OAuth ve Google ile Oturum Açma ile Kolay Bağlantı

Genel bakış

OAuth tabanlı Google Oturum Açma modern bağlantısı, Google ile Oturum Açma'yı OAuth bağlantısının üzerine ekler. Bu, Google kullanıcıları için sorunsuz bir bağlantı deneyimi sağlar ve kullanıcının Google hesabını kullanarak hizmetinizde yeni bir hesap oluşturmasına olanak tanıyan hesap oluşturma özelliğini de sağlar.

OAuth ve Google ile Oturum Açma özelliğini kullanarak hesap bağlama işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki genel adımları uygulayın:

 1. İlk olarak, kullanıcıdan Google profiline erişim izni vermesini isteyin.
 2. Kullanıcı hesabının mevcut olup olmadığını kontrol etmek için profilindeki bilgileri kullanın.
 3. Mevcut kullanıcılar için hesapları bağlayın.
 4. Kimlik doğrulama sisteminizde Google kullanıcısı için bir eşleşme bulamazsanız Google'dan alınan kimlik jetonunu doğrulayın. Daha sonra, kimlik jetonunda bulunan profil bilgilerine göre bir kullanıcı oluşturabilirsiniz.
Bu şekilde, basitleştirilmiş bağlantı akışı ile kullanıcının Google hesabını bağlaması için adımlar gösterilmektedir. İlk ekran görüntüsünde, kullanıcıların uygulamanızı bağlamak için nasıl seçebileceği gösteriliyor. İkinci ekran görüntüsü, kullanıcının hizmetinizde mevcut bir hesaba sahip olup olmadığını onaylamasını sağlar. Üçüncü ekran görüntüsünde ise kullanıcının, bağlamak istediği Google hesabını seçmesi mümkün. Dördüncü ekran görüntüsünde, Google hesabını uygulamanıza bağlamayla ilgili onay gösteriliyor. Beşinci ekran görüntüsünde, Google uygulamasında başarılı bir şekilde bağlı kullanıcı hesabı gösteriliyor.

Şekil 1. Sorunsuz bağlantı ile kullanıcının telefonunda hesap bağlama

Modern Bağlantı Gereksinimleri

OAuth sunucunuzu uygulama

Jeton değişimi uç noktanızın check, create, get amaçlarını desteklemesi gerekir. Aşağıda, hesap bağlama akışı boyunca tamamlanan adımlar ve farklı amaçların ne zaman çağrıldığı gösterilmektedir:

 1. Kullanıcının kimlik doğrulama sisteminizde hesabı var mı? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
  1. EVET : Kullanıcı, platformunuzda oturum açmak için Google hesabıyla ilişkili e-posta adresini kullanıyor mu? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
   1. EVET : Kimlik doğrulama sisteminizde eşleşen bir hesap var mı? (check intent numaralı telefonu arayarak arayın)
    1. EVET : get intent aranır ve istek başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.
    2. HAYIR : Yeni Hesap Oluşturulsun mu? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
     1. EVET : create intent aranır ve oluşturma amacı başarılı olursa hesap bağlanır.
     2. HAYIR : Web OAuth akışı tetiklenir, kullanıcı tarayıcısına yönlendirilir ve kullanıcıya farklı bir e-posta ile bağlantı oluşturma seçeneği sunulur.
   2. HAYIR : Web OAuth akışı tetiklenir, kullanıcı tarayıcısına yönlendirilir ve kullanıcıya farklı bir e-posta ile bağlanma seçeneği sunulur.
  2. HAYIR : Kimlik doğrulama sisteminizde eşleşen bir kullanıcı var mı? (check intent numaralı telefonu arayarak arayın)
   1. EVET : get intent aranır ve istek başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.
   2. HAYIR : create intent aranır ve oluşturma amacı başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.

Check for an existing user account (check intent)

After the user gives consent to access their Google profile, Google sends a request that contains a signed assertion of the Google user's identity. The assertion contains information that includes the user's Google Account ID, name, and email address. The token exchange endpoint configured for your project handles that request.

If the corresponding Google account is already present in your authentication system, your token exchange endpoint responds with account_found=true. If the Google account doesn't match an existing user, your token exchange endpoint returns an HTTP 404 Not Found error with account_found=false.

