REST Resource: leaderboards

Kaynak: Leaderboard

Leaderboard kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "kind": string,
  "id": string,
  "name": string,
  "iconUrl": string,
  "isIconUrlDefault": boolean,
  "order": enum (ScoreOrder)
}
Alanlar
kind

string

Bu kaynağın türünü benzersiz bir şekilde tanımlar. Değer her zaman games#leaderboard sabit dizesidir.

id

string

Skor tablosu kimliği.

name

string

Skor tablosunun adı.

iconUrl

string

Skor tablosu simgesi.

isIconUrlDefault

boolean

Döndürülen simge resminin varsayılan bir resim mi yoksa oyun tarafından sağlanmış mı olduğunu belirtir.

order

enum (ScoreOrder)

Puanların sıralanma şekli.

ScoreOrder

Olası puan siparişleri.

Sıralamalar
LARGER_IS_BETTER Büyük değerler daha iyidir; puanlar azalan düzende sıralanır
SMALLER_IS_BETTER Küçük değerler daha iyidir; puanlar artan düzende sıralanır

Yöntemler

get

Belirtilen kimliğe sahip skor tablosunun meta verilerini alır.

list

Uygulamanıza ait tüm skor tablosu meta verilerini listeler.