Wprowadzenie

Funkcja YouTube Subscribe Button pozwala dodać do dowolnej strony przycisk Subskrybuj, umożliwiający subskrybowanie jednym kliknięciem. Dzięki niemu użytkownicy mogą zasubskrybować Twój kanał YouTube, nie musząc przy tym opuszczać witryny, żeby zalogować się do YouTube albo potwierdzić subskrypcję.

Żeby dodać ten przycisk, Twoja aplikacja musi wczytać ten plik JavaScript:

https://apis.google.com/js/platform.js

Przycisk można dodać przy użyciu tagu, na przykład <div>. Ustawia on wartość class na g-ytsubscribe i wykorzystuje inne atrybuty do zmiany wyglądu przycisku. Poniższy kod jest przykładem prostego wdrożenia, które wyświetla przycisk Subskrybuj kanału GoogleDevelopers.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script>
<div class="g-ytsubscribe" data-channel="GoogleDevelopers"></div>

Przycisk można też renderować dynamicznie za pomocą Google+ JavaScript API.

Uwaga: jeżeli kanał powiązany z przyciskiem oferuje płatne subskrypcje, to kliknięcie przycisku nie spowoduje automatycznej subskrypcji, lecz będzie po prostu przekierowywać na ten kanał.

Opcje konfiguracji

Poniższe przyciski ilustrują różne opcje wyglądu i układu przycisków subskrypcji. Na przyciskach standardowych kanałów może być wyświetlana liczba subskrybentów. Sekcja poniżej pozwala skonfigurować przycisk na potrzeby własnego kanału.

Język przycisku zależy od ustawień językowych użytkownika, a w przypadku użytkowników wylogowanych jest wybierany na podstawie ich lokalizacji.

Standardowe kanały