตอร์การค้นหาตัวกรองของฟีดข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก 32 เป็น 128 อักขระ

 • ขณะนี้ รายงานระยะเวลาการเข้าชม (พบผ่าน UI ภายใต้ ผู้เข้าชม -> ความภักดีของผู้เข้าชม) ถูกเปิดเผยผ่านมิติข้อมูลใหม่:

  • ga:visitLength

รุ่นนี้จะอัปเดต API การส่งออกข้อมูลของ Google Analytics ดังนี้

 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับชุดค่าผสมของมิติข้อมูลและเมตริก คุณสามารถค้นหาเนื้อหาและมิติข้อมูลระดับผู้เข้าชมส่วนใหญ่ร่วมกันได้แล้ว เช่น ga:pagePath และ ga:source เป็นชุดค่าผสมที่ถูกต้องแล้วในตอนนี้ โปรดดูคู่มืออ้างอิงที่อัปเดตสำหรับชุดค่าผสมใหม่เหล่านี้: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceValidCombos.html

 • จำนวนแถวทั้งหมดที่ขอได้ใน 1 คำขอเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 แถว จำนวนแถวที่แสดงผลเริ่มต้นยังคงเป็น 1,000 แถว แต่สามารถเพิ่มได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์การค้นหา max-results

 • ตอนนี้ฟีดข้อมูลบัญชีจะแสดงองค์ประกอบข้อมูลใหม่ 2 รายการสำหรับแต่ละรหัสตาราง (สกุลเงินและเขตเวลา)

 • ขณะนี้เรากำลังบังคับให้การค้นหาข้อมูลต้องมีเมตริกที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ

 • โดยการเปลี่ยนแปลงการเลิกใช้งานก่อนหน้านี้ทั้งหมดมีผลแล้ว

รุ่นนี้จะนำฟีเจอร์ที่เลิกใช้งานแล้วออกจากรุ่นเบต้าแบบจำกัดผู้ใช้งาน

 • คำขอฟีดบัญชีจะไม่รองรับชื่อผู้ใช้ในคำขอดังกล่าวอีกต่อไป แต่จะยอมรับคำขอในรูปแบบต่อไปนี้เท่านั้น
  https://www.google.com/analytics/feeds/accounts/default

 • ระบบกำลังนำเมตริกต่อไปนี้ออกและจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป แต่เราได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าเหล่านี้ไว้ที่นี่: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceCommonCalculations.html

  • ga:avgPageDuration
  • ga:avgPageviews
  • ga:avgSessionTime
  • ga:bounceRate
  • ga:exitRate
  • ga:costPerConversion
  • ga:costPerGoalConversion
  • ga:costPerTransaction
  • ga:revenuePerClick
  • ga:revenuePerTransaction
  • ga:revenuePerVisit
  • ga:ยกเลิกการเป็นสมาชิก1
  • ga:abandonedFunnels2
  • ga:abandonedFunnels3
  • ga:abandonedFunnels4
  • ga:goalConversionRate
  • ga:goalConversionRate1
  • ga:goalConversionRate2
  • ga:goalConversionRate3
  • ga:goalConversionRate4
  • ga:goalValuePerVisit
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ ชื่อเก่าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป โปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ชื่อที่เป็นทางการในเอกสารของเราที่นี่: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceDimensionsMetrics.html

  เหตุใดเครือข่ายการค้นหา: การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย Search ระหว่าง YouTube ระหว่าง YouTube ข่าวสารต่างๆ ระหว่าง YouTube ข่าวสารต่างๆ ระหว่างที่คุณพบว่า ครีเอเตอร์เหล่านี้ต้องประสบความสำเร็จ เราขอเพิ่มประสิทธิภาพและนับ Conversion ในอนาคต

  การค้นหา: การค้นหารายได้:รายได้จากการสร้างรายได้:สูตรผสม: การค้นหา: การค้นหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง TARGETs นอกจากการค้นหา: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การโปรโมต: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ราคาต่อการค้นหา:การขายผลประกอบการ: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหา: การต่ออายุ:การสร้างรายได้:การสร้างรายได้:สูตรคุ้มครองการใช้จ่าย:การค้นหาที่เจาะได้: การซื้อในช่วงระยะเวลาหนึ่งของตน ⇒s/ga การค้นหา: การค้นหา: การค้นหา (การค้นหา: การค้นหา: การค้นหา: การค้นหาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ:รายได้จากการสร้างรายได้:ส่วนลด:การค้นหา:สูตรผสมการค้นหา:การขายผลประกอบการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ:การค้นหา:รายได้จากการสร้างรายได้:สูตรผสมการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพ:การค้นหา:รายได้จากการซื้อ *2%:การค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพ:การค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพ:การค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพ:การค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพ:การค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพ:รายได้จากการซื้อ *การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา:รายได้จากการซื้อ *มูลค่าการค้นหา