ค้นหาข้อมูล Analytics ใน Google Search

คุณสามารถเรียกใช้การค้นหาในข้อมูล Google Search เพื่อดูว่าพร็อพเพอร์ตี้ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search บ่อยเพียงใด โดยใช้คําค้นหาใด มาจากเดสก์ท็อปหรือสมาร์ทโฟน และอื่นๆ คุณสามารถใช้ผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการค้นหาของพร็อพเพอร์ตี้ได้ เช่น

 • ดูว่าปริมาณการค้นหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา การค้นหามาจากที่ไหน และคําค้นหาใดมีแนวโน้มที่จะแสดงที่พักของคุณมากที่สุด
 • ศึกษาว่าคำค้นหาใดเป็นการค้นหาบนสมาร์ทโฟน และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายมือถือ
 • ดูว่าหน้าใดมีอัตราการคลิกผ่านสูงสุด (และต่ำสุด) จากผลการค้นหาของ Google

ข้อมูลคําค้นหาจะถูกเปิดเผยโดยใช้เมธอด searchanalytics.query() เมธอด query() จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานประสิทธิภาพใน Search Console ก่อนที่จะเรียกใช้การค้นหา คุณควรอ่านเอกสารรายงาน Search Analytics เพื่อดูว่าข้อมูลใดที่มีการเปิดเผยข้อมูลและความหมาย

หน้านี้จะแสดงวิธีการค้นหาที่พบบ่อยซึ่งมีพารามิเตอร์คําขอต่างๆ

เริ่มต้นใช้งาน

ยืนยันว่ามีข้อมูลอยู่

ก่อนที่จะเรียกใช้การค้นหา คุณควรทดสอบการแสดงข้อมูลในช่วงเวลานั้นก่อน ละเว้นตัวกรอง การจัดเรียง ขีดจํากัดของแถว และพารามิเตอร์อื่นๆ ยกเว้นวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และ "วันที่" เป็นมิติข้อมูลเดียว

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['date']
 }

เอาต์พุต

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-05-01' '2015-05-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-05-01            22823.0      373911.0   0.0610385893969    8.1829472789
2015-05-02            16075.0      299718.0   0.0536337490574    8.14173322924
2015-05-03            18794.0      337759.0   0.055643224903    8.07772405769
2015-05-04            31894.0      468076.0   0.0681385074219    7.4104611217
2015-05-05            34392.0      482919.0   0.071216912153    7.20689805123
2015-05-06            35650.0      484353.0   0.0736033430164    7.11683214515
2015-05-07            33994.0      465812.0   0.0729779395979    6.91755472165
2015-05-08            27328.0      413007.0   0.0661683700276    7.22172747677
2015-05-09            16637.0      297302.0   0.0559599329974    8.01876206685
2015-05-10            19167.0      332607.0   0.0576265682923    7.87882696395
2015-05-11            35358.0      499888.0   0.070731843933    7.11701821208
2015-05-12            35952.0      486583.0   0.073886675038    6.80677294521
2015-05-13            34417.0      480777.0   0.071586203167    6.86552185317
2015-05-14            32029.0      457187.0   0.0700566726525    6.92575904389
2015-05-15            27071.0      415973.0   0.0650787430915    7.27105605412

ลองวันที่อื่นๆ

เราเห็นว่ามีข้อมูลสําหรับช่วงเวลาดังกล่าว จึงปลอดภัยที่จะดําเนินการต่อ คุณควรดําเนินการนี้ก่อนเรียกใช้การค้นหาจริง เช่น การเรียกใช้คําค้นหาเดียวกันนี้สําหรับช่วงอื่นจะแสดงผลดังนี้