The request has the following form:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&intent=check&assertion=JWT&scope=SCOPES&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Your token exchange endpoint must be able to handle the following parameters:

Token endpoint parameters
intent For these requests, the value of this parameter is check.
grant_type The type of token being exchanged. For these requests, this parameter has the value urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.
assertion A JSON Web Token (JWT) that provides a signed assertion of the Google user's identity. The JWT contains information that includes the user's Google Account ID, name, and email address.
client_id The client ID you assigned to Google.
client_secret The client secret you assigned to Google.

To respond to the check intent requests, your token exchange endpoint must perform the following steps:

 • Validate and decode the JWT assertion.
 • Check if the Google account is already present in your authentication system.
JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT onayını doğrulayabilir ve kodunu çözebilirsiniz. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın JWK veya PEM biçimlerinde bulunan genel anahtarlarını kullanın.

Kodu çözüldüğünde, JWT iddiası aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

Jetonun imzasını doğrulayarak ek olarak, öne sürdü en verenin (doğrulamak iss alanı) olduğu https://accounts.google.com seyirci (yani, aud (alan) atanan istemci kimliğidir ve belirteç geçmediğini onaylayın exp alan).

email , email_verified ve hd alanlarını kullanarak Google'ın bir e-posta adresi barındırıp barındırmadığını ve yetkili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Google'ın yetkili olduğu durumlarda, kullanıcının şu anda yasal hesap sahibi olduğu biliniyor ve şifre veya diğer sorgulama yöntemlerini atlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu yöntemler bağlanmadan önce hesabı doğrulamak için kullanılabilir.

Google'ın yetkili olduğu durumlar:

 • email bir @gmail.com soneki var, bu bir Gmail hesabı.
 • email_verified true ve hd ayarlandı, bu bir G Suite hesabı.

Kullanıcılar, Gmail veya G Suite kullanmadan Google Hesaplarına kaydolabilir. email bir @gmail.com son eki içermediğinde ve hd yoksa, Google yetkili değildir ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre veya başka sınama yöntemleri önerilir. email_verfied , Google, Google hesabı oluşturulduğunda kullanıcıyı başlangıçta doğruladığı için de doğru olabilir, ancak o zamandan beri üçüncü taraf e-posta hesabının sahipliği değişmiş olabilir.

Check if the Google account is already present in your authentication system

Check whether either of the following conditions are true:

 • The Google Account ID, found in the assertion's sub field, is in your user database.
 • The email address in the assertion matches a user in your user database.

If either condition is true, the user has already signed up. In that case, return a response like the following:

HTTP/1.1 200 Success
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "account_found":"true",
}

If neither the Google Account ID nor the email address specified in the assertion matches a user in your database, the user hasn't signed up yet. In this case, your token exchange endpoint needs to reply with a HTTP 404 error that specifies "account_found": "false", as in the following example:

HTTP/1.1 404 Not found
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "account_found":"false",
}

Handle automatic linking (get intent)

After the user gives consent to access their Google profile, Google sends a request that contains a signed assertion of the Google user's identity. The assertion contains information that includes the user's Google Account ID, name, and email address. The token exchange endpoint configured for your project handles that request.

If the corresponding Google Account is already present in your authentication system, your token exchange endpoint returns a token for the user. If the Google Account doesn't match an existing user, your token exchange endpoint returns a linking_error error and optional login_hint.

The request has the following form:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&intent=get&assertion=JWT&scope=SCOPES&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Your token exchange endpoint must be able to handle the following parameters:

Token endpoint parameters
intent For these requests, the value of this parameter is get.
grant_type The type of token being exchanged. For these requests, this parameter has the value urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.
assertion A JSON Web Token (JWT) that provides a signed assertion of the Google user's identity. The JWT contains information that includes the user's Google Account ID, name, and email address.
scope Optional: Any scopes that you've configured Google to request from users.
client_id The client ID you assigned to Google.
client_secret The client secret you assigned to Google.

To respond to the get intent requests, your token exchange endpoint must perform the following steps:

 • Validate and decode the JWT assertion.
 • Check if the Google account is already present in your authentication system.
JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT onayını doğrulayabilir ve kodunu çözebilirsiniz. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın JWK veya PEM biçimlerinde bulunan genel anahtarlarını kullanın.

