REST Resource: urlInspection.index

ทรัพยากร

แหล่งข้อมูลสำหรับรับหรือใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ URL ในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณในดัชนีของ Google

วิธีการ

inspect

การตรวจสอบดัชนี