Google Pay API for Passes

Dzięki platformie Google Pay API for Passes Twoja firma może prezentować karty lojalnościowe, karty podarunkowe, oferty specjalne, bilety na wydarzenia, lotnicze karty pokładowe oraz bilety na przejazdy milionom użytkowników Androida.

Za pomocą interfejsu API możesz utworzyć link lub przycisk, który pozwala użytkownikom zapisywać w aplikacji Google Pay karty lojalnościowe, karty podarunkowe, oferty specjalne, bilety na wydarzenia, lotnicze karty pokładowe i bilety na przejazdy. Te zapisane elementy są przechowywane jako obiekty.

Interfejs API pozwala zachęcić klientów do korzystania z kart za pomocą zależnych od lokalizacji powiadomień, aktualizacji i wiadomości, którymi można wygodnie zarządzać w aplikacji Google Pay.

Typowy proces integracji

Oto jak wygląda typowy proces integracji z Google Pay API for Passes.

Etap 1. Zapoznanie się z technologią
  Etap 2. Integracja techniczna Etap 3. Weryfikacja i kontrola jakości Etap 4. Faza wdrażania
  Etap 5. Wprowadzenie na rynek

Na każdym etapie udanej integracji wykonywane są następujące działania:

 1. Zapoznanie się z technologią
  1. Przejrzyj dokumentację dla deweloperów.
  2. Utwórz konto usługi
  3. Zaprojektuj integrację
 2. Integracja techniczna
  1. Przygotuj integrację
  2. Przygotuj wersję do przesłania.
 3. Weryfikacja i kontrola jakości
  1. Przeprowadź testy jakości.
  2. Przejrzyj projekt interfejsu (tylko w przypadku kart pokładowych i biletów na wydarzenia).
 4. Faza wdrażania
  1. Zacznij wdrażanie w różnych obszarach.
  2. Rozpocznij testy wśród użytkowników.
 5. Wprowadzenie na rynek
  1. Uruchom we wszystkich obszarach.

W tabeli poniżej znajdziesz kategorie kart obsługiwane przez Google Pay API for Passes. Przejrzyj ją i wybierz zalecaną strategię integracji dla danego typu karty i integracji.

  Programy lojalnościowe Oferty specjalne Karty podarunkowe Bilety na wydarzenia (BW) Lotnicze karty pokładowe (KP) Bilety na przejazdy (BP) Bilety zgrupowane (tylko KP BW i BP)
Przeglądarka Przycisk JavaScript (JS) na stronie Przycisk JS na stronie Przycisk JS na stronie Przycisk JS na stronie Przycisk JS na stronie Przycisk JS na stronie Przycisk JS na stronie
SMS lub e-mail Link JWT JSON Link JWT Link JWT Skrócony link JWT Skrócony link JWT Skrócony link JWT Skrócony link JWT
Aplikacja natywna Link JWT Link JWT Link JWT

Skrócony link JWT metoda żądania POST tokena JWT

Skrócony link JWT metoda żądania POST tokena JWT

Skrócony link JWT metoda żądania POST tokena JWT

Skrócony link JWT metoda żądania POST tokena JWT

WebView Link JWT Link JWT Link JWT Link JWT Skrócony link JWT Skrócony link JWT Skrócony link JWT

Aby dowiedzieć się, co jest dostępne w Twojej strategii integracji, przeczytaj poniżej informacje na temat kart i Google Pay.

Zapisywanie w Google Pay

Wszystkie karty można zapisać w Google Pay za pomocą przycisku internetowego JavaScript, z e-maila lub SMS-a lub za pomocą aplikacji na Androida z linkiem JWT i intencją. Poza tym występują różnice w sposobie obsługi zapisywania z aplikacji na Androida za pomocą natywnego pakietu SDK. Pokazujemy je w tej tabeli:

  Programy lojalnościowe Oferty specjalne Karty podarunkowe Bilety na wydarzenia Lotnicze karty pokładowe Bilety na przejazdy
Zapis z aplikacji na Androida za pomocą natywnego pakietu SDK

Więcej informacji znajdziesz w artykule omawiającym szczegóły implementacji zapisywania kart w Google Pay.

Wykorzystywanie kart w Google Pay

Wszystkie karty obsługują możliwość wykorzystywania przez pokazywanie i skanowanie, a także z użyciem technologii zbliżeniowej NFC. Więcej informacji znajdziesz w artykule omawiającym szczegóły implementacji wykorzystywania kart w Google Pay.

Angażowanie użytkowników w Google Pay

Wszystkie karty mogą zawierać sekcję informacji biznesowych, niestandardowe wiadomości, sekcje niestandardowych tekstów i obrazów, jak również stan realizacji, który wskazuje, czy użytkownik usunął kartę i lokalizację. W tej tabeli znajdziesz listę funkcji i powiadomień, które są w sposób unikalny obsługiwane przez poszczególne typy kart:

  Programy lojalnościowe Oferty specjalne Karty podarunkowe Bilety na wydarzenia Lotnicze karty pokładowe Bilety na przejazdy
Funkcje
Szablony
Powiązane oferty specjalne
Zapytania od Asystenta
Powiadomienia
Powiadomienia z obsługą geofencingu
Powiadomienie o utracie ważności
Powiadomienia o aktualizacjach wybranych pól
Powiadomienie o zbliżającym się wydarzeniu, locie lub podróży

Więcej informacji znajdziesz w artykule omawiającym szczegóły implementacji sposobów angażowania użytkowników za pomocą Google Pay.

Aby zobaczyć, jak poszczególne funkcje wyglądają w aplikacji Google Pay, zapoznaj się z informacjami na stronach dotyczących szablonów kart lojalnościowych, kart podarunkowych, ofert specjalnych, biletów na wydarzenia, kart pokładowych i biletów na przejazdy.