Sitemaps: delete

Wymaga autoryzacji

Usuwa mapę witryny z tej witryny. Wypróbuj teraz

Żądanie

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
feedpath string Adres URL faktycznej mapy witryny. np.: http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string Adres URL usługi, zgodnie z definicją w Search Console. Na przykład: http://www.example.com/ (usługa prefiksu URL) lub sc-domain:example.com (usługa Domain).

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.

Wypróbuj

Skorzystaj z eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę w aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.