REST Resource: recall

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

linkPersona

Sağlanan geri çağırma oturumu kimliğinde kodlanan PGS Player ana hesabını bir oyun içi hesapla ilişkilendirmek

resetPersona

Belirtilen karakteri herhangi bir oyuncuya bağlayan (profilli veya profili olmayan) tüm Recall jetonlarını silin.

retrieveTokens

Sağlanan geri çağırma oturumu kimliğine kodlanan PGS Player ana hesabıyla ilişkili tüm Recall jetonlarını alın.

unlinkPersona

Recall oturumu tarafından tanımlanan PGS Player ana hesabını ve "persona" ya da jeton değeriyle tanımlanan bir oyun içi hesabı bağlayan bir Recall jetonunu silin.