Method: recall.resetPersona

Belirtilen karakteri herhangi bir oyuncuya bağlayan (profilli veya profili olmayan) tüm Recall jetonlarını silin.

HTTP isteği

POST https://games.googleapis.com/games/v1/recall:resetPersona

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "persona": string
}
Alanlar
persona

string

Recall.linkPersona RPC'sinde istemci tarafından sağlanan "persona" alanının değeri

Yanıt gövdesi

Recall.resetPersona RPC için yanıt

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "unlinked": boolean
}
Alanlar
unlinked

boolean

Zorunlu. Bu istek sonucunda herhangi bir jetonun bağlantısının kaldırılıp kaldırılmadığı.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.