REST Resource: metagame

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

getMetagameConfig

Çağrı yapan uygulama için meta oyun yapılandırma verilerini döndürür.

listCategoriesByPlayer

playerId'a karşılık gelen oyuncu için kategori başına toplanan oyun verilerini listeleyin.