Method: metagame.getMetagameConfig

Çağrı yapan uygulama için meta oyun yapılandırma verilerini döndürür.

HTTP isteği

GET https://games.googleapis.com/games/v1/metagameConfig

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Meta oyun yapılandırma kaynağı

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "currentVersion": integer,
 "playerLevels": [
  {
   object (PlayerLevel)
  }
 ],
 "kind": string
}
Alanlar
currentVersion

integer

Meta oyun yapılandırma verilerinin geçerli sürümü. Bu veriler güncellendiğinde sürüm numarası bir artar.

playerLevels[]

object (PlayerLevel)

Oyuncu seviyeleri listesi.

kind

string

Bu kaynağın türünü benzersiz bir şekilde tanımlar. Değer her zaman games#metagameConfig sabit dizesidir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/games
 • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.