Kodu çözüldüğünde, JWT iddiası aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

Jetonun imzasını doğrulayarak ek olarak, öne sürdü en verenin (doğrulamak iss alanı) olduğu https://accounts.google.com seyirci (yani, aud (alan) atanan istemci kimliğidir ve belirteç geçmediğini onaylayın exp alan).

email , email_verified ve hd alanlarını kullanarak Google'ın bir e-posta adresi barındırıp barındırmadığını ve yetkili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Google'ın yetkili olduğu durumlarda, kullanıcının şu anda yasal hesap sahibi olduğu biliniyor ve şifre veya diğer sorgulama yöntemlerini atlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu yöntemler bağlanmadan önce hesabı doğrulamak için kullanılabilir.

Google'ın yetkili olduğu durumlar:

 • email bir @gmail.com soneki var, bu bir Gmail hesabı.
 • email_verified true ve hd ayarlandı, bu bir G Suite hesabı.

Kullanıcılar, Gmail veya G Suite kullanmadan Google Hesaplarına kaydolabilir. email bir @gmail.com son eki içermediğinde ve hd yoksa, Google yetkili değildir ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre veya başka sınama yöntemleri önerilir. email_verfied , Google, Google hesabı oluşturulduğunda kullanıcıyı başlangıçta doğruladığı için de doğru olabilir, ancak o zamandan beri üçüncü taraf e-posta hesabının sahipliği değişmiş olabilir.

Check if the Google account is already present in your authentication system

Check whether either of the following conditions are true:

 • The Google Account ID, found in the assertion's sub field, is in your user database.
 • The email address in the assertion matches a user in your user database.

If an account is found for the user, issue an access token and return the values in a JSON object in the body of your HTTPS response, like in the following example:

{
 "token_type": "Bearer",
 "access_token": "ACCESS_TOKEN",

 "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
}

In some cases, account linking based on ID token might fail for the user. If it does so for any reason, your token exchange endpoint needs to reply with a HTTP 401 error that specifies error=linking_error, as the following example shows:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"linking_error",
 "login_hint":"foo@bar.com"
}

When Google receives a 401 error response with linking_error, Google sends the user to your authorization endpoint with login_hint as a parameter. The user completes account linking using the OAuth linking flow in their browser.

Handle account creation via Google Sign-In (create intent)

When a user needs to create an account on your service, Google makes a request to your token exchange endpoint that specifies intent=create.

The request has the following form:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

response_type=token&grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&scope=SCOPES&intent=create&assertion=JWT&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Your token exchange endpoint must able to handle the following parameters:

Token endpoint parameters
intent For these requests, the value of this parameter is create.
grant_type The type of token being exchanged. For these requests, this parameter has the value urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.
assertion A JSON Web Token (JWT) that provides a signed assertion of the Google user's identity. The JWT contains information that includes the user's Google Account ID, name, and email address.
client_id The client ID you assigned to Google.
client_secret The client secret you assigned to Google.

The JWT within the assertion parameter contains the user's Google Account ID, name, and email address, which you can use to create a new account on your service.

To respond to the create intent requests, your token exchange endpoint must perform the following steps:

 • Validate and decode the JWT assertion.
 • Validate user information and create new account.
JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün

Diliniz için bir JWT kod çözme kitaplığı kullanarak JWT onayını doğrulayabilir ve kodunu çözebilirsiniz. Jetonun imzasını doğrulamak için Google'ın JWK veya PEM biçimlerinde bulunan genel anahtarlarını kullanın.

Kodu çözüldüğünde, JWT iddiası aşağıdaki örnekteki gibi görünür:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

Jetonun imzasını doğrulayarak ek olarak, öne sürdü en verenin (doğrulamak iss alanı) olduğu https://accounts.google.com seyirci (yani, aud (alan) atanan istemci kimliğidir ve belirteç geçmediğini onaylayın exp alan).

email , email_verified ve hd alanlarını kullanarak Google'ın bir e-posta adresi barındırıp barındırmadığını ve yetkili olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Google'ın yetkili olduğu durumlarda, kullanıcının şu anda yasal hesap sahibi olduğu biliniyor ve şifre veya diğer sorgulama yöntemlerini atlayabilirsiniz. Aksi takdirde, bu yöntemler bağlanmadan önce hesabı doğrulamak için kullanılabilir.