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-06-01' '2015-06-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-06-01            31897.0      468486.0   0.0680852789624    6.81207122518
2015-06-02            32975.0      460266.0   0.0716433540605    6.62655942433
2015-06-03            32779.0      459599.0   0.0713208688444    6.58126758326
2015-06-04            30116.0      435308.0   0.0691831990223    6.71409668557
2015-06-05            25188.0      380444.0   0.0662068530454    7.00998570092
2015-06-06            14829.0      272324.0   0.0544535186028    7.6309910254
2015-06-07            17896.0      318094.0   0.056260099216    7.56606223318
2015-06-08            33377.0      487274.0   0.0684973957158    6.77552260125
2015-06-09            33885.0      484241.0   0.0699754874123    6.70545451542
2015-06-10            32622.0      466250.0   0.0699667560322    6.64417372654
2015-06-11            31317.0      447306.0   0.0700124746818    6.61534832978
2015-06-12            25932.0      393791.0   0.065852190629    7.15718998149
2015-06-13            15451.0      275493.0   0.0560849095984    7.69994518917
2015-06-14            18358.0      318193.0   0.0576945438775    7.34048517724

ดูอย่างระมัดระวัง และคุณจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลสิ้นสุดในวันที่ 14 แต่ไม่มีข้อมูลสําหรับวันที่ 15

ขอแนะนําให้ใช้ API API Explorer ในโหมดแก้ไขรูปแบบอิสระเพื่อทดสอบคําค้นหาอย่างรวดเร็ว (คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ด้านข้างของช่องเนื้อหาของคําขอ และคลิก "ตัวแก้ไขรูปแบบอิสระ")

หลังจากยืนยันช่วงวันที่ที่ถูกต้องแล้ว คุณจะเริ่มจัดกลุ่มตามมิติข้อมูลอื่นๆ การเพิ่มตัวกรอง ขีดจํากัดจํานวนแถว และอื่นๆ ได้โดยทําดังนี้

คําค้นหา 10 อันดับแรกที่จัดเรียงตามจํานวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'rowLimit': 10
}

เอาต์พุต

Top Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
seo                3523.0      270741.0   0.0130124362398    5.86615252215
hreflang             3207.0       5496.0   0.583515283843    1.10080058224
robots.txt            2650.0       23005.0   0.115192349489    4.30367311454
301 redirect           2637.0       7814.0   0.337471205529     1.621192731
googlebot             2572.0       6421.0   0.400560660333    1.15823080517
google seo            2260.0       11205.0   0.201695671575    1.38295403838
google sitemap          1883.0       4288.0   0.439132462687    1.21175373134
canonical url           1882.0       3714.0   0.506731287022    1.12762520194
sitemap              1453.0       22982.0    0.06322339222    3.78074144983

หน้าเว็บ 10 อันดับแรกโดยจัดเรียงตามจํานวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['page'],
  'rowLimit': 10
}

เอาต์พุต

Top Pages:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
https://www.example.com/21    10538.0       62639.0   0.168233847922    3.63031019014
https://www.example.com/65    9740.0       82375.0   0.118239757208    5.61003945372
https://www.example.com/15    9220.0      128101.0   0.0719744576545    5.32300294299
https://www.example.com/41    8859.0      426633.0   0.0207649197319    1.62309057199
https://www.example.com/53    8791.0      829679.0   0.0105956641062    14.4941887164
https://www.example.com/46    7390.0       82303.0   0.0897901656076    5.7723290767
https://www.example.com/27    7169.0       64013.0   0.111992876447    4.98709637105
https://www.example.com/80    6047.0       84233.0   0.0717889663196    4.10592048247
https://www.example.com/9     5886.0       59704.0   0.0985863593729    4.0897594801
https://www.example.com/8     5043.0       66869.0   0.0754161120998    4.57651527614

คําค้นหา 10 อันดับแรกในอินเดียที่จัดเรียงตามจํานวนคลิกจากมากไปน้อย

โปรดทราบว่าไม่มีโอเปอเรเตอร์ตัวกรอง "เท่ากับ" เนื่องจากโอเปอเรเตอร์เริ่มต้น

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'country',
       'expression': 'ind'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10
 }

