ภาพรวม Measurement Protocol

เอกสารนี้มีไว้สำหรับ Universal Analytics โปรดดู Measurement Protocol (Google Analytics 4) หากคุณใช้ Google Analytics 4

Google Analytics Measurement Protocol ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างคำขอ HTTP เพื่อส่งข้อมูลดิบการโต้ตอบของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google Analytics ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปวัดวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับธุรกิจจากสภาพแวดล้อมได้เกือบทุกประเภท จากนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะสามารถใช้ Measurement Protocol เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

  • วัดกิจกรรมของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมใหม่
  • เชื่อมโยงพฤติกรรมออนไลน์กับออฟไลน์
  • ส่งข้อมูลจากทั้งไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

เริ่มกระบวนการ

แหล่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นใช้งานมีดังนี้