Sitemaps: list

Wymaga autoryzacji

Zawiera listę wpisów-map witryny przesłanych dla tej witryny lub uwzględnionych w pliku indeksu map witryny (jeśli w żądaniu określono sitemapIndex). Wypróbuj teraz

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps

Parametry

url (adres URL)
Nazwa parametru WartośćOpis
Parametry ścieżki
siteUrl string Adres URL usługi określony w Search Console. Na przykład: http://www.example.com/ (usługa z prefiksem URL) lub sc-domain:example.com (usługa domeny).
Opcjonalne parametry zapytania
sitemapIndex string Adres URL indeksu mapy witryny witryny. np.: http://www.example.com/sitemapindex.xml

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z co najmniej jednym z poniższych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania z tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującej strukturze:

{
  "sitemap": [
    sitemaps Resource
  ]
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
sitemap[] list Zawiera szczegółowe informacje o konkretnym adresie URL przesłanym jako mapa witryny.

Wypróbuj

Użyj Eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.