เอาต์พุต

Top queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
googlebot             250.0        429.0   0.582750582751         1.0
search console           238.0       34421.0  0.00691438366114    1.00101682113
dns error             189.0        850.0   0.222352941176    1.38470588235
google seo             165.0        552.0   0.298913043478    1.04166666667
canonical url           141.0        282.0         0.5         1.0
301 redirect            132.0        557.0   0.236983842011    1.78276481149
google search console       126.0       16898.0  0.00745650372825    1.03929459108
robots.txt             117.0       1046.0   0.111854684512    3.9206500956
canonical tag           111.0        223.0   0.497757847534         1.0

คําค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 10 อันดับแรกในอินเดียซึ่งจัดเรียงตามจํานวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
    'filters': [{
      'dimension': 'country',
      'expression': 'ind'
     }, {
      'dimension': 'device',
      'expression': 'MOBILE'
    }]
  }],
  'rowLimit': 10
}

เอาต์พุต

Top mobile queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
search console           26.0       1004.0   0.0258964143426    1.00298804781
dns error              24.0        111.0   0.216216216216    1.27927927928
google seo             18.0        69.0   0.260869565217    1.02898550725
eliminar              16.0        134.0   0.119402985075         1.0
googlebot              11.0        24.0   0.458333333333         1.0
404                 9.0        214.0   0.0420560747664    8.64018691589
robots.txt              9.0        40.0        0.225        4.025
google search console        8.0        438.0   0.0182648401826    1.04337899543
seo                 8.0        111.0   0.0720720720721    4.96396396396

ค้นหาส่วนของแถว

คุณสามารถค้นหาส่วนของแถวที่ต้องการได้โดยการระบุหมายเลขแถวเริ่มต้น (ตามศูนย์) และจํานวนแถวที่ต้องการแสดง การระบุหมายเลขแถวเริ่มต้นไม่ถูกต้องจะทําให้ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น แต่การระบุจํานวนแถวที่มีมากกว่าจะแสดงแถวทั้งหมดที่ใช้ได้

การค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 11-20 อันดับแรกสําหรับช่วงวันที่ โดยจัดเรียงตามจํานวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10,
   'startRow': 10
 }

เอาต์พุต

Top 11-20 Mobile Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
dns error             1220.0       15064.0    0.0809877854    3.13448726206
google seo            1161.0       7923.0     0.146535403    2.31479556195
sitemap              926.0       12478.0    0.0742106107    5.8130025067
googlebot             903.0       7822.0     0.115443621    4.6910285792
robots.txt             799.0       24868.0    0.0321296445    5.92759215963
404                520.0       12777.0    0.0406981295    5.80352636506
seo                506.0       2925.0     0.172991453    2.50413960996
search console           487.0        981.0     0.496432212    1.00036102455
canonical url           326.0       4087.0    0.0797651089    3.23664971157
301 redirect            261.0       3165.0     0.082464455    3.63074363869

มีมากกว่า 25,000 แถว

หากการค้นหามีข้อมูลมากกว่า 25,000 แถว คุณจะขอข้อมูลเป็นกลุ่มได้ 25,000 แถวต่อครั้งโดยการส่งคําค้นหาหลายรายการและเพิ่มค่า StartRow ทุกครั้ง นับจํานวนแถวที่ดึงข้อมูลแล้ว หากมีจํานวนแถวที่ขอน้อยกว่า แสดงว่าคุณเรียกข้อมูลทั้งหมด หากคําขอสิ้นสุดตามขอบเขตข้อมูล (เช่น มี 25,000 แถว และคุณได้ส่งคําขอ startRow=0 และ rowsLimit=25000) ในการเรียกครั้งถัดไป คุณจะได้รับคําตอบที่ว่างเปล่า

การค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1-25,000 อันดับแรกในช่วงวันที่และเรียงตามจํานวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 0
 }

การค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ยอดนิยม 25,001-50,000 รายการสําหรับช่วงวันที่ โดยจัดเรียงตามจํานวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 25000
 }

กําลังรับข้อมูลทั้งหมดของคุณ

โปรดดูหัวข้อสืบค้นปริมาณการค้นหาทั้งหมด