Google'ın yetkili olduğu durumlar:

 • email bir @gmail.com soneki var, bu bir Gmail hesabı.
 • email_verified true ve hd ayarlandı, bu bir G Suite hesabı.

Kullanıcılar, Gmail veya G Suite kullanmadan Google Hesaplarına kaydolabilir. email bir @gmail.com son eki içermediğinde ve hd yoksa, Google yetkili değildir ve kullanıcıyı doğrulamak için şifre veya başka sınama yöntemleri önerilir. email_verfied , Google, Google hesabı oluşturulduğunda kullanıcıyı başlangıçta doğruladığı için de doğru olabilir, ancak o zamandan beri üçüncü taraf e-posta hesabının sahipliği değişmiş olabilir.

Validate user information and create new account

Check whether either of the following conditions are true:

 • The Google Account ID, found in the assertion's sub field, is in your user database.
 • The email address in the assertion matches a user in your user database.

If either condition is true, prompt the user to link their existing account with their Google Account. To do so, respond to the request with an HTTP 401 error that specifies error=linking_error and gives the user's email address as the login_hint. The following is a sample response:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"linking_error",
 "login_hint":"foo@bar.com"
}

When Google receives a 401 error response with linking_error, Google sends the user to your authorization endpoint with login_hint as a parameter. The user completes account linking using the OAuth linking flow in their browser.

If neither condition is true, create a new user account with the information provided in the JWT. New accounts don't typically have a password set. It's recommended that you add Google Sign-In to other platforms to enable users to log in with Google across the surfaces of your application. Alternatively, you can email the user a link that starts your password recovery flow to allow the user to set a password to sign in on other platforms.

When the creation is completed, issue an access token and return the values in a JSON object in the body of your HTTPS response, like in the following example:

{
 "token_type": "Bearer",
 "access_token": "ACCESS_TOKEN",

 "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
}

Google API İstemci Kimliğinizi alma

Hesap Bağlama kayıt işlemi sırasında Google API İstemci Kimliğinizi sağlamanız gerekecektir.

OAuth Bağlantısı adımlarını tamamlarken oluşturduğunuz projeyi kullanarak API İstemci Kimliğinizi almak için. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Google API konsolunun Kimlik bilgileri sayfasını açın.
 2. Bir Google API'leri projesi oluşturun veya seçin.

  Projenizin Web uygulaması türü için istemci kimliği yoksa bir kimlik oluşturmak için Kimlik bilgisi oluştur ve OAuth istemci kimliği'ni tıklayın. Sitenizin alanını Yetkili JavaScript kaynakları kutusuna eklediğinizden emin olun. Yerel testler veya geliştirme gerçekleştirirken Yetkili JavaScript kaynakları alanına hem http://localhost hem de http://localhost:<port_number> eklemeniz gerekir.

Uygulamanızı doğrulama

Sen kullanarak uygulanmasını doğrulamak OAuth 2.0 Bahçesi aracı.

Araçta aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yapılandırma tıklayın OAuth 2.0 Yapılandırma penceresini açın.
 2. OAuth akış alanında, istemci tarafı seçin.
 3. OAuth Endpoints alanında, Özel'i seçin.
 4. OAuth 2.0 uç noktanızı ve Google'a atadığınız müşteri kimliğini ilgili alanlarda belirtin.
 5. Adım 1 bölümünde, herhangi bir Google kapsamları seçmeyin. Bunun yerine, bu alanı boş bırakın veya sunucunuz için geçerli bir kapsam (veya OAuth kapsamları kullanmıyorsanız rastgele bir dize) yazın. İşiniz bittiğinde, Yetkilendirme API'leri tıklayın.
 6. Aşama 2 ile Aşama 3 bölümlerde OAuth 2.0 akışı geçmesi ve istendiği gibi her aşama çalıştığını doğrulamak.

Sen kullanarak uygulanmasını doğrulamak Google Hesap Bağlama Demo aracı.

Araçta aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Oturum Google düğmesiyle tıklayın.
 2. Bağlamak istediğiniz hesabı seçin.
 3. Hizmet kimliğini girin.
 4. İsteğe bağlı olarak, erişim isteyeceğiniz bir veya daha fazla kapsam girin.
 5. Başlangıç Demo tıklayın.
 6. İstendiğinde, bağlantı isteğini kabul edip reddedebileceğinizi onaylayın.
 7. Platformunuza yönlendirildiğinizi onaylayın.